Informacje

Boiska przy szkołach średnich na terenie miasta wymagają pilnego remontu

Powiat jasielski szuka możliwości pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przebudowy infrastruktury sportowej przy szkołach średnich na terenie miasta Jasła. Wartość prac koniecznych do poprawy stanu technicznego istniejących boisk wyceniono na blisko 4,6 miliona złotych. W obliczu innych kluczowych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku samorządu nie będzie stać na uniesienie takiego ciężaru finansowego z własnego budżetu.

Pilnej przebudowy wymagają obiekty sportowe zlokalizowane przy szkołach średnich funkcjonujących na terenie miasta Jasła. Przez fatalny stan techniczny nawierzchni poszczególnych boisk oraz otaczającej ich infrastruktury, inspekcja sanitarna nie dopuściła ich do użytkowania, przez co młodzież nie może brać udziału w zajęciach z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.

Powiat jasielski ma gotową koncepcję architektoniczną oraz dysponuje niezbędną dokumentacją techniczną dotyczącą przebudowy terenów przyszkolnych służących podnoszeniu tężyzny fizycznej, ponieważ w ubiegłym roku aplikował do programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Wniosek nie znalazł jednak uzasadnienia w oczach urzędników z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie i został odrzucony.

Nz. Adam Pawluś, starosta jasielski wraz ze skarbnikiem powiatu Teresą Połeć.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Aplikowaliśmy w 2018 roku. Niestety, ze względu na ogromną ilość złożonych projektów, nie udało nam się uzyskać dofinansowania w ramach tego programu. – wyjaśnia Adam Pawluś.

Mimo tego, samorząd powiatu zamierza wziąć udział w tegorocznej edycji programu.

Jeśli i tym razem próba pozyskania środków zewnętrznych się nie powiedzie to starosta nie wyklucza, że koniecznym będzie wykonanie przebudowy infrastruktury sportowej z wykorzystaniem środków własnych powiatu.

Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania to spróbujemy częściowo rozpocząć realizację przy tych największych skupiskach młodzieży, zwłaszcza przy ulicy Szkolnej. Tam są dobre tereny pod budowę takich boisk. To jest niezbędne działanie, ponieważ do tamtych szkół uczęszcza dużo młodzieży. – tłumaczy.

Nz. boisko przy Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Staszica w Jaśle.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W ramach zamierzenia inwestycyjnego zaplanowano budowę trzech boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem do gier zespołowych w piłkę siatkową, koszykówkę oraz piłkę ręczną wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą (przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego, Zespole Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego – „Chemiku” oraz Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych im. gen. Józefa Hallera), budowę boiska o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną (przy Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego), budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem do gier zespołowych w piłkę siatkową i koszykówkę (przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września) oraz budowę ścianki wspinaczkowej przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września.

Dodatkowo, w stosunku do pierwotnego założenia, przy wymienionej bazie sportowej przewiduje się wykonanie sztucznego oświetlenia, co wydłuży możliwość korzystania z poszczególnych obiektów nawet do późnych godzin wieczornych.

Rada Powiatu podjęła ważną decyzję w sprawie budowy infrastruktury sportowej przy naszych szkołach średnich na terenie miasta Jasła. Stan tych boisk na dzień dzisiejszy jest fatalny. Trwa to już od kilkunastu lat i należy to poprawić. Sanepid nie dopuścił większość tych boisk do ćwiczeń więc są wyłączone z użycia. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować ten pomysł. – wyraża swoją nadzieję starosta jasielski Adam Pawluś.

Nz. boisko przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Czackiego.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Jak podał, szacunkowa wartość niezbędnych do wykonania robót budowlanych wynosi w zaokrągleniu 4,6 miliona złotych. W obliczu zaplanowanych przez powiat jasielski na ten rok innych, ważnych zadań inwestycyjnych (m.in. kontynuację przebudowy oddziału chirurgii w szpitalu oraz budowę nowego pawilonu dla potrzeb oddziału psychiatrycznego, budowę ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu czy modernizację ważnych szlaków komunikacyjnych) taki jednorazowy wydatek z własnego budżetu samorządu wydaje się niemożliwy do zrealizowania bez wsparcia uzyskanego ze źródeł zewnętrznych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE