Informacje

Powiatowe eliminacje Turnieju BRD w roku szkolnym 2018/2019 rozstrzygnięte

POD NASZYM PATRONATEM MEDIALNYM

Policjanci z Jasła wspólnie z działaczami Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego przeprowadzili dzisiaj eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs odbył się na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz przylegającego do niego Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy.

Dzisiejsze zmagania młodzieży rozpoczęto od upamiętnienia minutą ciszy pomysłodawcy, głównego organizatora i przewodniczącego lokalnego komitetu organizacyjnego turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego na ziemi jasielskiej, założyciela i wieloletniego prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józefa Biernackiego, który zmarł w marcu tego roku w wieku siedemdziesięciu lat.

Pan Józef Biernacki był wielkim pasjonatem. On żył cały czas spotkaniami z młodzieżą i szerzył wśród nich ideę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mam nadzieję, że uda nam się godnie zająć jego miejsce i dalej kontynuować to dzieło. – wyraziła swoje przekonanie Magdalena Adam, wiceprezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, przewodnicząca lokalnego komitetu organizacyjnego turnieju.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło w sumie szesnaście drużyn, po osiem w obydwu kategoriach wiekowych, reprezentujących miasto Jasło oraz gminy Brzyska, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. W turnieju nie wzięli w tym roku jedynie uczniowie z gminy Dębowiec.

Uczniowie biorący udział w konkursie na początku rozwiązywali test wiedzy ogólnej o przepisach ruchu drogowego oraz skrzyżowań, a następnie uczestniczyli w konkurencjach praktycznych, na które składały się: pierwsza pomoc przedmedyczna, jazda sprawnościowa rowerem po specjalnie wyznaczonym torze przeszkód oraz jazda po odwzorowującym autentyczny ruch uliczny miasteczku. Nad sprawnym przebiegiem poszczególnych etapów wchodzących w skład dzisiejszych eliminacji czuwali funkcjonariusze – specjaliści reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz działacze Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Po zsumowaniu punktów zgromadzonych przez uczestników wyłoniono zwycięzców eliminacji oraz przedstawicieli powiatu jasielskiego, którzy wezmą udział w zmaganiach na szczeblu wojewódzkim. Najlepsi w tym roku okazali się gospodarze. Zarówno w kategorii młodszej, jak i starszej bezkonkurencyjni byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Drużynę „podstawówki” reprezentowali: Alan Bieszczad, Anna Czerkowicz, Kinga Moskal, Krzysztof Królikowski, a „gimnazjum”: Artur Czech, Dawid Domasławski i Gabriela Hendzel. Ich opiekunem był Adam Smorul.

W grupie pierwszej kolejne miejsca zajęli: (wyniki szczegółowe tutaj)

II – Szkoła Podstawowa w Krempnej (gmina Krempna);
III – Szkoła Podstawowa w Warzycach (gmina Jasło);
IV – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim (gmina Osiek Jasielski);
V – Szkoła Podstawowa w Łężynach (gmina Nowy Żmigród);
VI – Szkoła Podstawowa w Tarnowcu (gmina Tarnowiec);
VII – Szkoła Podstawowa w Święcanach (gmina Skołyszyn);
VIII – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy (gmina Kołaczyce).

W grupie drugiej kolejne miejsca zajęli: (wyniki szczegółowe tutaj)

II – Szkoła Podstawowa w Krempnej (gmina Krempna);
III – Szkoła Podstawowa w Wróblowej (gmina Brzyska);
IV – Szkoła Podstawowa w Warzycach (gmina Jasło);
V – Szkoła Podstawowa w Skołyszynie (gmina Skołyszyn);
VI – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim (gmina Osiek Jasielski);
VII – Szkoła Podstawowa w Kołaczycach (gmina Kołaczyce);
VIII – Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie (gmina Nowy Żmigród).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy, a laureaci trzech pierwszych miejsc dodatkowo medale i puchar dla drużyny. Zostały one przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie, Urząd Miasta w Jaśle oraz zakupione dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez gminę Jasło, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Żmigrodzie, gminę Tarnowiec, gminę Brzyska, gminę Kołaczyce oraz gminę Skołyszyn.

Bez tego wsparcia nie moglibyśmy zorganizować tego turnieju. – zaznaczyła Magdalena Adam.

W uroczystym otwarciu i podsumowaniu zmagań wzięli udział zaproszeni goście, w tym: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle młodszy inspektor Andrzej Przebięda, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle podkomisarz Piotr Wojtunik, specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Jaśle aspirant Ryszard Przewoźnik, Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska, Wicedyrektor ZSM nr 3 w Jaśle Ewa Kosiek, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Ryszard Siepietowski oraz Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle Maciej Jagielski.

Chciałem podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju. Myślę, że zdobyta wiedza przyda się Wam już w dojrzałym życiu. – podsumował komendant Przebięda.

Podkarpackie finały wojewódzkie 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym będą miały miejsce 16 maja w Nozdrzcu (grupa pierwsza) oraz 30 maja w Tryńczy (grupa druga).

FOTOGALERIA:

Powiatowy Turniej BRD 2019 w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE