Informacje

JBO 2021: nabór projektów w drugiej połowie wakacji

Kryzys związany z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami mającymi na celu zahamowanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa dotyka wszystkie dziedziny życia społecznego. Zmagają się z nim medycy, przedsiębiorcy, sportowcy, artyści, pedagodzy czy samorządowcy. Odwoływane albo przesuwane w czasie są wcześniej zaplanowane przedsięwzięcia, inwestycje, wydarzenia kulturalne, zawody sportowe czy inne ważne aktywności. Trudna sytuacja nie omija również samego Jasła.

Jedno ze sztandarowych miejskich przedsięwzięć, którego realizacja stanęła pod dużym znakiem zapytania z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, jest JASIELSKI BUDŻET OBYWATELSKI. Nabór wniosków na 2021 rok miał się rozpocząć jeszcze w marcu, jednak mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców władze naszego miasta podjęły decyzję o przesunięciu wyznaczonego uchwałą Rady Miejskiej terminu.

Przygotowany w tym zakresie projekt uchwały został przedłożony radnym miejskim do zatwierdzenia. Zmiany, jakie zaproponowano, szczegółowo przedstawiła zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska-Chmiel.

Zgodnie z tym, co było podjęte w poprzednich uchwałach, powinniśmy zaczynać nabór projektów w marcu. Ten nabór został wstrzymany najpierw ze względu na stan zagrożenia, a teraz epidemii. – przekazała pani wiceburmistrz.

Według przyjętych założeń, składanie wniosków odbędzie się w terminie od 17 sierpnia do 11 września. Tym samym przesunięciu ulegną kolejne etapy realizacji przedsięwzięcia: ocena i weryfikacja składanych wniosków – do 8 października, publikacja wyników oceny i weryfikacji – do 10 października, wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu nie dopuszczonego do głosowania – 7 dni od daty opublikowania listy projektów, rozpatrzenie wniesionego odwołania – do 22 października, sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu – do 27 października, głosowanie – do 7 grudnia, zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie – do 14 grudnia.

W pierwotnie zaproponowanym przez władze miasta pomyśle, nabór miał ruszyć już 1 czerwca. Z uwagi na dynamikę wzrostu zachorowań na chorobę zakaźną wywołaną koronawirusem przesunięto ten termin na drugą połowę wakacji.

Doszliśmy do wniosku, że sytuacja, która jest w kraju, nadal stwarza ryzyko, że realizacja tego harmonogramu, który przedstawiliśmy w pierwotnym projekcie, może być zagrożona. – tłumaczy Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Myślimy, że propozycja, która w tej chwili została przedstawiona, a więc początek wszystkich działań w drugiej połowie sierpnia, stwarza większe szanse na realizację tego przedsięwzięcia. Kończy się – co prawda – do 14 grudnia, a więc już po projekcie budżetu, który składamy do 15 listopada. Ale to nic nie stoi na przeszkodzie. Tego typu wersję przerabialiśmy przy pierwszym budżecie.

Burmistrz, podsumowując dwie pierwsze edycje zaznaczył, że głównym założeniem przyświecającym wdrożeniu w naszym mieście idei budżetu obywatelskiego było pobudzenie aktywności mieszkańców oraz zainteresowanie ich działalnością obywatelską.

Mamy za sobą ogłoszenie dwóch edycji, a finału jeszcze żadnej. Natomiast pierwsza ma swój przebieg w prokuraturze, druga jest w tej chwili realizowana. Mamy przygotowane wszystkie dokumenty do ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania projektu, który obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Sobniowie. Nie wykluczam, że będzie to w najbliższych dniach, bo mamy już zweryfikowane wszystkie dokumenty, które są do tego potrzebne. W międzyczasie przygotowana została mapa do celów projektowych, żebyśmy mieli dobrze rozeznany teren, na którym będzie realizowana ta inwestycja. Więc jak mówię, w najbliższym czasie powinno być ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy tego zadania. – komentuje Ryszard Pabian.

Podobną ocenę wystawił Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła. W swojej wypowiedzi zawarł stwierdzenie, że ważnym jest, aby udało się kontynuować to przedsięwzięcie mimo przeciwności losu.

Zależy nam na tym, by nie utracić intencji tego budżetu obywatelskiego. Żeby mimo tego ciężkiego czasu nadal stawiać na to, aby ta aktywność obywatelska była. – podkreślił.

Radny Marcin Węgrzyn miał wątpliwości czy przesunięcie tej daty o kolejne miesiące nie wpłynie ewentualnie na późniejszą realizację zwycięskiego projektu. Dopytywał również o kwestie związane ze zbieraniem podpisów pod zgłaszanymi projektami.

Gospodarz naszego miasta wyjaśnił rzeczowo: „dajemy sobie szansę zmieniając ten termin. Przede wszystkim zakładamy, że sytuacja ulegnie poprawie”.

Ponieważ termin, który wynikał z podstawowej uchwały już minął, wystosowałem informację, że realizacja tego harmonogramu zostanie przesunięta w czasie. Stąd też propozycja podjęcia tej uchwały zmieniającej harmonogram, żebyśmy byli w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Natomiast rozważamy jeszcze takie rozwiązanie, aby poparcie mogło następować w innej formie niż tylko zbieranie wprost bezpośrednio podpisu od mieszkańca biorąc pod uwagę sytuację która ma miejsce i nie wiemy jak ona będzie w najbliższym czasie wyglądać. Dajemy sobie w ten sposób czas na dopracowanie tego rozwiązania. Ten harmonogram opiewa na realizację dopiero od drugiej połowy sierpnia. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Będziemy pracować nad innymi rozwiązaniami, które dają szanse uczestniczenia mieszkańców w bezpieczny sposób w tym przedsięwzięciu. – powiedział burmistrz.

Marcin Węgrzyn wysunął pomysł, aby tak ukierunkować przedmiotową edycję Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego, aby umożliwić wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mozolnie wychodzili z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa.

Podsumowując dyskusję przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak podkreślił, że należy optymistycznie spoglądać w przyszłość.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE