Informacje

Ulice w strefie aktywności gospodarczej nazwane

Jasielscy radni podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie nadania nazwy dwóm ulicom położonym w podmiejskiej strefie aktywności gospodarczej. Przyjęta nomenklatura charakteryzuje wiodącą działalność prowadzoną na tym terenie.

Burmistrz Jasła przedłożył radnym miejskim projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom zbiorczym położonym na osiedlu Brzyszczki, stanowiącym wiodący trzon dla obsługi komunikacyjnej strefy aktywności gospodarczej.

Ulica zaczynająca się od skrzyżowania z ulicą Produkcyjną (w pobliżu powstałego kilka miesięcy temu nowego zakładu produkcyjnego firmy Habys) w kierunku miasta, otrzymała nazwę Meblowej. Projekt przedstawiony przez zarząd właściwego terytorialnie osiedla zakorzeniony jest w w wiodącej działalności przemysłowej prowadzonej na tym terenie.

Natomiast krótki łącznik między nowo mianowaną ulicą Meblową, a istniejącą ulicą Fabryczną (wzdłuż fabryki mebli biurowych Nowego Stylu), nazwano Prostą.

Określenie nazewnictwa wymienionych dróg przysłuży się potencjalnym inwestorom w usystematyzowaniu numeracji nieruchomości, które mogą w przyszłości powstać na tym obszarze z korzyścią dla rozwoju gospodarczego naszego miasta.

Radni byli jednomyślni w przedmiotowej sprawie. Uchwała musi teraz zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE