Informacje

Zniszczenia w infrastrukturze drogowej na terenie powiatu jasielskiego

Wskutek intensywnych opadów deszczu jakie w miniony weekend przetoczyły się przez powiat jasielski spowodowały m.in. ogromne straty w infrastrukturze drogowej. Poważnemu uszkodzeniu uległy jezdnie, chodniki, pobocza oraz przepusty na odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych. Służby zarządzające poszczególnymi szlakami komunikacyjnymi przystąpiły już do usuwania zniszczeń.

Starostwo Powiatowe w Jaśle przekazało dzisiaj do publicznej wiadomości informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym, które powstały w wyniku nawałnic jakie przeszły przez nasz region w ostatni weekend czerwca. Wskutek gwałtownego napływu wód opadowych znacznemu uszkodzeniu uległa infrastruktura obejmująca główne szlaki łączące poszczególne miejscowości w regionie, jak i lokalne drogi zapewniające obsługę komunikacyjną lokalnym społecznościom.

Wskutek zniszczeń występują czasowe utrudnienia w ruchu, o czym zmotoryzowanych użytkowników informuje odpowiednie oznakowanie. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tablic informacyjnych.

W sieci dróg powiatowych uszkodzone zostały odcinki dróg przebiegających przez miejscowości: Bączal Dolny (droga nr 1832 relacji Bączal-Skołyszyn), Niepla (droga nr 1844 relacji Niepla-Przybówka), Trzcinica (droga nr 1860 relacji Trzcinica-Jareniówka), Święcany (droga nr 1827 relacji Święcany-gr. woj.-Szerzyny), Jasło, Dąbrówka (droga nr 1313 relacji Jasło-Błażkowa).

Na wyżej wymienionych szlakach komunikacyjnych degradacji uległy przede wszystkim: nawierzchnie jezdni, wymycie nawierzchni chodników, oberwanie poboczy, oberwanie korony drogi, zamulenie rowów melioracyjnych, ponadto uaktywniły się również osuwiska. Z kolei w miejscowości Trzcinica uszkodzony został most na potoku Młynówka.

Jak przekazała nam Monika Niziołek z Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle: „W miejscach, w których doszło do uszkodzeń ustawiane są na bieżąco znaki ostrzegawcze, jednak z powodu rozległych strat warto zachować szczególną ostrożność na wszystkich drogach powiatowych. Obecnie pracujemy nad naprawą zniszczonej infrastruktury drogowej”.

W komunikacie prasowym podano, że nie lepiej wygląda sytuacja na drogach wyższej kategorii. Na krajowej „28” w Trzcinicy, Warzycach, Przysiekach, Siedliskach Sławęcińskich, Sławęcinie i Skołyszynie doszło do uszkodzenia poboczy, chodników i nawierzchni drogi, która jest obecnie modernizowana.

Wzdłuż ulicy Lwowskiej w Jaśle (na wysokości Szpitala Specjalistycznego w kierunku ronda „Solidarności”), która stanowi fragment drogi krajowej nr 73, wymyciu uległa nawierzchnia chodnika, zaś na ulicy Krakowskiej – w rejonie dawnej „Studzienki” – obsunęła się skarpa.

Woda podmyła również fragment skarpy po stronie ścieżki rowerowej na łączniku drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73.

W pięciu gminach poważnemu uszkodzeniu uległy drogi gminne bitumiczne i żwirowe. Występują również osuwiska oraz uszkodzone zjazdy prywatne i komunalne. W Jaśle uszkodzonych jest około 70 ulic” – informuje Monika Niziołek.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE