Informacje

Powołanie dyrektora domu kultury w Jaśle. Bez niespodzianki

Helena Gołębiowska została dyrektorem domu kultury w Jaśle. Dzisiaj na trzyletnią kadencję powołał ją burmistrz miasta Ryszard Pabian.

Uwzględniając doświadczenie zawodowe, wykształcenie i kwalifikacje dające rękojmię rzetelnego i odpowiedzialnego zarządzania instytucją kultury, kulturę osobistą, dotychczasową koncepcję funkcjonowania jednostki oraz po zasięgnięciu pozytywnej opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, burmistrz miasta Ryszard Pabian zdecydował się wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury.

Dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się zarządzenie w tym przedmiocie. Nowym szefem tej miejskiej instytucji kultury została Helena Gołębiowska. Jej kadencja potrwa przez trzy lata, do dnia 30 lipca 2023 roku.

Helena Gołębiowska to wieloletni pracownik Jasielskiego Domu Kultury, przez ostatnie kilka miesięcy pełniąca obowiązki dyrektora instytucji. Wcześniej, kiedy domem kultury kierował Janusz Szewczyk, była jego zastępcą. Wychowała wiele pokoleń uzdolnionej artystycznie młodzieży.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE