Informacje

Modernizacja Placu Żwirki i Wigury w ramach rewitalizacji centrum Jasła

W ramach lokalnego programu rewitalizacji ogólnodostępnych przestrzeni miasta Jasła zostanie zmodernizowany Plac Żwirki i Wigury wraz z przylegającymi do niego ulicami. Inwestor przewidział zachowanie dotychczasowej funkcji komunikacyjnej tego miejsca. Na realizację robót budowlanych wchodzących w zakres prac miejscowy samorząd wyda blisko pół miliona złotych.

Została już zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle) w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację Placu Żwirki i Wigury oraz fragmentu przylegających bezpośrednio do tego miejsca ulic Bednarskiej, Tadeusza Czackiego i Karmelickiej. Realizator kontraktu lada dzień ma przystąpić do prac w terenie.

Jak podkreśla gospodarz miasta Jasła Ryszard Pabian: – To przede wszystkim element dużo większego projektu w ramach rewitalizacji miasta Jasła, którego wartość wynosi około piętnaście milionów złotych. Samo to zadanie opiewa na blisko 500 tysięcy złotych natomiast sprowadza się przede wszystkim do przebudowy nawierzchni, przeorganizowania miejsc postojowych bowiem pojawia się kilka miejsc więcej. Do tego przewidujemy bezpieczne miejsca do wysiadania dla rodzin z dziećmi. Troszeczkę inny układ będzie miało miejsce postoju taksówek. Do tego jeszcze zostanie zmieniona lokalizacja przejścia dla pieszych przy wjeździe od strony ulicy Kościuszki na bardziej bezpieczną.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

W związku z przewidywanymi planami rewitalizacyjnymi na wyznaczonym obszarze, który stanowi ważny punkt komunikacyjny w ścisłym centrum Śródmieścia, zostanie zachowana jego dotychczasowa funkcja. Centralna część placu będzie nadal wykorzystywana jako parking dla pojazdów mechanicznych. Projekt przewiduje zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc postojowych. Łącznie po przebudowie będzie ich osiemnaście. Dodatkowo zostaną wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz trzy miejsca dla rodzin z małym dzieckiem. Odcinek jezdni przylegający od strony budynku szkoły ekonomicznej pozostanie jako miejsce postoju taksówek. Wjazd na parking będzie odbywał się jak do tej pory, czyli bezpośrednio od strony skrzyżowania ulicy Bednarskiej z ulicą Czackiego.

Zakres prac, które zostały ujęte do wykonania w kontrakcie, obejmuje przede wszystkim poprawę estetyki wizualnej i użytkowej rewitalizowanego miejsca poprzez: wymianę nawierzchni miejsc parkingowych na kostkę brukową betonową, wymianę zdeformowanych obrzeży betonowych i nawierzchni chodników, korektę osi jezdni, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych i placu manewrowym, montaż nowego oświetlenia ulicznego oraz posadowienie nowych znaków drogowych.

Nowym elementem charakteryzującym modernizowany teren będzie zatoka postojowa dla autobusu, która powstanie na ulicy Bednarskiej przy wejściu do powstającego w budynku byłej szkoły podstawowej Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości (CTKiP).

Projekt przebudowy Placu Żwirki i Wigury wraz z sąsiadującymi ulicami.
(Źródło: © materiały przetargowe Urzędu Miasta w Jaśle)

Na czas prowadzonych robót koniecznym będzie wyłączenie placu z użytkowania, a na przylegających do niego ulicach nastąpią pewne utrudnienia w ruchu kołowym. Inwestor prosi o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązującego tymczasowego oznakowania.

Zadanie ma być zrealizowane do końca września br. Jak zawsze inwestycja drogowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Oczywiście, ten parking będzie przez jakiś czas wyłączony z użytkowania. Miejsca postoju dla taksówek są przewidziane na ulicy Bednarskiej więc praktycznie po sąsiedzku z Placem Żwirki i Wigury. Natomiast szczegółowa informacja co do utrudnień pojawi się w najbliższym czasie. – wyjaśnia burmistrz.

Plac Żwirki i Wigury – stan obecny
Plac Żwirki i Wigury – stan obecny

Zadanie dotyczące modernizację Placu Żwirki i Wigury wraz z przyległymi ulicami to jeden z elementów lokalnego programu rewitalizacji miasta Jasła o wartości blisko piętnastu milionów złotych. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Największy pod względem finansowym i rzeczowym kontrakt w ramach projektu obejmuje modernizację budynku po byłej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ulicy Koralewskiego na potrzeby Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Program obejmuje również przedsięwzięcia o mniejszej skali, m.in. modernizację Glorietki w Parku Miejskim, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Bednarskiej z ulicą Czackiego do ulicy Śniadeckich, wymianę wysłużonego monitoringu wizyjnego na rewitalizowanym obszarze, a także wykonanie ścieżek edukacyjnych o charakterze historycznym i ekologicznym w Parku Miejskim oraz na Ogródku Jordanowskim,

Ostatnio zakończony został „ogród motyli”. To coś, co nie tylko stanowi atrakcję widokową, ale przede wszystkim jest elementem edukacyjnym dla młodych. – podaje Ryszard Pabian.

Składowe projektu zostały przygotowane przez urzędników w oparciu o dokumenty strategiczne oraz po konsultacjach społecznych z mieszkańcami.

Jakie są spodziewane efekty związane z rewitalizacją miejsc publicznych obejmujących ścisłe centrum naszego miasta? – To przede wszystkim przywrócenie pewnych funkcji społecznych dla tych miejsc, które rewitalizujemy. Zakładamy, że będą one o wiele atrakcyjniejsze niż do tej pory. Centrum Kultury, Techniki i Przedsiębiorczości to coś, czego do tej pory w Jaśle nie było. Można powiedzieć, że będzie to taki mały „Kopernik”, adekwatny do wielkości naszego miasta. To miejsce, z którego będą mogły korzystać wszystkie pokolenia: od najmłodszych po seniorów. Znajdzie się w nim centrum coworkingowe, a więc miejsce adresowane do młodych, przedsiębiorczych ludzi. Powstaną również ekspozycje oparte na trzech znanych jaślanach: Łukasiewiczu, Steinhausie i Weiglu. Program rewitalizacji był poprzedzony szeroką diagnozą co jest w naszym mieście potrzebne. Zresztą „Centrum Łukasiewicza”, bo tak wcześniej ten projekt pod taką nazwą egzystował, to pomysł już sprzed kilkunastu lat. Niestety, nie udało się go wdrożyć w zakładanym sposobie realizacji, bo to miał być zupełnie nowy budynek. To, że akurat te Centrum powstaje w byłej szkole numer dwa to przez to, że ta szkoła pozostała pusta i można było przeznaczyć ten budynek pod potrzeby CTKiP. – wyjaśnia burmistrz Jasła.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Modernizacja Placu Żwirki i Wigury w ramach rewitalizacji centrum Jasła”