InformacjeNa drogach

Poprawa stanu drogi krajowej nr 73. Wniosek czeka na uzyskanie decyzji środowiskowej

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w jasielskim Starostwie Powiatowym poinformowano o postępie przygotowań do rozbudowy drogi krajowej nr 73 wraz z wykonaniem obwodnic dla czterech miejscowości: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła. Obecnie inwestycja oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskowej.

Obecnie droga krajowa nr 73 między Pilznem, a Jasłem nie jest w najlepszym stanie technicznym, co powoduje spore uciążliwości w ruchu osobowo-towarowym oraz negatywnie oddziałuje na stan środowiska naturalnego. Ponadto na zdecydowanym odcinku przebiega po terenach mocno zurbanizowanych w związku z czym stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu. Na przedmiotowym odcinku bardzo często dochodzi do groźnych wypadków, które powodują negatywne skutki wśród lokalnej populacji.

Ale sytuacja ma ulec radykalnej poprawie bowiem planowana jest modernizacja całego szlaku komunikacyjnego o długości blisko 35 kilometrów. Jezdnia zostanie poszerzona do siedmiu metrów, a konstrukcja drogi dostosowana do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Trasa zostanie wyposażona w chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. Przede wszystkim powstaną obwodnice Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła, co pozwoli na wyprowadzenie tranzytu poza centra tych miejscowości.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Droga krajowa 73 jest drogą o dużym natężeniu ruchu. Przebiega w chwili obecnej przez teren gęsto zabudowany, w dużej urbanizacji. Obecnie jest drogą, która potencjalnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Dlatego chcemy ją zmodernizować tak, aby na przyszłość była to absolutnie bezpieczna droga, łącznie ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, chodnikami, czyli spełniająca parametry drogi nowoczesnej. – wyjaśnia Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

 

Starosta jasielski Adam Pawluś: – Zmieni się geografia ruchu na terenie powiatu jasielskiego. To ponad piętnaście kilometrów nowego przebiegu tej trasy na terenie powiatu jasielskiego, z czego siedmiokilometrowy odcinek od Podzamcza do Trzcinicy oraz od Krajowic przez Wróblową aż do Zawadki Brzosteckiej.

Końcem lipca zarządca drogi wystąpił z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Uzyskanie akceptacji przewiduje się na pierwszy kwartał przyszłego roku, co pozwoli na uruchomienie przetargu na zawarcie umowy i wykonanie koncepcji programowej.

Decyzja środowiskowa będzie podstawą do opracowania już ścisłej koncepcji programowej, a w konsekwencji do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Biorąc pod uwagę terminy związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a następnie przetargu myślę, że pierwsze prace fizyczne na gruncie mogą się rozpocząć w 2024 roku. Założenie docelowe ukończenia tej inwestycji jest w 2027 roku. Są to oczywiście przymiarki. Może to nastąpić zarówno nieco szybciej, jak i w przypadku jakiś niekorzystnych okoliczności nieco później. Ale 2027 rok jest przyjmowany przez nas jako koniec inwestycji. – informuje Bogdan Tarnawski.

Na dzień dzisiejszy przedsięwzięcie może pochłonąć około 696 milionów złotych. Co ważne, zostały już zapewnione na ten cel środki z budżetu państwa w ramach krajowego programu budowy stu obwodnic.

Ostateczna wartość tej inwestycji zostanie ustalona dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej i koncepcji programowej. Tak czy owak zweryfikuje to jeszcze przetarg. – tłumaczy Tarnawski.

Dla Jasła został wybrany wariant przebiegający po zachodniej stronie miasta, między osiedlem Podzamcze, a wjazdem na drogę krajową nr 28 w okolicach skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Wstępnie, oba wloty mają być zwieńczone rondami.

Jak przekonywał dzisiaj dyrektor GDDKiA w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, to najbardziej optymalne rozwiązanie, uzasadnione zarówno ekonomicznie, jak i społecznie.

Mamy wybrany wariant, który jest najmniej kolizyjny. Stąd został wyznaczony przebieg wzdłuż rzeki Wisłoki, by w maksymalnym stopniu ominąć skupiska ludzkie. Oczywiście, wchodzimy tutaj w działki prywatne, nie da się tego uniknąć przy zmianie przebiegu. Niemniej jednak jest to absolutnie najmniej kolizyjny wariant jaki byliśmy w stanie wybrać. – powiedział.

Najwięcej kontrowersji wzbudzał przebieg wariantu na odcinku drugim, to znaczy na odcinku od Kołaczyc do Brzostka.

Tam ostatecznie został zarekomendowany jako docelowy wariant z przebiegiem drogi krajowej przez teren zalewowy rzeki Wisłoki. Droga stanowić będzie jednocześnie wał przeciwpowodziowy. – wyjaśnia Bogdan Tarnawski.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

To jest dobra wiadomość – podkreśla starosta jasielski Adam Pawluś. Dlaczego? – Ponieważ został wyeliminowany ten wariant, który był wcześniej preferowany, a więc przejazd przez Bukową. Tam jest teren osuwiskowy, do tego liczne zakręty. Trzeba byłoby prowadzić duże wyburzenia. Wariant, który stanowi wspólnie wał przeciwpowodziowy i nasyp drogowy, jest wariantem o wiele lepszym i tańszym. W ten sposób został uzyskany efekt ekonomiczny, a całość drogi będzie przebiegać w prostej linii, więc będzie łatwiej uzyskać większą szybkość.

Droga przebiegająca na odcinku wzdłuż rzeki Wisłoki będzie stanowiła dwie funkcje: będzie to droga, a jednocześnie wał przeciwpowodziowy chroniących mieszkańców tych okolic przed powodziami.

Poseł do Parlamentu Europejskiego, a w poprzedniej kadencji przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury dr Bogdan Rzońca podkreśla, że to zadanie jest bardzo istotne z punktu widzenia komunikacyjnego całego południowego regionu Podkarpacia.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Po tej drodze, po której teraz jedziemy, nie można wyprzedzić samochodu, jest duże spowolnienie ruchu, jest także bardzo niebezpiecznie, bo jadą tędy samochody ciężarowe w stronę Barwinka. Więc dzięki tym czterem obwodnicom Kołaczyc, Brzostku, Pilzna i Jasła zostanie wyprowadzony ruch na zewnątrz tych miast i gmin. Nastąpi również przyspieszenie w transporcie drogowym, co jest bardzo ważne z punktu widzenia użytkowników samochodów osobowych, którzy bardzo czekają na dojazd do Pilzna, następnie do Tarnowa. Tak samo osoby, które przyjeżdżają w naszą stronę mówią, że od Pilzna do Jasła jedzie się w ciągłym sznurze samochodów. Będzie to także duże odciążenie dla środowiska naturalnego, ponieważ zbudowanie obwodnic naprawdę poprawi stan przestrzeni związanej ze środowiskiem naturalnym. – powiedział.

Starosta jasielski liczy na to, że wraz z rozbudową drogi krajowej nastąpi udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w regionie.

Mam nadzieję, że dzięki tej drodze wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna terenów, a przez to poszerzy się zakres usług w powiecie jasielskim. – podkreśla.

I dodaje: – Po tej drodze przejeżdża setki, a miesięcznie są tą tysiące samochodów ciężarowych. Zwłaszcza w ostatnich latach wiele samochodów przejeżdża przez Jasło od strony Barwinka, potem drogą wojewódzką nr 992 do drogi krajowej nr 73. Tym samym skracają sobie przejazd do centrum czy na północ Polski. Dlatego musimy zabezpieczyć ten przejazd, żeby był bardziej bezpieczny i mniej uciążliwy dla mieszkańców Jasła. Uzyskamy dzięki temu lepszy przejazd przez powiat jasielski. Został zaprojektowany siedmiokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 73 od miejscowości Trzcinica do Podzamcza. Ta droga będzie stanowić alternatywę przejazdu przez miasto w kierunku Gorlic i do Rafinerii.

W przekonaniu gospodarza tego terenu projektowane rozwiązania w infrastrukturze drogowej będą sprzyjały również dojazdowi do już istniejących na terenie Jasła stref aktywności gospodarczej, m.in. na terenie Gamratu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE