Informacje

Wieści z ratusza: ulgi dla przedsiębiorców i nowa ulica na osiedlu Gądki

Głosowanie na sesji | FOT. © Urząd Miasta w Jaśle

Biuletyn sesyjny z XLI sesji Rady Miejskiej Jasła

Zwolnienia i zwrot z części opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wprowadzone niedawno przez rząd przepisy pozwoliły na podjęcie uchwały zwalniającej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przyjęta przez radnych Rady Miejskiej Jasła uchwała wprowadza zwolnienie z II i III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zwrot opłaty przedsiębiorcom, którzy zapłacili całość do 31 stycznia 2021 r.

Ulgi dotyczą przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy w okresie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanej wprowadzeniem pandemii COViD-19 nie mieli możliwości korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie to jest jedną z form pomocy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami z powodu wprowadzeniem stanu epidemii.

Porozumienie z Gminą Tarnowiec

Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Tarnowiec. Osoby te zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych, prowadzonym na zlecenie Miasta Jasła, przez Rzeszowskie Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Jaśle.

Jasielski Budżet Obywatelski – zmiana harmonogramu

Ze względu na panujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa przesunięte zostały terminy harmonogramu JBO na 2022 rok. Zmiany dotyczą przesunięcia początku terminu naboru wniosków z 15 marca na 20 maja br., a także terminu zatwierdzenia zwycięskich w głosowaniu projektów i ich upublicznienia najpóźniej do 5 listopada br.

Lawendowa na Gądkach

Na osiedlu Gądki pojawi się nowa nazwa ulicy, będzie to Lawendowa. Konieczność nazwania ulicy wynikała z potrzeby ustalenia numeru porządkowego dla nowego budynku, a także dla kilkunastu innych budynków, które mają powstać w tym terenie. Z propozycją takiej nazwy wstąpił zarząd osiedla.

Komisja Rewizyjna ustaliła swój plan pracy na 2021 rok

Komisja rewizyjna przeprowadzi w tym roku kontrole w siedmiu podmiotach. Kontrolowane będą kompleksowo za działalność w latach 2019-2020: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Gospodarki Komunalnej, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole Miejskie nr 1 oraz Zespół Szkół Miejskich nr 5. Kontrola obejmie również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (działalność w 2017 r.), a także Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki w zakresie ochrony zabytków miejskich w latach 2019-2020.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE