Na drogach

Czasowe zamknięcie DW 993 między Nowym Żmigrodem, a Pielgrzymką

Od przyszłego tygodnia kontynuowany będzie remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 993 pomiędzy Nowym Żmigrodem, a Pielgrzymką. Na dwa tygodnie odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. Zarządca drogi prosi kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje o planowanej tymczasowej zmianie w organizacji ruchu na ważnym szlaku komunikacyjnym przebiegającym przez południową część powiatu jasielskiego.


Od najbliższego poniedziałku planowane jest przystąpienie przez ekipę remontową do kolejnego etapu prac związanych z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 993, prowadzącej od granicy z województwem małopolskim w kierunku drogi krajowej w Dukli i dalej do granicy państwowej ze Słowacją.

Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska – Republika Słowacka na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę odcinka drogi biegnącego w całości przez obszar powiatu jasielskiego o łącznej długości 7,2 km. Prace, które powierzono w drodze postępowania przetargowego spółce Strabag, rozpoczęto już w roku ubiegłym i zgodnie z przyjętym harmonogramem są obecnie kontynuowane.

Z uwagi na zaplanowane do wykonania roboty budowlane kierowcy muszą liczyć się z pewnymi problemami w przejezdności po tej trasie. Zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, od poniedziałku 19 kwietnia do piątku 30 kwietnia (z możliwością przedłużenia ograniczeń z uwagi na nieprzewidziane wcześniej warunki pogodowe) nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla jej użytkowników. Niedostępny dla pojazdów kołowych będzie odcinek w kilometrażu 18+783 – 24+021 oraz 24+780 – 25+083, tj. od skrzyżowania w Nowym Żmigrodzie z drogą powiatową w kierunku Osieka Jasielskiego do skrzyżowania z Pielgrzymce z drogą powiatową w kierunku Zawadki Osieckiej.

W tym okresie zalecany jest objazd według poniższego schematu:

| Kliknij w obrazek, aby powiększyć mapę

O ograniczeniach będzie informować stosowne oznakowanie pionowe umieszczone na głównych drogach dojazdowych do miejsca prowadzonych robót. Prosimy wszystkich korzystających z tej trasy o zachowanie ostrożności.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE