Kultura | rozrywka | edukacja

Mobilna pracownia dla ZST w Jaśle

Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle został laureatem konkursu FUNDUSZE NORWESKIE I EOG – O TYM SIĘ WIE, pokonując tym samym 2288 nadesłanych z całej Polski prac.

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, iż decyzją organizatorów konkursu plastyczno – cyfrowego „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”, animacja przygotowana przez uczniów: Dawida Skocza z klasy 3Tc oraz Huberta Sokołowskiego z klasy 2GTb, znalazła się wśród 22 najlepszych prac z poziomu szkół średnich, zdobywając nagrodę główną – wyposażenie mobilnej pracowni komputerowej oraz nagrody dodatkowe dla członków drużyny oraz jej koordynatora. Opiekunami wszystkich prac ze strony szkoły byli: Damian Bartuś, Marzena Olbrot, Edyta Rutyna, Urszula Oleszkowicz, Alicja Kamińska, Agnieszka Munia, Rafał Suski, Krzysztof Alibożek, Andrzej Barzyk.

Przyznana nagroda cieszy nas tym bardziej, że oprócz dużej konkurencji, poziom techniczny zgłoszonych prac, według jury, był bardzo wysoki.

Konkurs ten zorganizowany został przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczniowie biorący udział w rywalizacji mieli możliwość podnieść swoje kompetencje cyfrowe oraz wiedzę na temat Funduszy Norweskich i EOG, państw – darczyńców oraz wsparcia Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ograniczaniu różnic społecznych i gospodarczych w innych państwach Europy.

To już druga pracownia mobilna wygrana w konkursach przez młodzież z naszej szkoły. Pierwszą zdobyliśmy w 2019 r. w ogólnopolskim konkursie „OSE WYZWANIE”. Wyniki Konkursu można znaleźć na stronie: www.otymsiewie.pl

(ZST w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE