Informacje

125 lat straży pożarnej w Jaśle i przekazanie sztandaru dla Komendy Powiatowej

Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Minęło już 125 lat od momentu utworzenia zawodowego pożarnictwa w Jaśle. Ze względu na wybuch ogólnoświatowej pandemii koronawirusa uroczyste obchody rocznicowe musiały zostać odłożone w czasie. Dopiero dzisiaj funkcjonariusze miejscowego garnizonu straży pożarnej, którzy są spadkobiercami chlubnych tradycji swoich przodków, mogli się spotkać wraz ze znamienitymi gośćmi, by wspólnie świętować ten ważny jubileusz.

| OBEJRZYJ ZDJĘCIA Z WYDARZENIA

Strażacy byli głównymi bohaterami dzisiejszych uroczystości zorganizowanych na płycie miejscowego Rynku. Okazji do świętowania było kilka jednak najważniejsza to jubileusz 125-lecia powołania zawodowej straży pożarnej w Jaśle. Rocznica tego historycznego i niezwykle ważnego w dziejach naszego miasta wydarzenia miała miejsce w ubiegłym roku jednak wybuch światowej pandemii koronawirusa pokrzyżował plany organizatorom i wymusił na nich konieczność przesunięcia terminu obchodów o kilka miesięcy. Dopiero ustabilizowanie sytuacji związanej z liczbą zachorowań na COVID-19 oraz poluzowaniem obostrzeń sanitarnych pozwoliło, żeby dzisiaj spadkobiercy rycerzy świętego Floriana mogli się wspólnie spotkać wraz zaproszonymi gośćmi.

W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podkarpackiego, władze państwowe i samorządowe województwa podkarpackiego, władze samorządowe miasta i powiatu jasielskiego, komendanci i dyrektorzy służb mundurowych z terenu powiatu jasielskiego, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący strażackich związków zawodowych, duchowieństwo, prezesi i dyrektorzy firm oraz instytucji użyteczności publicznej, a przede wszystkim funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wraz z rodzinami, a także emerytowani komendanci zawodowej straży pożarnej ziemi jasielskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

 • nadbrygadier Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
 • nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
 • st. bryg. ks. dr Jan Krynicki – Kapelan Krajowy Strażaków,
 • ks. bp Edward Białogłowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej,
 • Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki,
 • dr Bogdan Rzońca – poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Alicja Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Maria Kurowska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Adam Śnieżek – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 • Adam Pawluś – starosta jasielski,
 • Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła,
 • Adam Skiba – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Stanisław Święch – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle.

Obchody rocznicowe uświetniła orkiestra dęta z Brzozowa, kompanie honorowe Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego i Ochotniczej Straży Pożarnej z Kołaczyc, a także poczty sztandarowe Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jasielskiego.

Historię zawodowego pożarnictwa w Jaśle przedstawił Komendant Powiatowy brygadier Piotr Śmietana.

Ważniejsze daty w historii zawodowego pożarnictwa w Jaśle:

 • 1895 – Rada Miejska podejmuje uchwałę o powołaniu zawodowej straży pożarnej w Jaśle;
 • 1903 – wybudowano pierwszą remizę na rogu ulic Bednarskiej oraz Żwirki i Wigury;
 • 1947 – oddano do użytku nową strażnicę przy ulicy Kazimierza Wielkiego;
 • 1971 – przystąpiono do budowy nowej remizy przy ulicy Mickiewicza;
 • 1975 – na podstawie zmiany podziału administracyjnego kraju została utworzona Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Jaśle wchodząca w skład województwa krośnieńskiego;
 • 1976 – uroczyste przekazanie do użytkowania remizy przy ulicy Mickiewicza;
 • 1992 – w związku z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej została powołana Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą;
 • 1999 – w wyniku reformy administracyjnej kraju powstaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle wchodząca w skład województwa podkarpackiego;
 • 5 czerwca 2010 roku – ulewne deszcze spowodowały powódź, która zalała miasto Jasło, w tym budynek Komendy Powiatowej PSP;
 • 2020-2021 – jasielscy strażacy biorą czynny udział w ograniczaniu skutków światowej pandemii koronawirusa.

Upływający czas pokazał jak zmieniła się straż pożarna oraz w jak trudnych czasach musieli służyć nasi przodkowie. Obecne pokolenie strażaków pełni służbę w komfortowych warunkach, dysponuje najnowocześniejszym sprzętem ratowniczym, dzięki czemu może spełniać najważniejszą misję jaką jest ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Uroczystość ta jest wielkim świętem i nagrodą dla wszystkich tych, którzy ofiarnie służyli i służą społeczeństwu oraz przyczyniają się do dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej na ziemi jasielskiej. – powiedział bryg. Piotr Śmietana, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Głównym punktem dzisiejszej zbiórki było wręczenie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle w wyrazie uznania zasług pokoleń strażaków zawodowych pełniących służbę na ziemi jasielskiej dla dobra społeczeństwa miasta i powiatu, a także doceniając trud wkładany codziennie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu. Zaproszeni goście wbili pamiątkowe gwoździe w drzewiec, a następnie wpisywali się do okolicznościowej księgi.

Symbolicznego przekazania dokonali: nadbryg. Adam Konieczny oraz dr Bogdan Rzońca, który stał na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Sztandar odebrał od nich bryg. Piotr Śmietana, który następnie przekazał go na ręce funkcjonariuszy tutejszej jednostki. W skład pocztu weszli: mł. kpt. Wojciech Źrebiec, asp. Mateusz Rączka, ogn. Paweł Wójcik.

Sztandar to nagroda dla wielu pokoleń strażaków, nawiązująca do największych wartości w imię tradycji, wierności i męstwa. Niech pod przekazanym Wam sztandarem jednoczą się Wasze szeregi w chwilach trudnych i w chwilach radosnych. Honorowi darczyńcy oraz członkowie społecznego komitetu fundacji sztandaru są przekonani, że ten zaszczytny znak będzie chlubą dla naszych jasielskich strażaków skupionych wokół niego oraz przyczyni się do tego, iż z godnością i honorem będą wykonywać stawiane przed nimi zadania. – powiedział dr Bogdan Rzońca.

Wyrazem szacunku oraz podziękowań za pełnioną służbę przez strażaków były przyznane odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżniono funkcjonariuszy, którzy wykazali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w sprawy służbowe oraz odwagą i męstwem podczas działań ratowniczych, które miały miejsce w czerwcu ub. roku po przejściu powodzi błyskawicznej. Doceniono również ich wkład w działania zmierzające do ograniczania skutków pandemii koronawirusa, m.in. poprzez pracę w szpitalach tymczasowych, pomiar temperatury ciała na przejściach granicznych, dystrybucję materiałów dezynfekcyjnych i maseczek ochronnych wśród mieszkańców czy transport osób do punktów szczepień. Wręczone zostały m.in. Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale „Za długoletnią służbę”.

Na zakończenie uroczystości wokół Rynku przeszła defilada zgromadzonych pododdziałów oraz zabytkowych pojazdów pożarniczych.

Mówi nadbryg. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego PSP:

Mówi bryg. Piotr Śmietana, Komendant Powiatowy PSP w Jaśle:

 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE