Informacje

W 78. rocznicę upamiętnili uczestników akcji „Pensjonat”

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj w Jaśle przypomniano o wydarzeniach sprzed 78 lat. Mija bowiem kolejna rocznica akcji pod kryptonimem „Pensjonat”. Z miejscowego więzienia uwolniono wówczas grupę więźniów politycznych. Brawurowy wyczyn odbił się szerokim echem nie tylko w kraju, ale również na emigracji.

Przed południem odbyły się w Jaśle uroczystości upamiętniające 78. rocznicę akcji „Pensjonat”. Wydarzenie to rozpoczęło się od mszy świętej odprawionej w Kościele Ojców Franciszkanów – Sanktuarium świętego Antoniego Padewskiego. Eucharystii przewodniczył gwardian o. Paweł Sroka. Następnie uczestnicy obchodów przenieśli się na skwer przy ulicy Staszica. W miejscu, gdzie wówczas stało więzienie, z którego w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku oswobodzono grupę osadzonych, obecnie znajduje się pomnik w formie bramy.

Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego przez zgromadzonych został odczytany przez druha Jacka Smolika apel pamięci. Symbolicznym wymiarem oddania przez mieszkańców Jasła hołdu uczestnikom wydarzeń sprzed 78 lat było złożenie wiązanek kwiatów w biało-czerwonych barwach oraz zapaleniu zniczy pamięci.

Oficjalną delegację miasta Jasła stanowili: zastępczyni burmistrza Małgorzata Adamska-Chmiel, sekretarz Paweł Rzońca, przewodniczący Rady Miasta Henryk Rak oraz radni Krystyna Sikora, Leszek Znamirowski i Bogdan Ziemba.

Pod pomnikiem wyraz szacunku uczestnikom akcji „Pensjonat” złożyli ponadto: poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, dyrektor Szpitala Specjalistycznego Beata Trzop, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jarosław Lula, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Mirosław Kawa, Komendant Straży Miejskiej Kazimierz Wiśniowski, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień por. Paweł Lechwar, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Helena Gołębiowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Dorota Woźnica oraz przedstawiciel Muzeum Regionalnego Przemysław Misiołek.

Dzisiejsze wydarzenie uświetnił występ miejskiej orkiestry dętej Jasielskiego Towarzystwa Muzycznego pod kierownictwem Ireneusza Fatygi. Jak zwykle nie zawiedli harcerze z Komendy Hufca ZHP im. rodziny Madejewskich i I Szczepu Orląt im. Jana Bytnara „Rudego” oraz młodzież, która trzymała sztandar Armii Krajowej.

W związku z obchodami rocznicowymi okolicznościowe wystąpienie wygłosiła wiceburmistrz Małgorzata Adamska-Chmiel.

Na wstępie przypomniała nazwiska uczestników bohaterskiego napadu na silnie strzeżony obiekt, podczas którego uwolniono 180 więźniów, w tym 66 członków ruchu oporu. Dokonali go: Zbigniew Cerkowniak ps. „Boruta”, Zbigniew Zawiła ps. „Żbik”, Stanisław Dąbrowa-Kostka ps. „Dąbrowa”, Stanisław Magura ps. „Paw” i Józef Okwieka ps. „Trójka”, dowodzeni przez porucznika Zenona Sobotę ps. „Korczak”.

Wspominając dziś wydarzenia sprzed 78 lat warto przypomnieć, że wolność dla Ojczyzny nie jest czymś danym raz na zawsze, ale jest darem, który trzeba pielęgnować, o który trzeba dbać każdego dnia. Słowa „wolna Ojczyzna” to nie jest zbitek kilku głosek, ale za tymi słowami kryje się ludzka historia. To niezliczona ilość wydarzeń kiedy ludzie zapominali o swoich zwykłych, codziennych sprawach, problemach, radościach, trudnościach, zostawiali swoich najbliższych i szli walczyć o lepszą przyszłość, o wolną Ojczyznę, o godność człowieka, a w czasie komunizmu o prawdę. Odwaga, miłość, troska o innych to niezbędne składowe godności człowieka, godności Polaka, które zawsze obowiązują. Nie tylko w czasie wojny, ale również i dzisiaj. Wspominając tych, którzy umieli w życiu wybierać rzeczywiście to, co ważne, którzy myśleli o naszej przyszłości, uczmy się od nich odwagi, determinacji i miłości w sprawie naszej Ojczyzny. Również tej naszej „małej Ojczyzny” – Jasła. Nie zapominajmy w toku codziennych spraw, że każdy dzień ma wpływ na naszą przyszłość, że każdego dnia budujemy przyszłość kolejnym pokoleniom. Historia pokazuje, że nam Polakom czasem łatwo zmarnować to, co wywalczyli inni, za co przelewali krew. Dlatego tak ważne jest myślenie i działanie nie tylko w ramach własnych spraw, ale dla dobra innych, pamiętając o godności, wolności i prawdzie.Małgorzata Adamska-Chmiel, I Zastępca Burmistrza Miasta Jasła

Władze miasta podziękowały wszystkim osobom zaangażowanym w organizację obchodów (pracownikom Urzędu Miasta oraz Jasielskiego Domu Kultury) oraz wszystkim, którzy przybyli w niedzielne przedpołudnie na Skwer im. Uczestników Akcji Pensjonat, by pokazać patriotyczną postawę wobec swoich przodków.

Na zakończenie dzisiejszego wydarzenia orkiestra wykonała pieśń „Warszawskie dzieci” do słów Stanisława Dobrowolskiego i muzyki Andrzeja Panufnika w hołdzie uczestnikom i ofiarom Powstania Warszawskiego 1944 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
OBEJRZYJ FOTOGALERIĘ
SŁOWA KLUCZOWE