Informacje

Zakończyła się odbudowa ulicy Mickiewicza po powodzi błyskawicznej

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakończyły się prace przy odbudowie zniszczonego odcinka ulicy Mickiewicza na osiedlu Bryły po powodzi błyskawicznej, która w ubiegłym roku spowodowała ogromne straty w mieniu komunalnym na terenie miasta i powiatu jasielskiego. Wykonanie robót budowlanych potrzebnych do odtworzenia właściwego stanu technicznego jezdni wraz z infrastrukturą towarzyszącą było możliwe dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dzisiaj starosta jasielski na specjalnie zorganizowanym spotkaniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji.

Roboty związane z odbudową ulicy Mickiewicza w Jaśle dobiegły końca. Inwestycja objęła odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Starowiejską, a tzw. „bramą gamracką”. To w przybliżeniu około osiemset metrów trasy.

Realizacja tego zadania była konieczna z uwagi na utrzymującą się od wielu lat fatalną kondycję techniczną drogi. Szybko postępująca degradacja konstrukcji jezdni powodowała liczne ubytki w nawierzchni, co często zmuszało kierowców do niebezpiecznych zachowań. Najechanie na głęboką dziurę groziło urwaniem zawieszenia, a w najczarniejszych scenariuszach nawet zderzeniem czołowym z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka podczas próby ominięcia zagrożenia. Proces niszczenia tego ważnego ciągu komunikacyjnego przyspieszyła powódź błyskawiczna, która w czerwcu 2020 roku przetoczyła się przez nasz region, powodując potężne spustoszenie w infrastrukturze drogowo – mostowej, mieniu komunalnym, budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy oraz prywatnych posesjach.

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

20 czerwca 2020 roku na terenie powiatu jasielskiego miała miejsce powódź błyskawiczna, która spowodowała duże szkody, szczególnie w infrastrukturze.  – przypomina starosta jasielski Adam Pawluś. – Tu na tej drodze 1313 mieliśmy takie dwa miejsca. Na osiedlu Gamrat powódź wypłukała dziurę głęboką na siedem metrów, powodując duże niebezpieczeństwo. Dzięki środkom rządowym i własnym udało nam się zlikwidować to zagrożenie w ubiegłym roku. Natomiast ten odcinek drogi, ponad osiemset metrów na osiedlu Bryły i Gamrat, został ukończony w ostatnich tygodniach.

Jak opisuje, w pierwszym etapie zadania przystąpiono do usunięcia awarii, która spowodowała częściowe obsunięcie się korony drogi. Wówczas zaistniała potrzeba, by tymczasowo odseparować osuwisko od normalnego ruchu pojazdów i wprowadzić w tym miejscu regulację w postaci sygnalizacji świetlnej. Powiatowy Zarząd Dróg zlecił w trybie pilnym naprawę, aby jak najszybciej odciążyć kierowców od konieczności czekania w korku na możliwość przejazdu.

Obsunięcie się skarpy uniemożliwiło przejazd i wymijanie się pojazdów. W celu likwidacji tego utrudnionego przejazdu wykonaliśmy umocnienie nasypów. To się udało zrealizować za kwotę niecałych 200 tys. złotych. – wyjaśnia Adam Pawluś.

Natomiast dalsze prace umożliwiło pozyskanie przez powiat jasielski dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 1,1 mln złotych. Całość zadania kosztowała w zaokrągleniu 1,3 mln złotych. Dzięki temu droga powiatowa nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa, na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta, posiada teraz nową koronę, nawierzchnię, umocnione skarpy, właściwe odwodnienie terenu i poszerzone pobocze umożliwiające przejście prawą stroną tej jezdni.

Starosta uważa, że była to bardzo potrzebna inwestycja dla naszego regionu. Na pewno usprawni komunikację pomiędzy centrum miasta, a terenami objętymi strefą aktywności gospodarczej, gdzie zlokalizowane są zakłady przemysłowe zapewniające miejsca pracy dla sporej liczby mieszkańców.

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Korzystając z okazji, podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków i późniejszej realizacji tego projektu. Szczególne wyrazy uznania przekazał na ręce posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyny Kaszowicz, wykonawcy prac – jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. oraz samorządowi miejskiemu.

Bardzo dziękuję wszystkim za tą pomoc, za umożliwienie realizacji tego zadania w stosunkowo krótkim czasie. Mamy drogę bardziej bezpieczną i komfortową. – powiedział.

Dzisiaj wielokrotnie podkreślano, że realizacja zadania publicznego związanego z modernizacją odcinka ulicy Mickiewicza na osiedlu Bryły i Gamrat jest jak najbardziej zasadna bowiem wiąże się głównie z poprawą bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu.

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Obecny na uroczystym przekazaniu do użytkowania drogi po remoncie europoseł dr Bogdan Rzońca powiedział: – Ten Fundusz Solidarności to jest dosyć istotny instrument pomocowy Unii Europejskiej. Z niego korzystają państwa, które są dotknięte różnego rodzaju kataklizmami, jak powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska. Co roku któreś z państw ma takie problemy. Dwa lata temu u nas była powódź, na przełomie 2020 i 2021 roku było wielkie trzęsienie ziemi na Chorwacji. W tym tygodniu głosowaliśmy za pomocą dla Chorwacji. Jest taka procedura, że rząd danego kraju zgłasza straty, później Komisja Europejska je ocenia i daje odpowiedni procent do wycenionych strat. A w parlamencie głosujemy za zmianami w budżecie. Zawsze wszyscy głosują solidarnie, bo jeśli zdarzają się tego typu dramaty to trzeba sobie nawzajem pomagać. Oby było ich jak najmniej. Ale takie pieniądze są. W Unii Europejskiej panuje zgoda co do tego, że trzeba sobie nawzajem pomagać. Bardzo dobrze, że była też szybka reakcja wojewody, starosty, zarządu dróg i dzięki temu można było złożyć wniosek w czasie i pozyskać te pieniądze, które wcześniej zostały tutaj stracone na skutek tej powodzi.

Pomoc finansową udzielił również samorząd Jasła, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie utwardzonego pobocza. Na ten cel przeznaczono z miejskiego budżetu 180 tysięcy złotych.

FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Chciałem przede wszystkim podziękować tym, którzy składają się na ten budżet, a więc podatnikom polskim i europejskim, którzy wypracowują te pieniądze, abyśmy mogli je później dzielić i nimi dysponować. Chciałem podziękować dyrektor Katarzynie Kaszowicz i staroście Adamowi Pawlusiowi, że już w momencie realizacji tej drogi udało nam się koncyliacyjnie dogadać, żeby wykonać ten ciąg pieszy. Dołożyliśmy do tego parę groszy z pieniędzy miejskich. Dziękuję wykonawcom tej drogi i tym, którzy – jak już wcześniej powiedziałem – składają się na to, abyśmy mogli dysponować budżetem zarówno miejski, powiatowym, wojewódzkim, jak i unijnym. To są pieniądze naszych podatników. – powiedział Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.

Jak zaznaczył, ta droga powiatowa jest dosyć mocno uczęszczana. Od wielu lat obserwuje się na niej wzmożony ruch lokalny w postaci pojazdów mechanicznych czy zbiorowej komunikacji publicznej.

Ta droga ułatwia komunikację kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym, które są zlokalizowane w strefie gamrackiej. To jest bardzo ważne. Jest to otwarcie dla naszych przedsiębiorców, którzy mają teraz zapewnioną łatwą dostępność dla kontrahentów. Teraz jest jeszcze prośba, aby udało się kiedyś pochylić nad mostem, aby lepiej nam skomunikować Gamrat z tą drogą, która kiedyś będzie w przyszłości realizowana. Miejmy nadzieję, że uda się to kiedyś zmaterializować. – dodał.

Urszula Czyżowicz, przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Gamrat zwróciła z kolei uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym użytkownikom ruchu drogowego.

Droga jest w tej chwili dobra, zapewnia dostęp dla osób pieszych, bo to było najbardziej istotne. Był to naprawdę newralgiczny odcinek, gdzie było ciemno i ci piesi nie czuli się bezpiecznie. Teraz już mogą. Ta droga jest coraz bardziej uczęszczana, zarówno przez samochody, jak i pieszych. Ludzie chodzą tędy na spacery. W imieniu mieszkańców i użytkowników bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka. – podkreśliła.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE