Kultura | rozrywka | edukacja

Laureaci XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

FOT. © Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle / Tomasz Rutana

Poznaliśmy i nagrodziliśmy (24.05) laureatów XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Na tegoroczną edycję Konkursu 283 autorów – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych nadesłało łącznie 665 tekstów, wśród których 439 stanowiły wiersze, zaś 226 utwory prozatorskie. Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka, edukatorka), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).

Uroczysty Finał odbył się w sali offowej Jasielskiego Domu Kultury. Ceremonię wręczenia nagród poprowadziły Aleksandra Dacyl, wieloletnia jurorka Konkursu i Dorota Woźnica, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Wydarzenie było transmitowane na żywo za pośrednictwem portalu Facebook.

Finałowi towarzyszył wykład dr. Mariusza Kalandyka Rewizje i prze(po)szukiwania. Prelegent zwrócił uwagę na rzecz ważną dla ludzi piszących, a mianowicie, że wchodzimy w epokę po piśmie i zaczyna dominować kultura, która żegna się z przestrzenią Gutenberga, epoka w której dominuje obraz. To niezwykle istotnie gdyż zmienia się sposób postrzegania rzeczywistości. Lubimy przeżywać, a nie analizować. Przedstawił elementy, na które każdy pisarz musi zwrócić uwagę: temat, narrator, główny bohater i jego relacje z innymi, fabuła, miejsce akcji, wybór gatunku. Zawsze najbardziej liczy się oryginalność i niepowtarzalność zdarzenia literackiego, budowanie własnego stylu, który jest sygnaturą artystyczną pisarza. Na końcu swojego wykładu zachęcił laureatów: „Czytajcie swoich poetów. Najważniejsi poeci to poeci lokalni. Poeci lokalni są poetami wybitnymi. Oni uczą najwięcej.”

Grzegorz Kociuba – przewodniczący jury Konkursu podsumował aktualną edycję. Zwrócił uwagę na wysoki poziom nadsyłanych tekstów, który sprawia, że o nagrodzie decydują niuanse. Zauważył, że opowiadanie nie jest dobrym określeniem rodzaju nadsyłanych tekstów. Obserwujemy hybrydyzację gatunków; coraz więcej tekstów zahacza o esej, formę dziennikarską, pamiętnik lub dziennik, ponieważ formy hybrydyczne lepiej oddają rzeczywistość, która nas otacza. Ważną funkcją literatury stała się funkcja demaskatorska, gdyż zaciera się granica między informacją a manipulacją, a literatura ma odsłaniać te mechanizmy świata, które działają na naszą zgubę. Pogratulował wszystkim młodym ludziom, którym się chce siebie i swoja rzeczywistość zapisywać.

Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech podziękowała młodym laureatom za tworzenie i obecność na uroczystości finałowej Konkursu. Zapewniła, że Miasto wspiera Konkurs i cieszy się z niesłabnącego zainteresowania udziałem w Konkursie.

Nagrody wręczali Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech oraz Grzegorz Kociuba – przewodniczący jury konkursu. Fundatorami nagród książkowych dla zwycięzców były firmy Apartamenty Dukla oraz Dom i Kwiaty Tarnowiec.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy gali obejrzeli także wystawę prac laureatów w holu MBP w Jaśle oraz wzięli udział w rozmowach kuluarowych z jury Konkursu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z finału na fanpage’u Biblioteki.

Gratulujemy wszystkim laureatom. Lista laureatów oraz tomik z pracami laureatów są dostępne na stronie MBP w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE