Informacje

Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu jasielskiego – będzie cieplej i taniej w eksploatacji

Kolejne obiekty użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego, w których prowadzona jest działalność oświatowa, zostaną objęte procesem termomodernizacji. Dzięki temu w najbliższym czasie poprawi się estetyka ich wyglądu zewnętrznego, zniknie też problem z uciekaniem ciepła przez nieszczelne okna i drzwi. Największą zaletą prowadzonej inwestycji jest natomiast wykorzystanie inteligentnego systemu zarządzania energią, co pozwoli na znaczące obniżenie kosztów bieżącego utrzymania budynków. Projekt przygotowany przez samorząd powiatu uzyskał na ten wsparcie finansowe w ramach pierwszej edycji „Polskiego Ładu”.

Dzisiaj starosta jasielski Adam Pawluś oraz wicestarosta Stanisław Pankiewicz podpisali w Kołaczycach umowę z przedstawicielem firmy KES-BUD Krzysztof Basamania z siedzibą w Markuszowej, powierzając mu wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu jasielskiego”. Obejmuje ono termomodernizację trzech obiektów: Domu Dziecka w Kołaczycach, Zespołu Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle, czyli popularnego „Chemika” oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle.

Przystępując do długo oczekiwanej inwestycji gospodarz naszego powiatu wyraził nadzieję, że zaplanowane prace przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w tych obiektach na co dzień, jak również obniżą koszty wynikające z bieżącej eksploatacji i wykorzystania mediów.

Nasza infrastruktura szkolna wymaga wielu nakładów, ponieważ od kilkudziesięciu lat nie było czynionych takich generalnych remontów. Czekamy jeszcze na przyznanie środków na termomodernizację sześciu obiektów szkolnych. Złożyliśmy wniosek w ramach Mechanizmu Norweskiego. Wniosek został oceniony bardzo wysoko. Mamy nadzieję, że otrzymamy środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na te sześć obiektów. Zwłaszcza te obiekty przy ulicy Staszica wymagają dużych nakładów, bo nie są modernizowane od kilkudziesięciu lat. Tak więc termomodernizacja budynków, wymiana stolarki i inteligentne systemy energetyczne wraz z fotowoltaiką pozwolą na zmniejszenie kosztów eksploatacji tych budynków. W związku z tym, że ceny za gaz i inne źródła energii rosną gwałtownie to takie działania na pewno przyczynią się do obniżki kosztów.– powiedział Adam Pawluś.

Największy zakres robót w ramach przedmiotowej inwestycji związany jest z adaptacją budynku byłego internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

Tutaj w całym obiekcie zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, ściany zewnętrzne docieplone i pomalowane tak, aby nie odstawać swoim wyglądem od najbliższego otoczenia.

Na pewno to bardzo dużo zmieni w otoczeniu. Ten budynek jest szary, brzydki, ma stare okna, itd.– podkreśla Renata Pięta, dyrektor Domu Dziecka w Kołaczycach. – Zostaliśmy przeniesieni z Wolicy, gdzie były duże pokoje, a małe okna i było ciemno. Nie było tej przestrzeni, której dziecko potrzebuje. Żeby się rozwijać, dziecko musi mieć miejsce, musi mieć czas na to, musi mieć odpowiednie warunki. Musi mieć stworzone ciepło, odpowiednią atmosferę. Myślę, że ten Dom jak już doprowadzimy wszystkie prace do końca, właśnie taki dla nich będzie. Że to będzie taki Dom, do którego będą chcieli wracać. Większość naszych wychowanków wraca do nas, żeby się pochwalić. Szczerze dziękuję za to, że to się udało i będziemy mieć lepsze warunki. Mówię będziemy mieć, ponieważ cały czas utożsamiam się z tymi naszymi dziećmi więc będziemy mieć, ale głównie chodzi o nich. – dodaje.

Projektem termomodernizacji objęte są również dwie szkoły ponadpodstawowe na terenie miasta Jasła. Siedziby Zespołu Szkół nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcącego przeszły już gruntowny remont w latach wcześniejszych. Niemniej jednak zarówno w jednej, jak i drugiej placówce oświatowej pilnej naprawy wymagają konstrukcja i poszycie dachu.

Jeżeli chodzi o dach nad Zespołem Szkół nr 3 wymagał już dawno docieplenia i remontu. Dach nie był wymieniany praktycznie od początku istnienia szkoły, a to już jest pięćdziesiąt lat. Dach przestanie przeciekać, szczególnie nad salą gimnastyczną. Do szczęścia brakuje nam jeszcze wymiana świetlików nad warsztatami, ale jeszcze wytrzymamy. – powiedziała Agnieszka Chłopek, dyrektor jasielskiego „Chemika”.

Jak przyznaje Stefan Juryś, dyrektor II LO, przeciekanie dachu podczas większych opadów deszczu było kłopotliwe.

Natomiast dzięki zaplanowanej inwestycji sytuacja ta diametralnie się odmieni. – Dlatego bardzo dziękuję panu staroście oraz całemu Zarządowi za zainteresowanie szkołami i losem jasielskiej oświaty. Również bardzo dziękuję Wydziałowi Inwestycji za opracowanie projektu i przezorności, bo jak już projekty były to można było szybko po te pieniążki z „Polskiego Ładu” wystąpić. Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że będziemy chcieli utrzymywać bardzo wysoki poziom nauczania. II LO cieszy się wielkim zainteresowaniem. Mam nadzieję, że ta inwestycja pomoże nam w jeszcze lepszym kształceniu młodzieży. Oczywiście zdecydowanie obniżą się koszty utrzymania budynku. – przekazał.

Ponadto obydwie jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat jasielski, zyskają instalację fotowoltaiczną.

To istotne bowiem pozwoli na obniżenie kosztów wykorzystania mediów do bieżącego utrzymania obiektów.

Nie tylko zadbamy o to, aby od nowego roku szkolnego już nie kapało uczniom na głowę i było cieplej. Obniżą się również koszty związane z eksploatacją, bo niestety te koszty gwałtownie wzrastają, głównie przez czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim to co dzieje się za wschodnią granicą. Ale musimy w tych warunkach funkcjonować i czynić wszystko, aby sprostać wszystkim zadaniom. – opisuje starosta.

Adam Pawluś życzył dzisiaj wykonawcy robót budowlanych, aby miał jak najmniej problemów, aby efekty końcowe były zgodne z przyjętymi założeniami i aby jak najszybciej wykonał powierzone mu zadanie.

Starosta jest też przekonany, że większość prac uda się przeprowadzić w okresie wakacyjnym: – Mamy okres wakacji więc jeżeli chodzi o Zespół Szkół nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące to myślę, że nie będzie większych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Mam nadzieję, że te zadania zostaną zakończone w ramach wakacji. Natomiast w Domu Dziecka w Kołaczycach jest trochę większy zakres prac. Niemniej jednak zakres ten obejmuje budynek z zewnątrz więc nie będzie to miało większego wpływu na jego funkcjonowanie. Na pewno zabezpieczenia będzie wymagało wejście do budynku i wygrodzenie placu budowy. Myślę, że to zadanie zostanie wykonane w ciągu pięciu miesięcy.

Koszt realizacji zadania inwestycyjnego wynosi ponad 2,4 mln złotych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wydatki w 90% zostaną pokryte środkami zewnętrznymi bowiem powiat jasielski otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza).

Pytany o ten model finansowania starosta przyznaje wprost: przy obecnym kryzysie ekonomicznym związanym z sytuacją geopolityczną na świecie samorządu powiatowego nie byłoby stać na wykonanie tego przedsięwzięcia, posiłkując się wyłącznie środkami własnego budżetu.

Mamy już w tej chwili bardzo napięty budżet. Realizujemy w tej chwili kilkadziesiąt inwestycji. – objaśnia. – Największa inwestycja to jest rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Tu mam duże obawy bowiem inwestycja idzie z dużymi problemami. Wykonawca ociąga się w swoich działaniach. To zadanie opiewa na kwotę prawie 19 mln złotych – sama część budowlana. Drugą inwestycję, którą powiat realizuje w szpitalu, to jest modernizacja Oddziału Pediatrii i Alergologii za 3,6 mln złotych. Ta inwestycja idzie bardzo dobrze i wkrótce będziemy uczestniczyć w odbiorze końcowym. Mam nadzieję, że mali pacjenci będą już przyjmowani w nowych, bezpiecznych warunkach, a personel będzie miał lepsze, komfortowe warunki pracy. Ale w naszym szpitalu potrzebne są kolejne inwestycje. Tych inwestycji chcemy zrealizować znacznie więcej, przede wszystkim lądowisko dla helikopterów. Mamy dokumentację, mamy teren. Gdy tylko będą nabory to będziemy starać się o pozyskanie środków. Rząd zapowiada, że te środki zostaną przyznane na tego rodzaju inwestycje. Mamy również szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury sportowej. Dzisiaj otworzyliśmy przetarg na ostatnie boisko – przy Zespole Szkół nr 3. Mam dobrą informację, ponieważ oferta mieści się w tych środkach, które mamy przeznaczone na to zadanie. Mam nadzieję, że wkrótce podpiszemy umowę i będziemy mogli przystąpić do realizacji. A dodatkowo to jeszcze wspomnę, że realizowane są dwa zadania, czyli boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym i kort tenisowy przy Zespole Szkół Budowlanych.

Termomodernizacja budynków oświatowych to jedno z dwóch zadań realizowanych przez powiat jasielski z pierwszej edycji „Polskiego Ładu”.

Adam Pawluś podkreśla, że efekty społeczne podjętych działań będą dostrzegalne gołym okiem: – Jesteśmy w trakcie realizacji drogi powiatowej łączącej Siepietnicę z granicą województwa. Konkretnie chodzi o trzykilometrowy odcinek do mostu nad rzeką Olszynką w Święcanach. To inwestycja za blisko 9 mln złotych. Polega na dostosowaniu jezdni do drogi klasy „Z” i szerokości 6 metrów plus chodnik na całej długości. Pozwoli to na selekcję ruchu pieszego od ruchu kołowego. Zwłaszcza dzieci uczęszczające do szkół będą mogły bezpiecznie poruszać się po tej drodze, jak również wszyscy mieszkańcy.

Niedawno zaś samorząd otrzymał również zapewnienie finansowania kolejnych projektów w ramach drugiego naboru wniosków. Chodzi o utworzenie Regionalnego Centrum Sportu i Kultury w Trzcinicy oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4, czyli popularnego „Ekonomika”, gdzie kompleksową zmianę wizerunkową przejdzie dobudówka z lat 80-tych ubiegłego stulecia przylegająca do zabytkowej części szkoły.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE