Informacje

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na krytej pływalni w Jaśle

| FOT. © KPP w Jaśle

Policjantki z jasielskiej komendy, wraz ze strażakami PSP w Jaśle i strażniczkami miejskimi, spotkali się z dziećmi, by promować zasady bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Mundurowi, oprócz porad i przestróg, udzielali także instruktażu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wczoraj przed południem przedstawiciele jasielskich służb mundurowych spotkali się z dziećmi, które na terenie krytej pływalni w Jaśle uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w ramach lokalnego programu Trener Osiedlowy. Policjantki, strażniczki miejskie oraz strażacy PSP promowali założenia ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, w ramach której przypominali najmłodszym najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Spotkanie uatrakcyjnili strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, którzy zaprezentowali dzieciom, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzi słuchacze bardzo aktywnie i ochoczo korzystali z możliwości praktycznego przećwiczenia podstawowych technik udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Najaktywniejsi otrzymali upominki ufundowane przez Fundację PZU.

Podczas wizyty na basenie, policjantki i strażniczki miejskie mówiły najmłodszym o różnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Apelowali także o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie rozsądku podczas spędzania wolnego czasu. Każdy z uczestników otrzymał także ulotki informacyjno–edukacyjne.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” promowano i zachęcano do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pn. „Artystyczny przeWODNIK”, którego celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających nad wodą oraz poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności związanej z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Kolejne spotkanie z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, zaplanowano w najbliższą niedzielę 10 lipca o godz. 16, nad zalewem w Krempnej.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE