Informacje

Oświadczenie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w sprawie sytuacji w szpitalu

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

OŚWIADCZENIE
z dnia 29.08.2022 r.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o masowej redukcji zatrudnienia informuję, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle nie przeprowadza żadnych nadzwyczajnych zwolnień pracowników, w tym zwolnień grupowych.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle kształtuje politykę kadrową w oparciu o naturalną fluktuację kadr, w tym odejścia na emerytury czy zakończenie umów na czas określony. Ponadto dostosowuje zatrudnienie do aktualnych potrzeb, m.in. poprzez skracanie czasu trwania umów na czas określony.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że w żadnym zakresie nie są zwalniani pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Beata Trzop, MBA

SŁOWA KLUCZOWE