Informacje

Zmarł wójt gminy Tarnowiec

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dzisiaj zmarł nagle – w czasie wykonywania obowiązków służbowych – wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański. Rodzinie, najbliższym oraz całej lokalnej społeczności składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wiktor Barański miał 53 lata. Pochodził z Dobrucowej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku administracja oraz Politechniki Rzeszowskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i logistyki w sytuacjach kryzysowych. Od maja 1997 roku do chwili obecnej pracował w Urzędzie Gminy w Tarnowcu. W tej jednostce samorządowej przeszedł przez wiele szczebli kariery zawodowej, począwszy od inspektora do spraw obrony cywilnej, kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, aż do zastępcy wójta gminy.

W wyborach uzupełniających, które przeprowadzono w dniu 13 czerwca 2021 roku ze względu na przedwczesną śmierć wójta Jana Czubika, otrzymał 1 438 głosów. Na urząd wójta gminy Tarnowiec został zaprzysiężony w dniu 21 czerwca 2021 roku.

 W ARCHIWUM PORTALU: 

Mieszkańcy gminy Tarnowiec wybrali nowego wójta

Z racji sprawowanej funkcji reprezentował samorząd w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Powiatowo-Gminnym Związku Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim.

Był aktywnym działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – najpierw jako sekretarz, a później jako prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Tarnowcu oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle. Ponadto był delegatem powiatu jasielskiego na III Zjazd Wojewódzki Związku. Za swoją wieloletnią pracę na rzecz ochrony ludności i zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Tarnowiec został niedawno odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej samorządu – w dniu dzisiejszym Urząd Gminy w Tarnowcu będzie nieczynny dla klientów.

Odwołana została również, zaplanowana na dzisiejsze popołudnie, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Kondolencje złożyły m.in. władze powiatu jasielskiego: „Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiktora Barańskiego – Wójta Gminy Tarnowiec. Wyrazy współczucia dla całej rodziny oraz mieszkańców Tarnowca składają: Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle”.

AKTUALIZACJA Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w najbliższą sobotę (1 października) o godzinie 14-stej w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE