Informacje

Edukują jak zapobiegać wypadkom na wsi 📸

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

„Bezpiecznie na wsi, czyli jak unikać wypadków” to motyw przewodni konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich powiatu jasielskiego. Dzisiaj laureaci eliminacji szkolnych wzięli udział w finale powiatowym, który wyłonił zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez partnerów wydarzenia.

Konkurs odbył się z inicjatywy kierownictwa oraz pracowników Placówki Terenowej w Jaśle Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Przedsięwzięcie ma charakter prewencyjny – jego głównym celem jest zapobieganie tragicznym w skutkach wypadkom podczas pracy w gospodarstwach rolnych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie indywidualnych gospodarstw rolnych rodziców, a także zaznajomienie uczestników konkursu z wykazem czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz prac, których nie wolno powierzać dzieciom do lat szesnastu. A także, co jest chyba najważniejsze, promocja zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. Przede wszystkim chodzi o to, aby już od najmłodszych lat dzieci były zaznajomione z takimi zasadami, które należy zachować podczas pracy w gospodarstwie rolnym. – wyjaśnia Krzysztof Pec, kierownik Placówki Terenowej w Jaśle Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak podkreśla, nabyta w czasie przygotowań do konkursu wiedza pozwoli młodym ludziom prowadzić w przyszłości gospodarstwo rolne tak, aby nie dochodziło w nim do wypadków.

Działania te są zgodne z „Wizją zero” wdrożoną w życie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli polityką zmierzającą do całkowitego wyeliminowania niepożądanych w skutkach zdarzeń losowych na wsi.

Kiedy kilka lat temu prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik przystępowała do programu “Wizja zero” wydawało się to nierealne, aby w gospodarstwach rolnych nie było wypadków. Ale gdy zastanowimy się i pochylimy nad tym bardziej głęboko to jest olbrzymia szansa na to, by w gospodarstwach rolnych na wsiach w ogóle nie było wypadków. Większość z nich to wypadki, które sami stwarzamy. Jeżeli w gospodarstwie rolnym będzie zachowany odpowiedni porządek, a czynności będą wykonywane w sposób prawidłowy wówczas większości wypadków będzie można uniknąć. Niestety, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia nawet z wypadkami śmiertelnymi. Ich główny czynnik to alkohol. Dlatego uczulam, żeby zwrócić uwagę rodzicom czy dziadkom, że robią źle. Mam nadzieję, że dzięki temu “Wizja zero”, która jest marzeniem każdego pracownika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ona się spełni. – mówi Krzysztof Pec.

Dorośli apelowali do najmłodszych, aby ci zwracali uwagę swoim rodzicom czy dziadkom, którzy niejednokrotnie bagatelizują pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, co nieuchronnie prowadzi do przykrych sytuacji. Tylko w tym roku podczas pracy na roli zginęło na Podkarpaciu aż pięć osób. Każda z ofiar to nie tylko smutna statystyka, ale realna tragedia rodzin. – Zwracajcie uwagę na to jak się zachowują przy obsłudze maszyn, jak się zachowują ze zwierzętami i przestrzegajcie ich naprawdę fachowo. Wtedy będzie mniej wypadków. – powiedział Bogdan Ryznar, dyrektor Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

To już kolejna edycja projektu edukacyjnego, którego pomysłodawcą jest Placówka Terenowa KRUS w Jaśle. W czasie pandemii konkurs odbywał się w formie hybrydowej: do szkół wysyłano testy, które uczniowie wypełniali, a później sprawdzała je komisja. Teraz, gdy nie ma już obostrzeń sanitarnych, można było wreszcie powrócić do tradycyjnej formy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jego adresatami są uczniowie klas szóstych i siódmych szkół podstawowych z terenów wiejskich powiatu jasielskiego, dopuszcza się też udział uczniów klas ósmych. W pierwszym etapie wzięło udział przeszło trzystu uczestników z dziewięciu gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec.

Zwycięzcy eliminacji szkolnych spotkali się dzisiaj w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, by stanąć w szranki ze swoimi rówieśnikami podczas finału powiatowego. Do zmagań przystąpiła młodzież z dwudziestu czterech szkół podstawowych: Brzyska, Błażkowa, Lipnica Dolna, Dębowiec, Dobrynia, Cieklin, Szebnie, Trzcinica, Osobnica nr 1, Osobnica nr 2, Krempna, Bieździedza, Kołaczyce, Sowina, Nowy Żmigród, Łężyny, Osiek Jasielski, Samoklęski, Zawadka Osiecka, Kunowa, Skołyszyn, Święcany, Łubno Szlacheckie i Łajsce.

Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy składający się z trzydziestu pytań jednokrotnego wyboru. Obejmowały one tematykę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy w gospodarstwie rolnym. Rywalizacja była niezwykle wyrównana bowiem do wyłonienia miejsc na podium potrzebna była dogrywka, gdyż troje uczestników otrzymało taką samą liczbę punktów. Odpowiadali oni ustnie przed komisją na dodatkowe dwa pytania.

Podczas dzisiejszego spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych oraz jak prawidłowo wzywać służby ratownicze w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Prelekcję wraz z pokazem umiejętności praktycznych z użyciem fantomu przeprowadzili funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei dorośli opiekunowie wysłuchali pogadankę przygotowaną przez mł. asp. Barbarę Pawłowską – specjalistę w zespole ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dla każdego uczestnika zostały przygotowane atrakcyjne upominki i dyplomy, niezależnie od zajętej lokaty. Fundatorami głównych nagród byli: Nadleśnictwo Kołaczyce, Magurski Park Narodowy oraz wójtowie gmin powiatu jasielskiego. Poczęstunek dla młodzieży oraz zaproszonych gości przygotowano dzięki wsparciu firm: Zakład Produkcyjny “GRAN-PIK” Liwocz Jasło, “SPOŁEM” Jasło sp. z o.o., Piekarnia – ciastkarnia “PYSZOTKA” Lipinki, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne “ASTRA” sp. z o.o. w Krajowicach.

Gratulacje uczestnikom konkursu złożyli: dyrektor Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bogdan Ryznar, kierownik Placówki Terenowej w Jaśle KRUS Krzysztof Pec, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji , Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Jaśle Krzysztof Bartusiak, Starszy Radca Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie Małgorzata Jacek, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Jan Szeląg, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Mirosław Kawa, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP st. asp. Łukasz Brej, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Ryszard Brocławik, specjalista ds. gospodarki leśnej Nadleśnictwa Kołaczyce Gabriela Markowicz oraz nadleśniczy Obrębu Ochronnego Żmigród Magurskiego Parku Narodowego Łukasz Bobula.

W trakcie finału przekazano również wyrazy wdzięczności i szacunku dla opiekunów za przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie.

 LAUREACI KONKURSU 

I miejsce Emilia Broda – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Trzcinicy (gmina Jasło)
II miejsce Marcin Mroczka – Szkoła Podstawowa w Dobryni (gmina Dębowiec)
III miejsce Filip Budziak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Osobnicy (gmina Jasło)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE