Fotorelacje

Finał konkursu „Bezpiecznie na wsi czyli jak unikać wypadków”

„Bezpiecznie na wsi, czyli jak unikać wypadków” to motyw przewodni konkursu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich powiatu jasielskiego. Dzisiaj laureaci eliminacji szkolnych wzięli udział w finale powiatowym, który wyłonił zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki rzeczowe ufundowane przez partnerów wydarzenia [MATERIAŁ]. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE