Informacje

Ułatwienia w wydawaniu abonamentu miesięcznego za postój w SPP

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło wprowadza ułatwienia dla osób korzystających z abonamentu miesięcznego umożliwiającego pozostawianie samochodów na wyznaczonych miejscach w strefie płatnego parkowania. Zmiany w obowiązujących przepisach usprawnią proces wydawania kart abonamentowych klientom urzędu.

Propozycja nowelizacji uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Jasła oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania trafiła pod obrady radnych miejskich.

Zmiany przedstawione w projekcie mają wyłącznie charakter porządkowy – wprowadzają ułatwienia dla posiadaczy abonamentu miesięcznego.

W oparciu o dzisiejsze przepisy taki abonament może być wykupiony na nie dłużej niż dwanaście miesięcy, ale w danym roku kalendarzowym. Tu był taki problem, że osoby, które wykupywały ten abonament pod koniec roku, mogły go wykupić tylko do końca roku, a niestety nie mogło to przekraczać końca roku. W tym momencie poprawiamy to tak, żeby można to było wykupić na kolejne dwanaście miesięcy od dowolnego dnia w roku. Kiedy przyjdzie mieszkaniec czy osoba niepełnosprawna, która chce wykupić taki abonament, to po prostu go wykupi na kolejnych dwanaście miesięcy. Jest to usprawnienie. Usprawniamy wydawanie abonamentów, żeby ktoś nie musiał do nas dwa razy przychodzić. Wystarczy, że przyjdzie raz i wykupi ten abonament na kolejne dwanaście miesięcy. Jest sporo takich osób, zwłaszcza osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność. To jest też ważne, aby je jak najmniej fatygować, żeby mogli to załatwić. Tym bardziej, że ten abonament jest na preferencyjnych warunkach. – wyjaśnia Marcin Gustek, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Jaśle.

Jak zaznacza, wysokość opłaty abonamentowej dla osób pozostawiających samochód na miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania nie ulega zmianie.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą, cena abonamentu miesięcznego wynosi 150 złotych i uprawnia do parkowania pojazdu samochodowego na każdym płatnym miejscu postojowym. Dla mieszkańców budynków znajdujących się na terenie strefy płatnego parkowania abonament ten ustanowiono na poziomie 50 złotych za pierwszy pojazd i 80 złotych za drugi i każdy następny pojazd. Abonament można wykupić w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Przyjęta na listopadowym posiedzeniu Rady Miejskiej Jasła aktualizacja uchwały dotyczy również wykazu ulic w strefie płatnego parkowania oraz odpowiadających im ulic dodatkowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Uściślając, chodzi o dołożenie ulicy dodatkowej dla mieszkańców, którzy do tej pory mieli mocno ograniczony obszar obowiązywania abonamentu.

Rozszerzamy to w przypadku Śródmieścia. Dokładnie chodzi tutaj o ulicę Kołłątaja. Dodajemy dodatkową ulicę – ulicę Czackiego, którą będą mogli wskazać jako miejsce parkowania. Zgodnie z obowiązującą uchwałą mieszkaniec może wskazać – oprócz tej ulicy, na której mieszka, gdzie obowiązuje strefa płatnego parkowania – jeszcze jedną dodatkową ulicę, która przylega do miejsca, w której mieszka. Wcześniej na ulicy Czackiego nie było strefy płatnego parkowania, została tam wprowadzona, w związku z tym tą ulicę ujmujemy, żeby mieszkańcy ulicy Kołłątaja mogli tam parkować na tym abonamencie, który wykupią na adres zamieszkania. – powiedział Marcin Gustek.

Radni opowiedzieli się za przyjęciem zmian. Omawiane przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE