Informacje

Szansa na dodatkowe miejsca postojowe przy szpitalu

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Problem z czasowym zaparkowaniem samochodu na terenie jasielskiego szpitala mają zarówno pacjenci, goście chcący odwiedzić swoich bliskich, jak również sami pracownicy. Pojawia się jednak szansa na zwiększenie dostępności komunikacyjnej do placówki poprzez wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych. W tej niezwykle istotnej inwestycji mogłyby pomóc fundusze europejskie, o które zamierza ubiegać się powiat jasielski.

Starosta powiatu Adam Pawluś poinformował o prowadzonych przygotowaniach zmierzających do realizacji ważnej inwestycji budowlanej, która pozwoli częściowo rozwiązać problemy komunikacyjne dotyczące parkowania pojazdów mechanicznych na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na obecną chwilę liczba dostępnych miejsc postojowych w rejonie kompleksu medycznego przy ulicy Lwowskiej jest niewystarczająca. Bardzo często auta pozostawiane są w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szczególnie na chodniku czy terenach zielonych, co wpływa na ich degradację.

Działania te mogłyby wesprzeć środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja na lata 2021 – 2027. Do końca marca br. prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie. Powiat jasielski zamierza złożyć dokumenty aplikacyjne wspólnie z partnerem – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Przeszowie (SK).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Pokrycie pozostałej kwoty leży zaś po stronie beneficjenta. Włodarz naszego powiatu liczy na to, że część planowanych wydatków pokryją samorządy miast i gmin.

Dlatego zwrócił się do samorządowców o poparcie inicjatywy i pomoc w realizacji tego zadania. – Chciałbym prosić o wsparcie i pomoc przy realizacji parkingu. Jest szansa, żeby skorzystać z programu transgranicznego na walkę z globalnym ociepleniem. Jesteśmy w stanie zrealizować dodatkowe miejsca, które są niezbędne zwłaszcza dla odwiedzających pacjentów przebywających w jasielskim szpitalu. Tych miejsc parkingowych brakuje. To będzie „zielona strefa” ze stacją ładowania i różnymi innymi urządzeniami służącymi ochronie klimatu. Mamy świetnego partnera po stronie słowackiej. Mam nadzieję, że zdążymy, bo tego czasu jest naprawdę niewiele, ale z uwagi na to, że tych środków brakuje, bardzo prosimy o wsparcie. – powiedział starosta jasielski Adam Pawluś.

Proponowane przez niego rozwiązanie zakłada utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych poprzez utwardzenie powierzchni użytkowej za pomocą płyt ażurowych oraz wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

Musi to być „zielony” parking, a więc plac, który będzie przepuszczał wodę. Prawdopodobnie będzie zawierał również oświetlenie z możliwością poboru prądu z odnawialnych źródeł energii, jak również będą stacje ładowania czy inne urządzenia, które pozwolą na podjęcie działań w zakresie ochrony klimatu. – opisuje.

Wskutek tego przedsięwzięcia wygospodarowanych zostanie około 150 dodatkowych miejsc.

Na cel przyszłej inwestycji ma być przeznaczona działka przylegająca do ulicy Marii Konopniciej, znajdująca się w zasobie powiatu, usytuowana w części dawnego parku podworskiego nieobjętego ochroną konserwatorską. W kwestii tego czy drzewostan kolidujący z projektowanymi robotami budowlanymi będzie musiał zostać wycięty, starosta stanowczo opowiada: – Na pewno. Część drzew na pewno zostanie wyciętych. Tam nie ma cennego drzewostanu, są wierzby czy inne samosiewy. Natomiast pozostały drzewostan będzie zachowany.

Jednocześnie zapewnia, że w zastępstwie mają pojawić się nowe nasadzenia w innej części szpitala.

Starosta wskazuje, że korzystniejszą lokalizacją pod dodatkowy plac postojowy dla samochodów byłby teren w pobliżu nowo budowanego pawilonu psychiatrycznego i budynku administracyjnego szpitala, niemniej jednak nie ma w tym względzie porozumienia z władzami miasta.

Burmistrz twierdzi, że to są „łąki hubalowe” i są tam organizowane różne zawody jeździeckie. Nie widzi takiej możliwości, żeby przekazać ten teren pod miejsca postojowe dla personelu medycznego czy dla pacjentów szpitala. Ja uważam, że tamto miejsce jest doskonałe. W ten sposób można byłoby zwiększyć ilość miejsc dla pacjentów i odwiedzających pacjentów. – wyjaśnia Adam Pawluś.

Wyniki naboru mają być znane w czerwcu br.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE