Informacje

Wspólne działania policjantów i strażaków na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym

| FOT. © KPP w Jaśle

Policjanci wspólnie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhami Ochotniczych Straży Pożarnych, prowadzą wspólne działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym. Profilaktyczna akcja ma na celu uświadomienie mieszkańców naszego powiatu na temat zagrożeń pożarowych w sezonie grzewczym.

Okres zimowy to czas, kiedy służby odnotowują zwiększoną ilość pożarów związanych z niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych, elektrycznych czy gazowych. Wtedy też dochodzi do wzrostu liczby zatruć tlenkiem węgla, które często bywają śmiertelne.

Policjanci i strażacy w ramach wspólnych działań profilaktycznych na terenie powiatu jasielskiego przypominają mieszkańcom o zagrożeniach oraz o tym, jak bezpiecznie obchodzić się z ogniem. Zwracają uwagę na prawidłowe i bezpiecznie składowanie opału. Głównym celem wspólnych działań jest zmniejszenie liczby pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

W trakcie spotkań z mieszkańcami, zarówno strażacy jak i policjanci zachęcają, by zaopatrzyć się w czujki dymu i tlenku węgla, ponieważ mogą one uratować nasze życie.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE