Informacje

Dotacje na prace przy zabytkach w 2023 roku rozdzielone

| Nz. cerkiew w Świątkowej Małej, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdysponował środki na prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych i ruchomych w 2023 roku. Dotacje uzyskało dziesięciu beneficjentów z terenu powiatu jasielskiego. Na liście znajdują się przede wszystkim drewniane cerkwie i kościoły – perełki naszej rodzimej architektury sakralnej.

Znane są już wyniki tegorocznego konkursu dotacyjnego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ze środków będących w dyspozycji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. W skali całego województwa złożono 349 wniosków. Dotyczą one dofinansowania prac przy zabytkowych kościołach i cerkwiach, kamienicach, dworach i innych cennych kulturowo obiektach.

Po dokonaniu oceny formalnej przyznano 214 dotacji na łączną kwotę 9,3 mln złotych, w tym 122 dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 5,7 mln złotych oraz 92 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3,6 mln złotych.

Za 436 tysięcy złotych wyremontowane zostaną zabytki w Jaśle, Pielgrzymce, Święcanach, Załężu, Dębowcu, Harklowej, Nowym Żmigrodzie, Osieku Jasielskim, Sławęcinie i Świątkowej Małej.

W powiecie jasielskim do udzielenia wsparcia zakwalifikowani zostali następujący beneficjenci:

1. Osoba prywatna – kontynuacja prac konserwatorsko – remontowych (elewacja wschodnia) dotyczących budynku mieszkalnego przy ulicy Staszica 12 w Jaśle (50 tysięcy złotych);
2. Parafia Prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Pielgrzymce – prace remontowe poszycia dachowego i szalunku ścian prezbiterium dotyczące cerkwi prawosławnej w Pielgrzymce (70 tysięcy złotych);
3. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Święcanach – prace remontowe (remont posadowienia, wykonanie fartucha ochronnego) dotyczące kościoła drewnianego w Święcanach (60 tysięcy złotych);
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu – kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich (remont salki katechetycznej, dokończenie deskowania elewacyjnego, wykonanie rynsztoków) dotyczące kościoła drewnianego w Załężu (40 tysięcy złotych);
5. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Dębowcu – prace konserwatorskie i restauratorskie czterech rzeźb i mensy ołtarza głównego w kościele parafialnym w Dębowcu (16 tysięcy złotych);
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Harklowej – pełna konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusowego w kościele parafialnym (40 tysięcy złotych);
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie – pełna konserwacja i restauracja obiektu (II etap) ołtarza głównego w kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie (50 tysięcy złotych);
8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim – kontynuacja konserwacji i restauracji ołtarza głównego i pełna konserwacja żyrandola w dawnym kościele parafialnym w Osieku Jasielskim (40 tysięcy złotych);
9. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Sławęcinie – pełna konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele parafialnym w Sławęcinie (30 tysięcy złotych);
10. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy – pełny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich ikony Matki Bożej i feretronu w dawnej cerkwi greckokatolickiej w Świątkowej Małej (40 tysięcy złotych).

Dofinansowania nie uzyskały natomiast wnioski złożone przez następujących beneficjentów:
1. Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc – VII etap prac remontowo-konserwatorskich (mur między basztami od strony zachodniej) zamku Golesz w Krajowicach;
2. Osoba prywatna – wykonanie drogi dojazdowej i parkingu, malowanie wraz z odgrzybieniem ścian zewnętrznych dworu w Łubnie Szlacheckim.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE