Informacje

Rezygnacja z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec

| Nz. Michał Dłuski, przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec od 27 lipca 2021 r. do 13 marca 2023 r.; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radni gminy Tarnowiec przyjęli dzisiaj rezygnację Michała Dłuskiego z funkcji przewodniczącego. Zanim jednak przystąpiono do procedury głosowania to dokonał krótkiego podsumowania swojej pracy. W wygłoszonym oświadczeniu dziękował koleżankom i kolegom z lokalnego samorządu za powierzone zaufanie i dotychczasową współpracę. Następnie szczegółowo umotywował czym kierował się podejmując decyzję. Na stanowisku zastąpił go poprzedni przewodniczący Jarosław Pękala.

Michał Dłuski został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec w dniu 27 lipca 2021 roku, zastępując na tym stanowisku odwołanego Jarosława Pękalę. Ostatnie posiedzenie miejscowej Rady prowadził trzy miesiące temu – w dniu 2 grudnia 2022 roku. W tym czasie odbyło się pięć sesji, w tym budżetowa oraz ta, w trakcie której miało miejsce zaprzysiężenie na urząd nowego wójta. W porządku dzisiejszych obrad znalazł się punkt o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji.

Zanim jednak radni przystąpili do jej formalnego zatwierdzenia, Dłuski wygłosił krótkie oświadczenie, w którym podsumował swoją pracę w roli przewodniczącego Rady Gminy. Na wstępie powiedział, że: – Zmiany są nierozłącznym elementem w każdym życiu, także samorządowego. Jako gmina doświadczyliśmy ich aż za dużo w obecnej kadencji. Niemniej jednak najważniejsze jest to, aby umieć się odnaleźć w każdej nowej sytuacji. Odnaleźć się w tym co los przynosi w taki sposób, aby nie komplikować życia innych i nie mieć do siebie wewnętrznych pretensji. W dniu dzisiejszym składam na ręce Wysokiej Rady swoją rezygnację z funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Funkcji, którą pełniłem najlepiej jak potrafiłem, kierując się dobrem Rady, nie swoim. Zdaje sobie sprawę, że początkowo towarzyszyły mi pewne niedociągnięcia, za co przepraszam, ale nabierałem doświadczenia.

Dalej podziękował dziesięciu radnym, którzy wówczas obdarzyli go zaufaniem: – Wybierając mnie pokazali czego oczekują od przewodniczącego: to jest przejrzystości, braku manipulacji, dyskusji na forum, a nie w kuluarach, a przede wszystkim równego podejścia do każdego z radnych.

Słowa podziękowania skierował wobec radnych będących w opozycji – jak określił – „za ich kreatywność i urozmaicenia”. – Były dla mnie ciekawym doświadczeniem. – stwierdził.

Osobiste wyrazy wdzięczności złożył również wiceprzewodniczącej Rady Teresie Grzesik oraz pracownicy Biura Rady Elżbiecie Kani.

Następnie Michał Dłuski przedstawił w trzech punktach uzasadnienie swojej decyzji:

Po pierwsze, jest to wynik rozmów z panią wójt, która podobnie jak to zrobił poprzedni wójt postawiła mi swoje oczekiwania w temacie współpracy z przewodniczącym. Jak się wszyscy domyślaliśmy, nie jestem osobą, z którą pani wójt chciałaby współpracować jako z przewodniczącym Rady Gminy. W przeciwieństwie do mojego poprzednika, chcąc uszanować urząd wójta i jego zdanie, zgodziłem się na rezygnację. W tym miejscu pragnę zapewnić mieszkańców mojego sołectwa, że moja rezygnacja nie wpłynie negatywnie na prace, które zaplanowaliśmy w naszej miejscowości. Otrzymałem zapewnienie od pani wójt, że remont drogi, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie, zostanie wykonany. Dokończymy prace przy zagospodarowaniu terenu po zbiorniku przy OSP oraz ruszą prace mające na celu wykonanie chodnika na bardzo niebezpiecznym odcinku drogi powiatowej od strony Dobrucowej w kierunku browaru. Po drugie, złożyłem rezygnację przez szacunek do Państwa radnych. Powielenie historii i powiedzenie Państwu radnym „jak chcecie to mnie odwołajcie” jest sprzeczne z moją naturą. Moje zdrowe ambicje, honor, odpowiedzialność za Radę oraz normy etyczne, którymi kieruję się w życiu, nigdy nie pozwoliłyby mi na to, aby przez moją osobę stawiać Państwa radnych w niezręcznej sytuacji polegającej na wywieraniu na Państwa wpływu pod kątem konieczności odwołania mnie z funkcji. Wiem od Państwa radnych, że ten proces już się rozpoczął. Podziwiam Państwa za to, że nie zgodziliście się na takie działanie. Okazaliście mi w ten sposób, że dobrze wywiązywałem się ze swojej funkcji oraz że nie żałujecie swojego wyboru. Po trzecie – i to już ostatni punkt – mając na uwadze to co powiedziałem wcześniej: złożyłem rezygnację dla dobra naszej społeczności. Gmina musi się rozwijać, a wewnętrzne przepychanki blokują jej rozwój. Dziękuję i proszę Państwa radnych o przyjęcie mojej rezygnacji.

Na skutek podjętej uchwały (trzynaście głosów za, jeden wstrzymujący, jeden radny nieobecny) prowadzenie dalszej części obrad powierzono najstarszemu wiekiem radnemu Tadeuszowi Śmietanie.

W miejsce ustępującego przewodniczącego zostały zgłoszone dwie kandydatury spośród radnych – Jarosława Pękali i Katarzyny Piskorz.

Po uzyskaniu w tajnym głosowaniu większości głosów przewodniczącym Rady Gminy Tarnowiec został Jarosław Pękala (dziewięć głosów za, jego kontrkandydatka cztery głosy za, jeden głos był nieważny).

Wójt gminy Agata Augustyn podziękowała Michałowi Dłuskiemu za dojście do porozumienia, zadeklarowała swoją współpracę z poprzednim przewodniczącym, jak też podtrzymała swoje wcześniejsze deklaracje złożone podczas uroczystego ślubowania na urząd o współdziałaniu z całą Radą Gminy.

Ta kadencja zaczęła się w roku 2018 w takim samym składzie Rady jak do tej pory. Moim życzeniem jest, aby się zakończyła w takiej samej konfiguracji jak się zaczęła. Jeżeli chodzi o moją osobę deklaruję, że na tyle na ile będę w stanie i na tyle na ile będę mogła, to przez pana przewodniczącego będę się z Państwem kontaktować i informować o wszystkich swoich decyzjach. Oczywiście na tyle na ile jest to możliwe. Proszę też pana przewodniczącego o to, żeby mi w tym pomógł i pomagał. Na początku kadencji w 2018 roku byłam skarbnikiem gminy. Do chwili kiedy zrezygnowałam z tej funkcji, a potem zmieniłam pracę, moja współpraca z przewodniczącym układała się jak najbardziej dobrze. Liczę, że tak będzie nadal. Bardzo proszę również o współpracę z Państwa strony z przewodniczącym, o zgłaszanie jakichkolwiek problemów czy wniosków czy przez niego do mnie, czy bezpośrednio do mnie. Wszyscy Państwo mają do mnie numer telefonu. Jestem dyspozycyjna, może tylko oprócz nocy, bo chciałabym się od czasu do czasu wyspać. – powiedziała.

Nowo wybrany przewodniczący podziękował koleżankom i kolegom radnym za oddane głosy. Wyraził przekonanie, że praca będzie się układała pomyślnie. Pękala powiedział, że liczy na szeroki dialog z całą wspólnotą samorządową. – Myślę, że Państwa nie zawiodę i dobrniemy faktycznie do końca tej ciężkiej kadencji. – skwitował.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE