Informacje

Memoriał Józefa Biernackiego (1949-2019)

| FOT. © archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, doceniając zasługi na rzecz kreowania pozytywnych zachowań i kształtowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności, postanowił w symboliczny sposób upamiętnić osobę swojego założyciela śp. Józefa Biernackiego.

Organizowane corocznie eliminacje powiatu jasielskiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych ustanawia się od tego roku szkolnego jako Memoriał Józefa Biernackiego.

To oddolna inicjatywa, która wyszła od działaczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Postanowili oni docenić w ten sposób ogrom pracy wykonanej przez założyciela i wieloletniego prezesa organizacji przy realizowaniu działań edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Decyzja w tej sprawie zapadła na poniedziałkowym spotkaniu władz klubowych. Za podjęciem stosownej uchwały jednomyślnie zagłosował Zarządu w pełnym pięcioosobowym składzie: Stanisław Radzik – prezes, Roland Szafarz – wiceprezes ds. sportowych, Zdzisław Maciocha – wiceprezes ds. organizacyjnych, Weronika Duda – sekretarz, Marian Baran – skarbnik.

Warto przypomnieć, że Józef Biernacki to jeden z założycieli i późniejszy długoletni prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Jego aktywność w tej organizacji społecznej datuje się na lata 1997-2015. W 2002 roku zainicjował eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie po reformie oświatowej ponadpodstawowych). Odbywały się one nieprzerwanie do momentu wybuchu światowej pandemii koronawirusa. Dzięki poprawie sytuacji zdrowotnej oraz zniesieniu większości obowiązujących obostrzeń, zostały one wznowione od bieżącego roku. Na przestrzeni lat miasto Jasło było trzykrotnie gospodarzem finału wojewódzkiego OTBwRD: XXXIII dla uczniów szkół podstawowych (w 2010 roku), XXXIV dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2011 roku) i XXXVII dla uczniów szkół gimnazjalnych (w 2014 roku). Natomiast w 2013 roku w naszym mieście odbył się finał krajowy.

Należy podkreślić, że te jak i inne podejmowane przez niego działania edukacyjne w znaczący sposób przełożyły się na spadek liczby zdarzeń na drogach publicznych powiatu jasielskiego, szczególnie z udziałem ich najmłodszych użytkowników.

Swoją pracą znacząco przyczynił się także do dobrej promocji miasta i regionu poza jego granicami. Jego aktywność społeczna była wielokrotnie nagradzana odznaczeniami państwowymi, resortowymi i branżowymi.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w 2019 roku.

W przedłożonym do uchwały uzasadnieniu podano, że: „Ustanowienie Memoriału Józefa Biernackiego jest szczególną formą upamiętnienia osoby założyciela, wieloletniego prezesa Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego oraz zasłużonego działacza społecznego, a także wyrazem hołdu współczesnego pokolenia w uznaniu Jego wybitnych zasług na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych powiatu jasielskiego”.

Jak wskazano, podobne upamiętnienia swoich wyjątkowych działaczy stosują inne organizacje, które są sfederowane w Polskim Związku Motorowym.

| Baner reklamujący wydarzenie, © materiał JKMiRD

W imieniu Organizatorów zapraszamy na historyczną edycję Memoriału, która odbędzie się już za dwa tygodnie – 9 maja (szczegóły tutaj).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *