Informacje

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu

Powiat jasielski podpisał dzisiaj umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Nowego Żmigrodu. Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 993 ma przebiegać pomiędzy ulicami Gorlicką, a Dukielską. Inwestycja pozwoli na wyprowadzenie intensywnego ruchu tranzytowego poza centrum miejscowości co z kolei przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 zostało powierzone firmie DGN Projekt Maciej Antoniewicz z Krakowa. Zawarty dziś pomiędzy inwestorem (powiatem jasielskim działającym w imieniu i z upoważnienia województwa podkarpackiego, przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie), a wykonawcą kontrakt opiewa na kwotę 731 850 złotych. Na pokrycie kosztów zamówienia złożą się po jednej trzeciej samorządy: województwa podkarpackiego, powiatu jasielskiego oraz gminy Nowy Żmigród.

Starosta jasielski Adam Pawluś poinformował, że czas realizacji umowy wynosi 17 miesięcy od dnia jej podpisania.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania zorganizowanego w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Żmigród mogli zapoznać się ze wstępną koncepcją przebiegu naniesioną na mapę:

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej wyniesie około 900 metrów. Jej początek będzie zlokalizowany na skrzyżowaniu ulicy Jasielskiej (DW 992) z ulicą Gorlicką (DW 993) i będzie się łączył z ulicą Dukielską, za obecnymi zakładami Jafar. Tereny pod przyszłą inwestycję zostały zabezpieczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Droga będzie miała klasę G, szerokość jezdni będzie wynosić 7 metrów – dwa pasy po 3,5 metra plus pobocza. Jeżeli będą konieczne drogi dojazdowe do pól czy innych posesji to one również będą musiały być zaprojektowane. Termin realizacji to jest 17 miesięcy. Ja myślę, że ten termin jest wystarczająco długi. Zakładamy dwa warianty. Dopiero w trakcie prac projektowych okaże się, który wariant będzie tańszy. Wariant będzie przewidywał budowę dwóch przepustów na potoku Niegłoszcz lub przełożenie potoku. Mamy wstępną ocenę opracowaną przez hydrologów o możliwości przełożenia potoku. Dla mnie wydaje się, że lepszym by było przełożenie biegu potoku, bo jeżeli nie będzie przepustów to będzie tańsza eksploatacja. Ale to wszystko zobaczymy jak wyjdzie w trakcie prac projektowych. – opisuje.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

 

O tym, że to przedsięwzięcie jest ważne nie tylko dla mieszkańców Nowego Żmigrodu, ale dla wszystkich osób korzystających z drogi wojewódzkiej, przekonywał wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch:

Obwodnica Nowego Żmigrodu powstanie i to już wiemy. Podejmujemy kolejne kroki, żeby ona się zrealizowała. Przekazanie tego zadania dla Starostwa Powiatowego w Jaśle już miało miejsce chwilę temu. Teraz będzie ona projektowana, a następnie zrealizowana. Wiemy mniej więcej którędy ona ma przebiegać, wiemy jak bardzo jest potrzebna. Każdy kto się porusza po drogach wojewódzkich w tym rejonie wie, że jest bardzo trudny podjazd w stronę Rynku, że często tworzą się tutaj zatory, że jeżeli spadnie śnieg to jest tutaj ślisko i niebezpiecznie, że dochodzi do różnych zdarzeń drogowych. Dlatego też wspólnie uznaliśmy ze starostwem i panem wójtem, że powstanie tej obwodnicy jest po prostu koniecznością. – powiedział.

Wicemarszałek powiedział, że dzięki dobrej współpracy z powiatem jasielskim oraz lokalnymi samorządami gminnymi w prawie stu procentach udało się poprawić jakość nawierzchni dróg.

Powiat jasielski jest wzorcowy pod tym względem. – podkreślił. – Można powiedzieć, że prawie wszystkie drogi wojewódzkie na terenie powiatu zostały wyremontowane. Faktycznie takim dopełnieniem będzie jeszcze obwodnica Nowego Żmigrodu. To jest ważna inwestycja, która w tej chwili będzie planowana. Powstanie projekt budowlany, następnie będzie realizowana ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego, ale tak – jak za każdym razem w takich sytuacjach – zwracamy się do samorządów lokalnych z prośbą o współfinansowanie. Skierujemy ją zarówno do starostwa, jak i do gminy, oczywiście w ramach swoich możliwości. Jest to zawsze mile widziane przez wszystkich jeżeli tego typu inwestycja jest wsparta przez samorządy lokalne. – dodał.

Piotr Pilch złożył podziękowania wszystkim osobom, które zabiegają o rozwój infrastruktury drogowej w rejonie Jasła.

Chciałbym serdecznie podziękować za pomysł, który zrodził się już parę lat temu i konsekwentnie do tego dążymy staroście Adamowi Pawlusiowi, członkom Zarządu Powiatu, panu wójtowi i z ramienia naszego samorządu województwa wielkie podziękowania dla radnego Wojciecha Zająca. Ja to powtarzam wszędzie, gdzie jestem w tym rejonie, że macie państwo bardzo aktywnego radnego, który zabiega o wszystkie inwestycje, które są realizowane w rejonie nie tylko Jasła. Nie tylko interesuje się i wychodzi z nowymi inicjatywami, ale też dopytuje się co sięz nimi dzieje, jakie są problemy, które trzeba pokonać i za tą współpracę panie radny chciałem serdecznie podziękować. Naprawdę to jest wzór radnego, który stara się w województwie i dba o te sprawy lokalne. Bardzo dziękuję za tę współpracę. Ale chciałem też powiedzieć, że jest to kolejna moja wizyta, bardzo często jestem w powiecie jasielskim. Cieszę się, że tak dużo inwestycji jest tutaj otwieranych, zrealizowanych. Macie państwo bardzo skutecznego starostę. Nie znam sprawy, którą pan starosta Adam Pawluś jak mi powiedział, że będzie chciał to zrealizować to mu się to nie udało. Można powiedzieć, że to taki wzór dla wszystkich starostów jak zadbać o swoje lokalne działania, o to jak pozyskać środki, o to jak pozyskać zwolenników do każdego z tych pomysłów i każdej z tych inwestycji. To jest bardzo ważne. To będzie służyło wszystkim mieszkańcom, głównie tej społeczności lokalnej, ale jest to zdecydowanie szersza inwestycja służąca wielu osobom, które przejeżdżają przez tę drogę. – dodał wicemarszałek.

Dyrektor Naczelny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso przypomniał, że modernizacja dróg wojewódzkich nr 992 i 993 przebiegających na terenie powiatu jasielskiego rozpoczęła się kilka lat wstecz i była realizowana odcinkowo.

Kilka lat temu zaczęliśmy od mostów na drodze 993 w Pielgrzymce. Wiązało się to trochę z kłopotami, bo te mosty były zamknięte, państwo jeździliście objazdami. Te mosty służą do dziś. To były inwestycje realizowane przy udziale środków z budżetu państwa i budżetu województwa. Potem postaraliśmy się o kolejne środki w ramach Interreg-u na przebudowę nawierzchni od Pielgrzymki do Nowego Żmigrodu. Inne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały skierowane na odnowę nawierzchni na drodze 993. Wcześniej też sukcesywnie, małymi odcinkami – na tyle, na ile było nas stać – poprawialiśmy stan nawierzchni drogi 992 od Żmigrodu w kierunku Krempnej i Ożennej. Dużo się tutaj działo. Dzięki temu ich stan jest prawie w stu procentach dobry. – powiedział.

Przekazał również informację o następnych planowanych inwestycjach. M.in. trwają prace projektowe związane z przebudową mostu na rzece Wisłoce przy wjeździe do Nowego Żmigrodu od strony Gorlic oraz przebudową skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 992 i 993 na duże rondo typu „hantlowego”.

Przed nami są inwestycje, dla których poszukujemy źródeł finansowania, a wiemy, że one będą, bo potencjalnych źródeł jest sporo – czy to środki unijne w programach transgranicznych, czy w innych programach unijnych. Ale też coraz więcej środków krajowych jest kierowanych na drogi wojewódzkie, m.in. komponent obwodnicowy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na który myślę, że warto zwrócić uwagę szukając środków na to zadanie. Oprócz tego, że realizujemy to w takiej współpracy, że właśnie powiat przejął na siebie ciężar przygotowania dokumentacji projektowej, to z kolei my w PZDW projektujemy przebudowę mostu na wlocie od strony Gorlic do Nowego Żmigrodu. W ramach tego samego zadania będzie zbudowane dosyć mocno rozbudowane rondo, które będzie punktem początkowym obwodnicy, która z kolei powstanie w ramach tej umowy, którą dzisiaj pan starosta będzie podpisywał. Etap projektowania to jest co najmniej kilkanaście miesięcy. Potem tylko trzeba trzymać kciuki, żeby znaleźć źródła finansowania i rozpocząć etap realizacji. Czyli optymistycznie w przeciągu trzech, czterech lat powinniśmy już jeździć po tych nowych rozwiązaniach. – uzupełnił Piotr Miąso.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając powiedział, że udało się wykonać sporo inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie jasielskim, ale przed urzędnikami jeszcze dużo wyzwań.

Dzisiejszy dzień jest rzeczywiście dobrym dniem dla Nowego Żmigrodu, gminy Nowy Żmigród, powiatu jasielskiego, jak również dla Samorządu Województwa Podkarpackiego. To jest tak, że władza publiczna powinna brać na siebie ambitne zadania i konsekwentnie je realizować. Konsekwentnie je realizować właśnie w duchu tej współpracy. Jest to modelowy przykład kiedy samorządy wspólnie się dogadują i realizują bardzo ambitne zadania. To zadanie w konsekwencji rozwiązuje problemy lokalnej społeczności. Ja trzymam kciuki za to, żeby ten projekt powstał jak najszybciej. Jestem przekonany, że finansowanie się znajdzie i już za kilka lat – tutaj nie mam na myśli pięciu, siedmiu tylko dwa, trzy – będziemy mogli przejechać się obwodnicą Nowego Żmigrodu czego wszystkim serdecznie życzę. – powiedział.

Wójt gminy Grzegorz Bara przyznał, że to wielka chwila dla społeczności Nowego Żmigrodu: – To dobry czas dla miejscowości. Uda się wyprowadzić ruch z centrum poza miejscowość. To naprawdę duże utrudnienia. Ważne jest to, żeby rozpocząć te działania. To jest właśnie ta chwila. Myślę również, że w naszej gestii będzie poprowadzenie tego postępowania tak, żeby pomyśleć również o sferze społecznej, która jest bardzo ważna. Zwiększy się bezpieczeństwo w centrum miejscowości, przy szkole. Tego od wielu lat oczekiwaliśmy. Nie ukrywam, że jestem bardzo dumny, że to się może odbyć.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *