Informacje

Zakupy z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków w gminie Skołyszyn

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Skołyszyn otrzymało darowiznę rzeczową zakupioną ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz budżetu samorządu w postaci nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, środków łączności, wyposażenia indywidualnego strażaka oraz systemu alarmowania o zdarzeniach. Całkowita wartość inwestycji wyniosła przeszło 91 tys. złotych. Prezesi oraz naczelnicy poszczególnych jednostek odebrali pozyskane wyposażenie podczas uroczystej zbiórki z udziałem posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Kurowskiej.
| FOTOGALERIA

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, a jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie i Członek Zarządu Głównego w Warszawie Stanisław Święch poinformował, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, będącym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, a gminą Skołyszyn, do siedmiu jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy udało się zakupić nowy sprzęt o wartości 91 864,82 złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 84 349 złotych natomiast pozostałe środki w wysokości 7 515,82 złotych stanowiły wkład własny samorządu.

Przypomniał, że to kolejna transza środków jakie spłynęły w ciągu ostatnich pięciu lat do gminy Skołyszyn z przeznaczeniem na podniesienie potencjału bojowego jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Serdecznie dziękujemy poseł Marii Kurowskiej za kolejny rok, gdzie nasze jednostki OSP gminy Skołyszyn, ale nie tylko, bo w całym powiecie jasielskim i szerzej w województwie podkarpackim, uzyskują dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnę tylko, że w 2019 roku była to kwota 78 tys. zł, w 2020 roku 45 tys. zł, w 2021 roku 180 tys., w 2022 roku 24 tys. zł. i bieżący rok 84 tys. zł. Czyli łącznie 412 tys. złotych z Funduszu Sprawiedliwości wpłynęło do jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Skołyszyn. – powiedział Stanisław Święch.

Dzisiaj, podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w sali narad Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie, naczelnicy i prezesi jednostek OSP Bączal Dolny, Bączal Górny, Jabłonica, Lisów, Lipnica Górna, Skołyszyn oraz Sławęcin-Siedliska odebrali darowiznę rzeczową w postaci nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, środków łączności, wyposażenia indywidualnego strażaka oraz systemu alarmowania o zdarzeniach.

Na liście pozycji sprzętowych jest na przykład pierwszy na terenie gminy Skołyszyn publicznie dostępny defibrylator AED, umieszczony na ścianie przy wejściu głównym do budynku tamtejszej remizy, który w każdej chwili może być użyty do uratowania komuś życia zanim na miejscu pojawią się wykwalifikowane służby ratownicze.

Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska pogratulowała poszczególnym jednostkom nowo pozyskanego wyposażenia.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wreszcie Fundusz Sprawiedliwości pomaga pokrzywdzonym, jak też pomaga tym, którzy pomagają pokrzywdzonym, a takimi jesteście właśnie Wy – strażacy – którzy nieustannie pomagacie w różnych wypadkach drogowych, nieszczęściach, kataklizmach, huraganach. Jesteście profesjonalistami wtedy kiedy trzeba pomóc. Ale jeżeli Wy pomagacie, poświęcacie swoje zdrowie i czas to my – jako organ państwowy – mamy Wam pomagać i to właśnie się dzieje. Przypominam tylko, że zanim minister Zbigniew Ziobro przybył na ten urząd i został dysponentem Funduszu Sprawiedliwości to tak naprawdę te środki z Funduszu Sprawiedliwości nie wiadomo gdzie wypływały. Nie były to te przedsięwzięcia, które były koniecznie potrzebne. Natomiast w tej chwili to się zmieniło. Dzięki temu strażacy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, że już nie muszą chodzić w dziurawych butach, jakiś wytartych ubraniach strażackich, że mogą funkcjonować normalnie, na poziomie. Nieraz strażacy państwowi trochę zazdroszczą Wam niektórego sprzętu, że macie tak dobry i profesjonalny, bo kupujecie to co jest absolutnie najważniejsze dla Was i służy lokalnej społeczności. – zwróciła się do zebranych na sali strażaków.

Posłanka Maria Kurowska zaznaczyła, że w mijającej kadencji parlamentu, dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości pozyskały wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu jasielskiego. Zakupione za te środki pojazdy ratownicze, specjalistyczny sprzęt czy umundurowanie strażackie przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie.

Ochotnikom życzyła, aby z każdej akcji wracali bezpiecznie do swoich rodzin. – Niech Wam służy zdrowie i dalsza pasja. Oczywiście życzę Wam jak najwięcej młodych, abyście mogli to swoje wielkie doświadczenie przekazać młodzieży, którą też będziemy uczyć jak pomagać innym, bo przecież ta pomoc drugiemu człowiekowi jest absolutnie zasadnicza. Niech ona dalej trwa. Tak, jak macie w swoim haśle, że „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. – dodała parlamentarzystka.

Starosta jasielski Adam Pawluś powiedział, że to niezwykle ważne, aby wszyscy mieszkańcy naszego powiatu czuli się bezpiecznie. Temu na pewno będzie służył nowo pozyskany sprzęt, który jest niezwykle potrzebny strażakom do niesienia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych, pożarów czy innych zdarzeń losowych, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie i mienie.

Ja cieszę się, że Fundusz Sprawiedliwości jest wykorzystany na taki cenny cel. Widzimy jak strażacy-ochotnicy wykorzystują ten sprzęt w różnego rodzaju akcjach. Dzięki Wam czujemy się bezpieczniejsi. Na takich zdarzeniach jak wypadki drogowe, które są coraz częściej, bo tych samochodów przybywa niesamowicie dużo, strażacy-ochotnicy są pierwsi, bo przeważnie są najbliżej. To jest rzecz oczywista, żeby z Jasła dojechać do Skołyszyna, to jest ponad 10 km, a ochotnicy w tym czasie już są gotowi i udzielają pomocy. To jest niezwykle ważne, żeby tą pomoc udzielać jak najszybciej, zwłaszcza w wypadkach komunikacyjnych. My, jako powiat, prowadzimy od lat politykę wyprowadzania ruchu lokalnego ze szlaków tranzytowych. – powiedział.

Gospodarz naszego powiatu nadmienił również, że współpraca pomiędzy rządem, a samorządami jest znakomita w ostatnich latach.

Rząd nie patrzy kto jest w jakiej gminie, bo ważni są dla nas mieszkańcy. Ja, jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości, często opiniuję te wnioski, bo mnie pytają czy to na pewno jest potrzebne. Zawsze pozytywnie się wypowiadam na wszelkie inwestycje w naszym powiecie – gminne czy powiatowe. Dlatego, że nastąpił rozwój tej Polski lokalnej. Mamy nowe drogi, mamy nowe obiekty. Dla nas najważniejszym obiektem, w którym powiat zainwestował już ponad 50 mln złotych, to jest szpital. Bezpieczeństwo zdrowotne jest dla nas niezwykle ważne. Każdy z nas może się tam znaleźć. – dopowiedział starosta jasielski.

Strażakom-ochotnikom życzył, aby ten sprzęt służył raczej do ćwiczeń i do prezentacji na jakiś uroczystościach. – Ale niestety tak nie będzie. Czasami trzeba wyjechać do akcji, trzeba ratować, czasami trzeba narazić swoje życie, ale żebyście z tych akcji wracali cali i zdrowi, bo na Was czekają rodziny i musicie do nich wracać. Niech Święty Florian otacza Was opieką. – powiedział Adam Pawluś.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Piotr Śmietana zaznaczył, że wśród pozyskanego przez jednostki OSP z terenu gminy Skołyszyn wyposażenia nie będzie takiego sprzętu, który nie zostanie w pełni wykorzystany podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Władzom państwowym i samorządowym podziękował z kolei za wspieranie zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i tej ochotniczej.

Dziękuję pani poseł za to, że dba o strażaków – ochotników z każdej gminy. Ale również dziękuję panu staroście, ponieważ pan starosta wraz z radnymi wspiera nas – Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Remont Stanowiska Kierowania i serwerowni, który był wykonany za pieniądze z powiatu, służy nam wszystkim, ponieważ łączność jest bardzo ważna. Podczas powodzi błyskawicznej w 2020 roku szwankowała nam trochę łączność. Stara centrala, linie były przeładowane. Mamy teraz nową centralę i serwerownię. Teraz jest XXI wiek. Za to panu staroście wraz z radnymi powiatowymi bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ oni to nam sfinansowali. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim ochotnikom za wspieranie nas w naszych działaniach. Cieszę się, że bierzecie czynny udział w ćwiczeniach, doskonaleniu zawodowym. – powiedział bryg. Piotr Śmietana.

Zachęcił on również do udziału w akcji „Bitwa o remizy”, w trakcie której jedna gmina do 20 tys. mieszkańców w danym powiecie, która osiągnie najwyższą frekwencję podczas wyborów parlamentarnych, otrzyma milion złotych dofinansowania do remontu i wyposażenia wybranej przez siebie remizy OSP.

Wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz powiedział natomiast, że rocznie na bieżące utrzymanie jednostek OSP kierowany przez niego samorząd przeznacza około pół miliona złotych. Do tego dochodzą wydatki majątkowe związane z zakupem pojazdów ratowniczych, sprzętu specjalnego, umundurowania czy remonty remiz:

Przekazujemy duże środki finansowe, bo rocznie na utrzymanie bieżące to jest około pół miliona złotych. Natomiast jeżeli dochodzą wydatki inwestycyjne, jak chociażby w 2022 roku, to była to kwota blisko miliona złotych, którą z budżetu gminy przekazaliśmy na funkcjonowanie, doposażenie czy rozwój jednostek OSP na terenie naszej gminy. Za tą działalność i za tą aktywność bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować. Tak, jak wiele razy rozmawialiśmy podczas spotkań sprawozdawczych, samorząd gminy Skołyszyn dofinansuje każde zadanie, każdy zakup, o który będziecie aplikować, by doposażać swoje jednostki. A że jesteście potrzebni to o tym wiemy. Pokazała to chociażby sytuacja w 2020 roku kiedy w wyniku powodzi błyskawicznej fantastycznie zadziałaliście. Ratowaliście ludzki dobytek, ludzkie życie. Ktoś mógłby się zastanawiać czy warto utrzymywać tyle jednostek, nawet w tych małych miejscowościach. Ja mówię warto dlatego, że jesteście zawsze wtedy kiedy jesteście potrzebni, żeby ratować ludzki dobytek, żeby zabezpieczać nasz gminny majątek. Za tą działalność serdecznie Wam dziękuję.

Za dobrą współpracę z samorządem gminnym szczególnie podziękował posłance Marii Kurowskiej. – Pani poseł kilkukrotnie sprawiła przez te ostatnie kilka lat, że ten sprzęt trafia do naszych jednostek OSP na terenie gminy. Kwota 400 tys. złotych jest niebagatelna. Serdecznie dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie. O to, aby wspierać działania naszych jednostek. – dodał Kręcisz.

Strażakom z terenu gminy Skołyszyn przekazał życzenia dużo zdrowia i bezpiecznych powrotów z każdej akcji.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Po wypowiedziach zaproszonych na dzisiejsze spotkanie gości nastąpiło przekazanie darowizny dla:

  • OSP Bączal Dolny – ubrania specjalne trzyczęściowe (3 kpl.), hełm Dragon HT05 (3 szt.), kominiarka niepalna (3 szt.), rękawice Fire-Max (3 pary), buty gumowe Strazak 01 (3 pary);
  • OSP Bączal Górny – radiotelefon przenośny Hytera 485 z mikrofonogłośnikiem (2 szt.), narzędzie ratownicze Halligan (1 szt.);
  • OSP Jabłonica – pompa zanurzeniowa NATILUS Rosenbauer (1 szt.), hełm Calisia Vulkan z latarką (4 szt.), radiotelefon przenośny Hytera 485 z mikrofonogłośnikiem (2 szt.), parawan ochronny (1 szt.);
  • OSP Lisów – wąż tłoczny W-42 (2 odc.), detektor/wykrywacz 4-gazowy (1 szt.), narzędzie ratownicze Halligan dielektryczny (1 szt.), buty skórzane FHR (6 par);
  • OSP Lipnica Górna – elektroniczna syrena alarmowa (1 kpl.);
  • OSP KSRG Skołyszyn – defibrylator AED Phillips Frx w kapsule Rotaiid, klucz pediatryczny, tablica (1 kpl), zestaw R1 w plecaku modułowym z deską ortopedyczną i szynami Kramera (1 kpl), deska ortopedyczna pediatryczna (1 szt.), nosze podbierakowe (1 szt.);
  • OSP Sławęcin-Siedliska – lekka przyczepa transportowa Neptun (1 kpl).
 FOTOGALERIA: 

Przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP gminy Skołyszyn

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *