InformacjeNa drogach

Lepszy dojazd do podmiejskiej strefy przemysłowej w Jaśle

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj udostępniono dla ruchu drogę łączącą skrzyżowanie ulic Meblowej i Prostej z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaśle. Nowo wybudowany odcinek przyczyni się do zwiększenia potencjału inwestycyjnego w podmiejskiej strefie przemysłowej. Władze samorządowe liczą, że w ten sposób zachęcą przyszłych inwestorów do lokowania na tym terenie swoich biznesów. Przyjęty przez nie kierunek działań ma w przyszłości zapewnić dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców naszego regionu.

Ukończono budowę odcinka drogi o technicznej nazwie 5KDZ. W poniedziałek 4 grudnia, pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., które było odpowiedzialne za realizację projektu, zdemontowali znaki zakazujące wjazdu i od tej pory można już bez żadnych przeszkód z niej korzystać. Łączy ona skrzyżowanie ulic Meblowej i Prostej z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 28. To alternatywny dojazd do podmiejskiej strefy przemysłowej, w której obecnie funkcjonuje kilkanaście podmiotów gospodarczych, a kolejne są w trakcie budowy swoich zakładów, które zwiększą pulę miejsc pracy oferowanych mieszkańcom naszego regionu. Na tym terenie zatrudnienie znajduje już przeszło dwa tysiące osób.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Myślę, że strefa inwestycyjna już jest sercem miasta, szczególnie biorąc pod uwagę jak wiele firm tam funkcjonuje i jak poważne to są firmy. Natomiast ten nowy odcinek drogi łączący istniejący układ komunikacyjny z ulicą Piłsudskiego, a de facto z drogą krajową nr 28 to oprócz tego, że już poprawi dostępność do firm funkcjonujących na tym terenie to również otwiera nowe możliwości, bo wzdłuż tego nowego odcinka mogą powstawać nowe firmy. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, taka możliwość istnieje. – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła.

Dla samorządu miejskiego to bardzo ważna inwestycja. Wiążą z nią nadzieje przede wszystkim na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie zahamowanie odpływu młodych ludzi wyjeżdżających za pracą poza miasto lub zagranicę.

Cały czas wiele się słyszy i wiele się mówi o tym, że podstawą rozwoju miasta jest przedsiębiorczość. Oczywiście całkowicie się z tym zgadzamy. Staramy się dostrzegać szczególnie tych przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na terenie miasta. Ale to też przyczynek do tego, aby nowe firmy mogły na tym obszarze powstawać. Jak widzimy to nie tylko nowi przedsiębiorcy spoza miasta, ale też nasi lokalni, którzy tam widzą możliwości rozwoju swoich firm. – przekonuje gospodarz naszego miasta.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wprawdzie bezpośrednio przy tej drodze miasto nie ma własnych działek, które mogłoby zaoferować pod zabudowę produkcyjną lub usługową. – Nie są to działki miejskie. Są to działki należące albo już do firm, które na tym terenie funkcjonują, albo działki prywatne. Ale jak widać, przedsiębiorcy są na tyle zaradni, że szybko sobie z tym radzą. – informuje Ryszard Pabian.

Oddana dzisiaj do użytkowania droga jest dwukierunkowa. Wykonano ją w klasie „Z”, czyli drogi zbiorczej. Liczy niespełna niespełna kilometr i dwieście metrów długości. Zgodnie z przyjętym kilometrażem, została wyposażona w lewostronny chodnik dla pieszych i prawostronną ścieżkę rowerową. Na całym odcinku zamontowano lampy oświetleniowe, dopasowane wielkością do charakteru tego miejsca (droga przebiega tuż obok lądowiska dla samolotów ultralekkich). Wykonana kanalizacja zapewnia odprowadzenie wód deszczowych do pobliskiego potoku warzyckiego oraz rowów melioracyjnych. Specjalne separatory mają wychwytywać ze spływającej deszczówki potencjalne źródła zanieczyszczenia środowiska w postaci olejów, itp.

Nowe połączenie ma za zadanie przejęcie całego ruchu na kierunku zachodnim. Do tej pory cała podmiejska strefa przemysłowa była obsługiwana wyłącznie od strony ulicy Bieszczadzkiej poprzez ulice Fabryczną i Produkcyjną.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Burmistrz informuje, że to nie jest docelowy model układu komunikacyjnego w tym terenie: – Jeszcze pozostają nam, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, a w zasadzie planami, bo ten teren obejmuje kilka planów zagospodarowania przestrzennego, równie ważne odcinki jak choćby pętla wzdłuż torów i włączenie znów właśnie w wykonany odcinek. Ale także dodatkowe włączenie w ulicę Bieszczadzką. Można powiedzieć, że ten odcinek był bardzo ważny, bo otworzył nowe włączenie w istniejący układ dróg krajowych.

Realizacja robót nie przysporzyła większych problemów.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Inwestycję rozpoczęliśmy na początku kwietnia. W pierwotnym terminie miała się zakończyć w połowie września tylko ze względu na to, że było przeprojektowywane skrzyżowanie z drogą krajową przy ulicy Piłsudskiego termin został wydłużony o dwa miesiące. Większych problemów z budową nie było. Jedyne, co przeszkadzało, to pogoda. Jak problemy się pojawiały to przy współpracy z przedstawicielami miasta na bieżąco były rozwiązywane. Także nie ma co narzekać. – mówi Jerzy Pyznarski, kierownik budowy, firma PRDM w Jaśle sp. z o.o.

Burmistrz przyznał, że dłużej trwało projektowanie drogi i pozyskiwanie pozwolenia na jej budowę niż sam etap wykonawczy. Podziękował pracownikom spółki PRDM za sprawną realizację zadania.

W międzyczasie konieczne było jeszcze wprowadzenie kilku zmian, ale one również przeszły bardzo sprawnie. Również moje podziękowania kieruję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Te wszystkie uzgodnienia, które były konieczne najpierw na etapie przygotowania dokumentów, a później samych prac w obrębie skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, za ich wsparciem przeszły bardzo sprawnie. – przekazał.

Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle Adam Matuszewski podniósł kwestie związane z ideą budowy drogi.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ja jestem mieszkańcem tego miasta od 67 lat, bo tyle posiadam. Zdecydowanie zatroskany jestem o sytuację inwestycyjną w mieście. Jeżeli nie będzie inwestycji to będziemy z populacją miasta zjeżdżać w dół. Z tego, co widzę, ponad trzysta osób rocznie ubywa z naszego miasta. Nie będzie inwestycji jak nie będzie stref tego typu. Cieszę się strasznie, że taka strefa powstała i jest zasilana w nowe drogi. Cieszę się strasznie, że te drogi są robione jak najniższymi kosztami ogólnie i jak najmniejszym obciążeniem budżetowym miasta. Z tego, co się dowiedziałem, tylko 15% środków własnych poszło na budowę tej drogi. Ja uważam, że to niesamowity sukces. Burmistrz jest osobą sztandarową w tej historii. Ale gratuluję wszystkim pozostałym, którzy mu w tej sprawie kibicowali. Uważam, że zrobiliście państwo naprawdę dobrą robotę. – powiedział.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na budowę drogi o roboczej nazwie 5KDZ (docelowo ma zostać przedłużeniem ulicy Meblowej) przeznaczono nieco ponad 10,1 mln złotych. Wartościowo to największy element projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, realizowanego przez miasto Jasło w ramach programu „Rozwój lokalny”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środków Skarbu Państwa oraz własnego budżetu.

Z projektów inwestycyjnych do zrealizowania zostały jeszcze Centrum Aktywnego Seniora przy ulicy Kopernika oraz budowa dworca multimodalnego w miejscu istniejącego dworca kolejowego przy ulicy Metzgera. Natomiast cały czas realizowanych jest wiele działań społecznych, adresowanych do wszystkich grup wiekowych zamieszkujących na terenie Jasła.

Program „Rozwój lokalny” jest odpowiedzią na zauważalne problemy, które są nie tylko w Jaśle, ale i w wielu miastach na terenie naszego kraju. Ale nie tylko naszego kraju. Do programu przystąpiło 225 miast, a 59 zostało wyłonionych do kolejnego etapu. To podobne miasta do naszego, które właśnie z tym problemem zmniejszania ilości mieszkańców muszą walczyć. M.in. te wszystkie realizowane projekty to ma być sposób na poprawę sytuacji w mieście. Mają polegać na uatrakcyjnieniu zarówno terenów inwestycyjnych, ale też dużo projektów jest w sferze społecznej. Tutaj należy też o tym głośno mówić, bo tych działań od jakiegoś czasu w mieście dzieje się bardzo wiele. – wyjaśnia burmistrz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Dopięcie układu komunikacyjnego w podmiejskiej strefie przemysłowej
SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *