Informacje

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jak każdego roku, o tej samej porze, lokalna społeczność zgromadziła się na placu przed obeliskiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym oraz działaczom opozycji antykomunistycznej pochodzącym z ziemi jasielskiej, aby wziąć udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości w naszym powiecie rozpoczęły się w samo południe od wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt i odegrania hymnu państwowego. Następnie starosta jasielski Adam Pawluś wygłosił okolicznościowe przemówienie.
| FOTOGALERIA

Na placu przed budynkiem Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle licznie zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych na czele z Senator Rzeczyposplitej Polskiej Alicją Zając; przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli; poczty sztandarowe ze szkół ponadpodstawowych; harcerze; młodzież; członkowie rodzin „Żołnierzy Wyklętych” oraz działaczy podziemia antykomunistycznego wywodzący się z Jasła oraz okolic; komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży – Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Wojskowego Centrum Rekrutacji; dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych powiatu jasielskiego; dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego; dyrektorzy miejskich instytucji kultury – Jasielskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego im. dr. Stanisława Kadyiego; działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Stowarzyszenia „Solidarni w Jaśle”, a także zainteresowani mieszkańcy Jasła i okolic.

Po zaciągnięciu warty honorowej przy obelisku przez młodzież z Jednostki Strzeleckiej 2091 gen. broni Józefa Hallera Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego przy Zespole Szkół w Trzcinicy, nastąpiło wprowadzenie na plac kompanii honorowej wraz ze sztandarem i pododdziałem, podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odśpiewanie Hymnu Państwowego.

Gospodarzami tegorocznych uroczystości związanych z powiatowymi obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych byli starosta jasielski Adam Pawluś oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Robert Niemiec.

Starosta Adam Pawluś rozpoczął swoje wystąpienie od powitania zaproszonych gości, w szczególności przedstawicieli rodzin „Żołnierzy Wyklętych” oraz działaczy podziemia antykomunistycznego pochodzących z Jasła i powiatu jasielskiego – Władysława Rosoła, Karola Żabińskiego i Eugeniusza Niziołka.

Gospodarz naszego powiatu odczytał specjalny adres przygotowany na dzisiejszą uroczystość.

Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło Polakom upragnionej wolności. Rzeczpospolita znalazła się w radzieckiej strefie wpływów, a władzę przejmowali komuniści wspomagani przez siły sowieckie. Środowiska niepodległościowe, które podczas wojny zwalczały hitlerowskiego okupanta, nie mogły się pogodzić z tym nowym zniewoleniem i podjęły walkę także zbrojną. Tych uczestników kolejnego powstania narodowego określa się mianem „Żołnierzy Wyklętych”. W czasach PRL-u komunistyczne władze starały się pamięć o nich wymazać bądź też znieważyć, określając ich mianem pospolitych bandytów. Mam nadzieję, że obecnie też się ich nie da wymazać. Termin „Żołnierze Wyklęci” został po raz pierwszy użyty w 1993 roku podczas wystawy zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącej zbrojnego podziemia antykomunistycznego po 1945 roku. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 roku ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. To dzień zamordowania dowódców 3 WiN. Właśnie w tym dniu stoimy przed jasielskim pomnikiem poświęconym pamięci tych, którzy po II Wojnie Światowej nie godzili się z utratą wolności i suwerenności przez Polskę. – mówił.

Samorządowiec przypomniał zebranym, że „Żołnierze Wyklęci prowadzili działania wywiadowcze, chronili polskich patriotów przed szykanami i zbrodniami władz komunistycznych, szczególnie ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Podtrzymywali ducha narodowego wśród społeczeństwa, a część z nich podjęła walkę zbrojną, tworząc grupy lub oddziały partyzanckie.

Podczas piątkowych uroczystości została przypomniana postać Danuty Siedzikówny „Inki” – młodej patriotki, która – zdaniem starosty Adama Pawlusia – powinna stać się autorytetem dla młodego pokolenia Polaków.

Zależy mi na tym, żebyście Wy – młodzi ludzie – zobaczyli w niej bohaterkę. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy minister edukacji Barbara Nowacka chce usunąć z podstawy programowej między innymi chrzest Polski, zwycięstwo grunwaldzkie czy „Żołnierzy Wyklętych”. W programie szkolnym może zabraknąć również Sienkiewicza, Prusa czy Słowackiego. Sytuacja ta przypomina tę opisaną przez Adama Mickiewicza w pierwszej księdze „Pana Tadeusza”, którą nowe władze również chcą usunąć. (…) Oby słowa naszego wieszcza narodowego nie stały się prorocze. Oby historia nie zatoczyła koła, a Polska – pozbawiona swojej tożsamości narodowej i niezawisłości – nie stała się zależna od ościennych państw. Więc pamiętajmy o „Żołnierzach Wyklętych”. To nasza tożsamość. Wzorem „Żołnierzy Wyklętych” walczmy o naszą Ojczyznę. Cześć i chwała Bohaterom! – dodał.

Następnie głos zabrała córka „Żołnierza Wyklętego” Eugeniusza Niziołka: „Chciałabym serdecznie, w imieniu rodzin, podziękować panu staroście Adamowi Pawlusiowi za umożliwienie po raz kolejny dzielenia się tym co prawdziwe, piękne i polskie, a młodzież prosić o kontynuowanie troski o pamięć o ludziach i pomnikach. Cześć ich pamięci!”.

Dopełnieniem wydarzenia było odczytanie Apelu Pamięci poświęconego żołnierzom niezłomnym, a także składanie wiązanek kwiatów oraz zniczy przez zaproszone delegacje.

 FOTOGALERIA: 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” 2024

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *