Informacje

Dyskutowali o tym jak być bezpiecznym na naszych drogach

„Odpowiedzialny kierowca” to hasło przewodnie konferencji jaka odbyła się dzisiaj (24 bm.) w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Była ona poświęcona zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zdarzeń powodowanych przez kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych – Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Straży Miejskiej w Jaśle, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działacze Polskiego Związku Motorowego, członkowie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu miasta Jasła oraz przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wydarzenie zainaugurował burmistrz miasta Jasła Adam Kostrząb: – Nasza konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na kluczowy problem, który od lat dotyka nasze drogi, a jest nim nietrzeźwość za kierownicą. To zagadnienie, które wymaga naszej szczególnej troski i działania. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom jak ta dzisiejsza możemy zwiększyć świadomość społeczną i wprowadzić skuteczne rozwiązania, które uratują życie wielu ludzi. Naszym priorytetem jest podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat wpływu alkoholu na kierowców oraz ukazanie możliwych skutków pod jego wpływem. Wszyscy wiemy, że alkohol za kierownicą to nie tylko zagrożenie dla samego kierowcy, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie propagowali odpowiedzialne postawy i interweniowali, gdy widzimy wydarzenie.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przygotowanych przez ekspertów i praktyków, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach.

Wspólnie dyskutowano o rozwiązaniach, które mają na celu eliminowanie skutków jazdy kierowców pod wpływem alkoholu.

Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, zachęcając do reagowania na przypadki jazdy pod wpływem alkoholu. Nasze działania nie kończą się na tej konferencji. To dopiero początek drogi, która ma na celu wyeliminowanie pijanych kierowców z naszych dróg. Wierzę, że dzięki wspólnym wysiłkom, skutecznej profilaktyce i zaangażowaniu każdej osoby obecnej tutaj, możemy przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach. Dziękuję wszystkim prelegentom, partnerom i uczestnikom za Wasze wsparcie i zaangażowanie. Życzę owocnych obrad, inspirujących dyskusji oraz skutecznych działań. – powiedział burmistrz Adam Kostrząb.

Miasto Jasło po raz kolejny podjęło się tego tematu. Zdaniem organizatorów, jest to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Konferencja ma służyć ograniczeniu spożycia alkoholu, a przede wszystkim pijanych kierowców na terenie miasta Jasła. – wyjaśnia Iwona Byczek, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Jasła ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. – Kampania jest przekazem informacyjnym do wszystkich mieszkańców miasta Jasła, żeby nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu, a także takim apelem, że mamy reagować kiedy widzimy osobę spożywającą alkohol, która chce wsiąść za kierownicę, ponieważ stanowi ona niebezpieczeństwo dla nas, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Co roku apelujemy, żeby przeciwdziałać pijanym kierowcom na terenie miasta Jasła, żeby chronić mieszkańców, siebie i nasze dzieci.

Jak przyznaje, profilaktyka jest czymś ważnym co w przyszłości może uratować nasze życie czy zdrowie.

Zawsze pytają nas o statystyki w zakresie pijanych kierowców, czy liczba osób spożywających alkohol na terenie miasta Jasła spada, jaka jest profilaktyka wśród uczniów, czy to przynosi pozytywne oddziaływania. Nie umiemy na to odpowiedzieć do końca, bo jak wdrażamy jakieś działania, jakiś program to jest to proces, który realizowany jest przez wiele lat. Dopiero z perspektywy czasu i przestrzeni możemy ocenić czy on był skuteczny, czy te oddziaływania na naszą młodzież i osoby dorosłe były pozytywne. Uważam, że jedna, dwie osoby uratowane czy osoby, które ograniczą spożycie alkoholu, czy młodzież, która nie będzie sięgać po używki, jest dla nas wielkim sukcesem. My nie mierzymy tego przez pryzmat statystyki tylko przez pryzmat naszych działań, żeby docierać do jak największego grona odbiorców. – objaśnia Iwona Byczek.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa podkarpackiego szczegółowo zaprezentował nadkom. Paweł Grześ – specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Natomiast o lokalnej statystyce drogowej z terenu miasta Jasła i powiatu jasielskiego mówił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle asp. sztab. Ryszard Przewoźnik.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z przedstawionej informacji wynika, że w 2023 roku na terenie powiatu jasielskiego zaistniało 55 wypadków drogowych. Po raz pierwszy w historii nikt nie zginął natomiast 60 osób zostało rannych. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił nieznaczny wzrost liczby wypadków oraz rannych. Do głównych przyczyn tych zdarzeń należy zaliczyć: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (11 wypadków), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (10 wypadków), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (5 wypadków), zmęczenie lub zaśnięcie (4 wypadki), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (4 wypadki), nieprawidłowe wyprzedzanie (4 wypadki).

Obszarem najbardziej zagrożonym wypadkowością było miasto Jasło, gdzie doszło do 18 wypadków, w których rannych zostało 19 osób.

Na drogach publicznych, w 2023 roku odnotowano 647 kolizji (wzrost o 72 kolizje w stosunku do roku poprzedniego).

Aspirant sztabowy Ryszard Przewoźnik przekazał, że w 2023 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przeprowadzili blisko 29 tys. sprawdzeń stanu trzeźwości uczestników ruchu drogowego oraz 45 sprawdzeń pod kątem działania niedozwolonych substancji działających podobnie jak alkohol – narkotyków, dopalaczy.

W minionym roku kierujący pod wpływem alkoholu brali udział w siedmiu wypadkach drogowych na terenie powiatu jasielskiego.

Funkcjonariusze nadal będą ukierunkowywać swoje działania na profilaktykę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywne ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Głównymi zadaniami do realizacji przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Jaśle w roku 2024 i kolejnych latach jest przede wszystkim reagowanie na rażące naruszenia przekroczeń prędkości w ruchu drogowym, ograniczenie ilości zdarzeń drogowych, a w szczególności ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci na co dzień wykorzystują urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości, aby wyeliminować z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu, również po użyciu środku działającego podobnie do alkoholu oraz specjalistyczne urządzenia kontrolno-pomiarowe. Wykorzystujemy również drony do reagowania na kierowców popełniających wykroczenia. Kontrolujemy autobusy przewożące dzieci, sprawdzając kwalifikacje, czas pracy kierowców, a także stan techniczny i trzeźwość. Ponadto funkcjonariusze z Komendy Powiatowej biorą czynny udział w pogadankach, spotkaniach z seniorami i młodzieżą oraz najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego. Omawiają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, stosowania elementów odblaskowych przez osoby piesze, udzielają pomocy podczas zdarzeń drogowych oraz zajmują się zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki. – przekazał asp. sztab. Ryszard Przewoźnik.

Po zakończeniu wystąpień prelegentów oraz panelu dyskusyjnym można było wsiąść do specjalnego symulatora dachowania, który przywieźli na spotkanie przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Konferencja pod hasłem „Odpowiedzialny kierowca” odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, realizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych z Poznania.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *