Informacje

Podziękowania i wyróżnienia za zaangażowanie w ratowanie ludzi, mienia i środowiska naturalnego 📸

Obchody Dnia Strażaka powiatu jasielskiego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odbył się (14 bm.) apel z okazji Dnia Strażaka powiatu jasielskiego. Podczas uroczystości nastąpiło wręczenie decyzji personalnej o powołaniu mł. bryg. Ireneusza Zagórskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle. Zasłużeni strażacy oraz sympatycy pożarnictwa zostali uhonorowani odznaczeniami branżowymi. 24 funkcjonariuszy tutejszego garnizonu odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe.
| FOTOGALERIA

Powiatowe obchody Dnia Strażaka rozpoczęto mszą świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie miała miejsce oficjalna części uroczystości.

Pierwszym podniosłym punktem wydarzenia było wręczenie decyzji o powołaniu mł. bryg. Ireneusza Zagórskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Decyzję personalną wręczył mu osobiście Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran. Następnie nowy szef jasielskiego garnizonu straży pożarnej powitał się uroczyście ze sztandarem jednostki oraz podwładnymi funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi. | Więcej w osobnym materiale

Na placu zgromadzili się: kadra kierownicza, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Komendanci Powiatowi w stanie spoczynku, emeryci strażaccy, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz poczty sztandarowe jednostek OSP powiatu jasielskiego.

Wśród przybyłych na strażackie święto gości znaleźli się m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Frydrych, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran, wicestarosta powiatu jasielskiego Tadeusz Gorgosz, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Grzegorz Pers, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle Stanisław Święch wraz z członkami Zarządu Oddziału Powiatowego, burmistrz miasta Jasła Adam Kostrząb, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Marcin Węgrzyn, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Magdalena Stasiowska, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, wójt gminy Brzyska Waldemar Pięta, wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek, wójt gminy Krempna Katarzyna Maciejczyk, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, wójt gminy Osiek Jasielski Marek Rączka, wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn, Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Bardejovie (SK) Radoslav Brehuv, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach mł. bryg. Waldemar Krok, Kapelan Strażaków Województwa Podkarpackiego ks. Paweł Samborski, Kapelan Strażaków Powiatu Jasielskiego ks. Tadeusz Wawryszko, Kapelan Strażaków Powiatu Strzyżowskiego ks. Bogusław Bogacewicz, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle płk Andrzej Nykiel, dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle płk Jacek Paśko, Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Jaśle Marcin Wietecha, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle kom. Bartłomiej Świerczek, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego z siedzibą w Krempnej Norbert Kieć, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Ryszard Brocławik, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków FLORIAN bryg. Czesław Kolano, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw ziemi jasielskiej, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle Krystyna Domaradzka, Kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle Marta Oleszkowicz, prezes Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Janusz Przetacznik, dyrektor Muzeum Regionalnego im. dr. Stanisława Kadyiego w Jaśle Mariusz Świątek, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle Roman Stygar, prezes Zarządu Unimot Infrastruktura sp. z o.o. w Jaśle Jacek Gogola, prezes Orion Engineered Carbons sp. z o.o. Jasło Jan Pytlewski.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy mł. bryg. Ireneusz Zagórski. – Należy nadmienić, że nieodzownym elementem stanu ochrony przeciwpożarowej chronionego terenu jest charakterystyka zaistniałych na nim zdarzeń oraz szybkość i skuteczność ich usuwania. W okresie ostatnich lat odnotowuje się systematyczny wzrost ilości podejmowanych działań ratowniczych na terenie chronionym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. W 2023 roku wyjeżdżaliśmy do 1 468 zdarzeń. Wzrost liczby podejmowanych interwencji jest nierozerwalnie związany z panującymi warunkami atmosferycznymi i większą liczbą zdarzeń związanych z naturalnymi prawami przyrody. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim służbom, z którymi przyszło nam współpracować podczas likwidacji różnego rodzaju zdarzeń. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i Wojska Polskiego za dobrą partnerską współpracę w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców powiatu jasielskiego. – powiedział.

Szczególne słowa uznania skierował wobec strażaków, którzy sami wykonują bardzo wiele prac związanych z funkcjonowaniem tutejszej jednostki.

Dziękował również parlamentarzystom, staroście jasielskiemu, burmistrzom, wójtom oraz współpracującym instytucjom, organizacjom społecznym oraz sympatykom Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle „za zrozumienie potrzeb i nieodzowną pomoc, bez której w wielu wypadkach nie bylibyśmy w stanie podjąć wielu bardzo istotnych i ważnych dla naszej służby działań”.

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, pracownikom cywilnym, strażakom OSP oraz emerytom pożarnictwa składam najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Życzenia te kieruję także pod adresem Waszych rodzin i najbliższych. Wszystkim awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym składam serdeczne gratulacje. – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie odznaczeń resortowych i branżowych za ciężką służbę na rzecz ratowania życia ludzkiego, mienia i środowiska oraz za zasługi dla społeczności lokalnej. Funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym oraz osobom wspierającym formację w realizacji zadań ustawowych przyznano Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Odznaczenie Świętego Floriana, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, Odznaki „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego”, odznaczenia pamiątkowe Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków Florian oraz odznaczenia „Zasłużony honorowy dawca krwi”.

Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobra społeczeństwa oraz rozwoju OSP i Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, nadało Odznaki Honorowe „Strażacka Gwiazda Podkarpacia” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Skołyszyna, Warzyc i Zarzecza.

Tradycją stało się, że starosta jasielski przekazuje nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. W tym roku otrzymał ją ogn. Wojciech Forystek.

W trakcie uroczystego apelu, zostało awansowanych 24 funkcjonariuszy, w tym 7 w korpusie aspiranckim i 16 w korpusie podoficerskim.

Z dniem 4 maja 2024 roku awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

 • asp. Jakub Sokulski na stopień starszego aspiranta;
 • asp. Piotr Świędrych na stopień starszego aspiranta;
 • mł. asp. Bartosz Krygowski na stopień aspiranta;
 • mł. asp. Bartosz Maciejowski na stopień aspiranta;
 • mł. asp. Rafał Mastej na stopień aspiranta;
 • mł. asp. Hubert Skuba na stopień aspiranta;
 • mł. asp. Jakub Śliż na stopień aspiranta;
 • ogn. Wojciech Forystek na stopień starszego ogniomistrza;
 • ogn. Łukasz Gierlicki na stopień starszego ogniomistrza;
 • ogn. Marek Gruszkoś na stopień starszego ogniomistrza;
 • ogn. Paweł Tokarz na stopień starszego ogniomistrza;
 • st. sekc. Damian Gorczyca na stopień młodszego ogniomistrza;
 • st. sekc. Łukasz Kłosowski na stopień młodszego ogniomistrza;
 • st. sekc. Kamil Korzeniowski na stopień młodszego ogniomistrza;
 • st. sekc. Mariusz Mroczka na stopień młodszego ogniomistrza;
 • st. sekc. Piotr Piekuś na stopień młodszego ogniomistrza;
 • st. sekc. Paweł Smoleń na stopień młodszego ogniomistrza;
 • sekc. Paweł Czepiga na stopień starszego sekcyjnego;
 • sekc. Patryk Hućko na stopień starszego sekcyjnego;
 • sekc. Maciej Kaczorowski na stopień starszego sekcyjnego;
 • sekc. Mateusz Kozłecki na stopień starszego sekcyjnego;
 • sekc. Rafał Pietraszek na stopień starszego sekcyjnego;
 • sekc. Mateusz Zając na stopień starszego sekcyjnego.

Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul pogratulowała Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej żywiąc nadzieję, że pełniona służba na nowym stanowisku przyniesie mu osobistą satysfakcję, życząc jednocześnie, aby współpraca z przełożonymi i podwładnymi układała mu się bardzo dobrze.

Strażakom z Jasła dziękowała za służbę jaką pełnią przez cały rok. – To dzięki Wam możemy czuć się bezpiecznie. A zwłaszcza dzisiaj w tych trudnych okolicznościach kiedy słowo bezpieczeństwo nabiera szczególnego znaczenia, te wyrazy uznania dla Was są naprawdę szczególne. – podkreśliła w swoim wystąpieniu. – Abyście mogli właściwie wykonywać swoje zadania potrzebujecie, aby Wasze jednostki były wyposażone we właściwy sprzęt i to jest moim zadaniem, zadaniem rządu polskiego, aby troszczyć się, pozyskiwać, planować środki na doposażenie poszczególnych jednostek. Tak też czynimy i czynić będziemy. Ale sam sprzęt i nawet najlepiej wyposażone jednostki Państwowej czy też Ochotniczej Straży Pożarnej to za mało. Najważniejszą sprawą i najważniejszym zagadnieniem jest człowiek. To jesteście Wy, którzy na co dzień służąc mieszkańcom ratujecie ludzkie życie, mienie, ale też i narażacie swoje życie. Przekażcie moje olbrzymie wyrazy uznania dla Waszych rodzin. Bardzo często kiedy wyjeżdżacie na służbę, kiedy docierają do Waszych rodzin informacje, że jest jakieś zdarzenie w okolicy i przypuszczają, że Wy uczestniczycie w tym zdarzeniu to ten niepokój jest zawsze olbrzymi. Dlatego proszę, przekażcie wyrazy uznania swoim rodzinom. – mówiła.

Pani Wojewoda złożyła gratulacje wszystkim odznaczonym i wyróżnionym w dniu dzisiejszym. Jak zaznaczyła, jest to symboliczny dowód uznania za ofiarność. Z okazji strażackiego święta życzyła mundurowym dużo zdrowia, spokoju i pokoju.

Życzę, żebyście wykonując swoją pracę, pełniąc służbę, zawsze cieszyli się dużym uznaniem i szacunkiem wśród społeczności. Jesteście formacją, która się cieszy największym zaufaniem naszego społeczeństwa. Życzę Wam, żebyście za każdym razem kiedy wyjeżdżacie do akcji, żebyście zawsze w zdrowiu wracali do swoich jednostek, a przede wszystkim do swoich rodzin. – dodała Teresa Kubas-Hul.

Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym pięknym święcie strażaków powiatu jasielskiego – powiedział z kolei Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran. Jesteśmy wyjątkową formacją kiedy w tak piękny sposób możemy podziękować funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za kolejny rok trudnej pracy, nazywanej przez nas służbą – dodał.

Szef podkarpackiego garnizonu straży pożarnej skierował słowa uznania wobec funkcjonariuszy tutejszej Komendy Powiatowej PSP: – Zauważamy dziś wszystkich strażaków. Nie tylko tych z podziału bojowego, ale też tych strażaków, którzy służą w systemie codziennym – prewencja, kwatermistrzostwo, finanse, kadry. To są wszystko strażacy, którzy służą. Ich nie widać, ale bez nich strażacy – ratownicy nie mogliby prawidłowo funkcjonować.

Przekazał też wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków – ochotników, którzy na co dzień biorą aktywny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wspierając przy tym Państwową Straż Pożarną.

Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Niech Święty Florian strzeże Was wszystkich – życzył swoim podwładnym st. bryg. Tomasz Baran.

W imieniu całej lokalnej społeczności jasielskiej podziękowania za niezwykłą odwagę, poświęcenie i heroizm złożył strażakom burmistrz miasta Adam Kostrząb.

Wybraliście służbę drugiemu człowiekowi. Niesiecie ratunek, poświęcacie swój czas, swoje zdrowia, a czasem nawet życie, by pomagać innym ludziom. Niestety nasze miasto położone jest w dolinie trzech górskich rzek. Często jest narażone na powodzie i podtopienia. W tych trudnych dla Jaślan chwilach zawsze jesteście wsparciem i służycie niezastąpioną pomocą. Za to w tym miejscu serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam, ale również dziękuję Waszym najbliższym. Proszę, żebyście przekazali te wyrazy podziękowania rodzinie, bo właśnie w Waszych domach macie osoby, które wspierają Was w tych nieraz bardzo trudnych chwilach. Przekazuję także życzenia zdrowia, sukcesów i bezpieczeństwa w Waszej służbie. Niech Wasze jednostki zawsze wracają po wykonanym zadaniu szczęśliwie, bezpiecznie i w pełnym składzie. – mówił.

Współorganizatorem obchodów Dnia Strażaka powiatu jasielskiego był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle druh Stanisław Święch przypomniał, że nie tak dawno, bo w dniu 4 maja miało miejsce wspomnienie Świętego Floriana, patrona strażackiej formacji.

W imieniu władz krajowych oraz wojewódzkich Związku OSP RP dziękował funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle za ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka. Pogratulował również odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służbowe.

Dziękuję Wam za stałą gotowość do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i niesienia pomocy potrzebującym z narażeniem własnego życia i zdrowia. Dziękuję za działalność prewencyjną i pracę z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi. Życzę Wam sukcesów w pracy zawodowej, działalności społecznej i życiu rodzinnym. Bądźcie wierni dewizie wyhaftowanej na naszych sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oraz „W jedności siła”. – powiedział Stanisław Święch.

Głos zabrali również: Poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, Senator RP Alicja Zając, Posłowie do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska i Bogdan Rzońca oraz wicestarosta powiatu jasielskiego Tadeusz Gorgosz. W imieniu odznaczonych i awansowanych strażaków głos zabrał st. asp. Piotr Świędrych.

LISTA ODZNACZONYCH

 • Odznaka MSWiA „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: Edward Gronek (Złota), Piotr Surmacz (Złota), Ireneusz Michalik (Srebrna), Mariusz Bara, Rafał Bilski, Stanisław Chłopek, Michał Gronek, Mariusz Olecha, Mateusz Pawłowski, Robert Telma, Wojciech Turczyk (Brązowa).
 • Odznaka MSWiA Świętego Floriana: Kazimierz Janiga, Adam Rozmus.
 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (ZG ZOSP RP): Stanisław Wietecha.
 • Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” (ZOW ZOSP RP): Janusz Wnęk, Ryszard Brocławik, Norbert Kieć, Artur Paczkowski, Bartłomiej Świerczek (Złoty), Rafał Bilski, Wojciech Forystek (Srebrny), Damian Gorczyca, Grzegorz Szot (Brązowy).
 • Odznaka „Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego” (ZOP ZOSP RP): st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Korzec, st. bryg. w st. spocz. Ryszard Rutyna, ppłk poż. w st. spocz. Roman Petryniak, płk poż. w st. spocz. Włodzimierz Rzońca.
 • Medal XXV-lecia ZZS Florian: Bogusława Bors, Justyna Nosal, st. asp. Piotr Świędrych.
 • Medal Za zasługi dla ZZS Florian: st. kpt. Janusz Wnęk, kpt. Adam Durał, asp. Mirosław Niezgoda.
 • Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia (PCK): Grzegorz Garbacik.
 • Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia (PCK): Piotr Wojdyła, Mateusz Kozłecki
 • Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia (PCK): Rafał Mastej
 • Medal pamiątkowy 105-lecia PCK w Jaśle: Piotr Wojdyła – prezes klubu HDK PCK przy KP PSP w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *