Informacje

Zakupy za przeszło 8,5 mln złotych dla strażaków-ochotników z powiatu jasielskiego

| FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, pojazdy specjalne, bezzałogowe statki powietrzne, podręczny sprzęt oraz umundurowanie indywidualne potrzebne do skutecznego prowadzenia akcji trafią do jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu jasielskiego. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w dużej mierze z unijnego budżetu.

W poniedziałek (20 bm.) ukazała się informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko / działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu – Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Wśród szczęśliwych beneficjentów są również jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu jasielskiego. Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz kwalifikują się do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji:

Gmina Skołyszyn – „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Skołyszyn poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” /całkowita wartość projektu 1 007 000 zł, w tym kwota dofinansowania 830 000 zł/;

Gmina Dębowiec – „Wsparcie systemu technicznego jednostek OSP na terenie Gminy Dębowiec poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów ratowniczych w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń” /całkowita wartość projektu 895 370,50 zł, w tym kwota dofinansowania 737 467,52 zł/;

Gmina Jasło – „Doposażenie jednostek OSP KSRG z gminy Jasło w sprzęt oraz pojazdy do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” /całkowita wartość projektu 1 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania 799 000 zł/;

Gmina Brzyska – „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń” /całkowita wartość projektu 1 310 974,00 zł, w tym kwota dofinansowania 849 998,00 zł/;

Gmina Tarnowiec – „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” /całkowita wartość projektu 427 426,50 zł, w tym kwota dofinansowania 354 764,00 zł/;

Gmina Osiek Jasielski – „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Świerchowa” /całkowita wartość projektu 1 177 975,12 zł, w tym kwota dofinansowania 849 999,99 zł/;

Gmina Kołaczyce – „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Kołaczyce poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi” /całkowita wartość projektu 1 250 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 830 000 zł/;

Gmina Nowy Żmigród – „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Nowy Żmigród” /całkowita wartość projektu 1 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 850 000,00 zł/.

Wymienione działanie jest skierowane do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *