PZON

  • Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

    Straż Miejska w Jaśle przypomina, że 30 czerwca 2015 r. straciły ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - nie tylko te wydane bezterminowo lecz również te z określonym terminem ważności. Jest to wynik wprowadzonych zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym oraz wprowadzeniem nowego wzoru karty. Wyróżniającą się cechą nowej karty parkingowej jest umieszczony na niej hologram.

    CZYTAJ WIĘCEJ »