Informacje

Informacja BMJ o zmianie niektórych zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii

Od 20 kwietnia nastąpi zmiana niektórych zasad bezpieczeństwa oraz obowiązują niezmienne zasady bezpieczeństwa.

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

PIERWSZY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ – OD 20 KWIETNIA

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Życie społeczne

Przemieszczanie w celach rekreacyjnych:

 • Można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze.
 • Przebywać na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
 • Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kult religijny

 • 1 osoba na 15 m2
 • Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego
 • Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń i daty wprowadzenia kolejnych etapów wyznaczane będą po analizie:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Burmistrz Miasta Jasła
Ryszard Pabian

SŁOWA KLUCZOWE