Informacje

Poprawią komfort podróżowania komunikacją publiczną w powiecie jasielskim

Jesienią na liniach komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej w naszym regionie pojawi się dziewięć nowoczesnych autobusów. Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny – jako organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego – przeprowadził procedurę przetargową i właśnie podpisał umowy z wykonawcami, którzy dostarczą mu nowe pojazdy. Kwota, za którą zostaną one zakupione, przekracza 6,7 miliona złotych, przy potężnym dofinansowaniu w wysokości 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dzisiaj w siedzibie jasielskiego Starostwa Powiatowego została podpisana umowa pomiędzy Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim reprezentowanym przez Stanisława Pankiewicza – przewodniczącego Zarządu Związku i Grzegorza Barę – wiceprzewodniczącego Zarządu Związku, a przedstawicielami firm wyłonionych w drodze postępowania przetargowego dla zadania publicznego pod nazwą „Zakup taboru niskoemisyjnego do obsługi transportu publicznego realizowanego przez Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim w ramach Rządowego Programu Polski Ład”.

Wydarzenie to miało miejsce w obecności zaproszonych gości oraz włodarzy samorządów tworzących Związek Komunikacyjny: Adama Pawlusia – starosty jasielskiego, Ryszarda Pabiana – burmistrza miasta Jasła, Stanisława Żygłowicza – burmistrza miasta i gminy Kołaczyce, Rafała Papciaka – wójta gminy Brzyska, Marcina Bolka – wójta gminy Dębowiec, Wojciecha Piękosia – wójta gminy Jasło, Andrzeja Stachurskiego – wójta gminy Osiek Jasielski, Bogusława Kręcisza – wójta gminy Skołyszyn oraz Wiktora Barańskiego – wójta gminy Tarnowiec.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów o długości minimum 8 metrów w wersji międzymiastowej, dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych autobusów o długości 10-11 metrów w wersji międzymiastowej oraz dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych autobusów o długości minimum 7 metrów w wersji międzymiastowej.

Wskutek przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonieni zostali następujący wykonawcy: dla części pierwszej – MMI sp. z o.o. z siedzibą w Zbyszewie (kontrakt na kwotę 1 215 117,00 zł, pojazdy na podwoziu Iveco Thesi), dla części drugiej – ABP Bus & Coach sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Słupsku (kontrakt na kwotę 3 933 540,00 zł, pojazdy na podwoziu Iveco Crossway), dla części trzeciej – Busimport PL sp. z o.o. z siedzibą w Nekli (kontrakt na kwotę 1 523 416,50 zł, pojazdy na podwoziu Isuzu Novo).

Obecni przy zawieraniu kontraktów na dostawę autobusów przedstawiciele poszczególnych wykonawców zamówienia zapewniają, że ich pojazdy spełniają najwyższe standardy pod względem jakościowym i komfortu użytkowania, podpierając się posiadanymi licznymi certyfikatami międzynarodowymi oraz wieloletnim doświadczeniem na rynku.

Jak podkreśla Stanisław Pankiewicz, przewodniczący zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, a równocześnie wicestarosta jasielski, będzie to pierwszy tak duży zakup fabrycznie nowych autobusów, które trafią do naszego regionu, od wielu lat.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Za kwotę ok. 6,8 mln złotych, przy naszym wkładzie na poziomie miliona złotych kupujemy dziewięć nowych autobusów. Poprawi się jakość przewozu naszych mieszkańców. Oczywiście, korzyści będą większe. Coraz więcej osób korzysta z tego publicznego transportu. W okresie covid-u przewoziliśmy wszystkich i tym samym zapracowaliśmy sobie na to, że jest wobec nas zaufanie. Transport realizowany przez Związek jest transportem publicznym, który daje gwarancję pewności. – podkreśla S. Pankiewicz.

Jego zdaniem, to ważny moment w krótkiej historii Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, który został zawiązany w 2017 roku.

Trzeba podkreślić, że Związek jest organizatorem transportu, a podpisujemy umowy z wykonawcami tychże przewozów, czyli firmą „Jasiel”, gdzie właścicielem jest Związek i jasielskim MKS-em, gdzie właścicielem jest miasto Jasło. Oczywiście włączyliśmy też w ten system prywatnych przewoźników, którzy konkurowali z nami, a my z nimi. Ta niezdrowa konkurencja, która powodowała tylko zakłócenia komunikacyjne, bo tak trzeba sobie powiedzieć, została już zażegnana. – dodaje.

Wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara podkreślił, że to bardzo istotne zadanie, które w znaczący sposób wpłynie na odmłodzenie wysłużonego taboru samochodowego, a co za tym idzie podniesienie standardu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w naszym regionie.

Przede wszystkim nastąpi poprawa jakości samochodów, które – dobrze państwo wiecie jak wyglądały. Były to stare H9. Nie myśleliśmy, że tak szybko nam się to uda. Zaczynaliśmy od tego, że przejęliśmy spółkę, która była w tarapatach. Później kupiliśmy bazę. Ostatnim elementem była sprawa finansowania kursów i wymiana taboru. Jeżeli chodzi o finansowanie kursów to ostatnio podpisywaliśmy z wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem umowę na 12 mln złotych w ramach Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych. Te pieniądze trafiają do samorządów i pomniejszają koszty wozokilometra, gdzie samorządy zamiast 4 zł płacą tylko „złotówkę”. Na przykładzie gminy Nowy Żmigród był czas taki, że rocznie płaciliśmy 360 tys. złotych za działalność bieżącą wykonywaną na naszym terenie. A dzisiaj 2021 rok zamknął się w kwocie 100 tys. złotych. To jest duża różnica. Tak jest również w innych samorządach. To spowodowało też, że wygenerowaliśmy pewną nadwyżkę, którą zgromadzenie postanowiło zostawić w Związku, co wpłynęło na to, że wygospodarowaliśmy prawie milion złotych jako wkład własny do programu „Polski Ład”, z którego zostaną zakupione samochody. Wymieniamy stary tabor, który już – zgodnie z wszystkimi normami – nie może jeździć po terenie naszego powiatu. – powiedział Grzegorz Bara.

Nowe pojazdy zastąpią wysłużony tabor „Jasiela” – spółki przejętej przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny od dawnego jasielskiego PKS-u.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest to kolejne bardzo ważne wydarzenie w naszej spółce. Ja tylko napomnę, że pierwszym takim wydarzeniem był zakup nowej bazy transportowej, który nastąpił w 2020 roku. W tym momencie zakupujemy nowe autobusy. W obecnej chwili eksploatujemy 50 autobusów. Średnia wieku jest w granicach 19 lat. Więc dziewięć nowych autobusów w naszym taborze jest naprawdę ważnym wydarzeniem. Także dla naszych pasażerów. To podwyższy komfort podróżowania. Myślę, że dalej będziemy szli w tym kierunku, żeby ten tabor wymieniać i zakupywać nowe autobusy w ramach dostępnych środków finansowych. – mówi Arkadiusz Pawlos, prezes zarządu PGZK „Jasiel” sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

Inwestycja, której łączne nakłady przekroczą 6,7 mln złotych, zostanie zasilona w wysokości 85%. Dotacja na ten cel pochodzić będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Prezes „Jasiela” przyznaje wprost, że to duże odciążenie finansowe dla spółki, której nie byłoby stać na taki zakup z własnych środków.

Tutaj środki z „Polskiego Ładu” naprawdę były dla nas dużym wsparciem. Właściwie wkład Związku, czyli właściciela naszej spółki, wynosi 15%. Resztę będzie finansowane z „Polskiego Ładu”. Więc to był ogromny zastrzyk. My nie bylibyśmy w stanie zadysponować takich środków, żeby zakupić takie pojazdy. – wyjaśnia Arkadiusz Pawlos.

To samo potwierdza w rozmowie z portalem wójt gminy Nowy Żmigród. – Nie ma takiej możliwości. Proszę popatrzeć: dzisiaj koszt takiego nowego autokaru to jest milion złotych. Proszę sobie wyobrazić czy byłoby stać samorządy, żeby się złożyć na ten zakup. Przeszło milion złotych musieliśmy wyasygnować jako Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim, żeby ten wkład własny zabezpieczyć. Uważam, że to było potężne przedsięwzięcie. Podziękowania za to należą się wielu osobom. Muszę powiedzieć, że ten Związek to czynnik ludzki. Gdyby nie kierowcy to cóż z autami. To tak, jak w strażach, że jak nie ma ludzi to żaden sprzęt sam się nie obsłuży. Uważam, że w dobrym czasie przejęliśmy tą spółkę. To były dobre decyzje. – mówi Grzegorz Bara.

Dlatego też lokalni samorządowcy okazują wyrazy ogromnego podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do powołania tego krajowego programu, jak również dla wszystkich pracowników Związku odpowiedzialnych za merytoryczne przygotowanie wniosku w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na poprawę warunków w jakich przewożeni będą mieszkańcy powiatu jasielskiego.

Trzeba dziękować wszystkim, którzy byli pomysłodawcami tego programu, który poprawia różne sfery życia publicznego. Proszę popatrzeć – to nie tylko zakup taboru niskoemisyjnego, ale również gospodarka wodno-ściekowa. Dzięki temu programowi samorządy rozbudowują wodociągi czy kanalizacje, przy tylko 5% wkładzie własnym. Nigdy nie było takiej formuły, żeby można było to realizować w ten sposób. Dlatego nie wiem komu dziękować, ale dziękuję wszystkim. My te pieniądze mamy i myślę, że już niebawem te nowe autobusy będą wozić dzieci do szkół ponadpodstawowych, a przed nami kolejne działania. Na pewno będziemy dalej aplikować o wymianę tego taboru, bo to tylko dziewięć sztuk, a potrzeba nam dużo więcej. – dodaje G. Bara.

Zgodnie z zapisami zawartymi w poszczególnych kontraktach, nowe autobusy wyjadą na drogi powiatu jasielskiego prawdopodobnie w połowie listopada br.

Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim powstał w 2017 roku. Został wpisany do rejestru związków powiatowo-gminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 25 kwietnia 2017 roku wojewoda podkarpacki ogłosił statut Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. W dniu 25 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku. Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Rafała Papciaka – wójta gminy Brzyska oraz dwóch wiceprzewodniczących: Grzegorza Barę – wójta gminy Nowy Żmigród i Małgorzatę Salachę – ówczesnego burmistrza miasta i gminy Kołaczyce. Podjęto również ważne uchwały odnośnie składek i zabezpieczenia działalności od strony finansowej. Przewodniczącym Zarządu Związku został Tadeusz Gorgosz – ówczesny wicestarosta jasielski. Zastępcą przewodniczącego Zarządu został Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła. Natomiast członkiem Zarządu został Stanisław Pankiewicz – ówczesny wójt gminy Jasło. Aktualnie Zarząd Związku tworzą: Stanisław Pankiewicz – wicestarosta jasielski – przewodniczący Zarządu; Grzegorz Bara – wójt gminy Nowy Żmigród – wiceprzewodniczący Zarządu; Bogusław Kręcisz – wójt gminy Skołyszyn – członek Zarządu. W 2019 roku doszło do wykupienia spółki PKS Jasło, która przekształciła się w spółkę „Jasiel”. W tym samym roku Związek rozpoczął realizację przewozów użyteczności publicznej w obszarze swojej działalności w ramach 28 linii, w tym 7 linii miejskich. Przewozy realizowane są przez dwóch operatorów: MKS w Jaśle sp. z o.o. (właściciel: miasto Jasło) i PGZK „Jasiel” sp. z o.o. (właściciel: P-GZK). W 2020 roku została zakupiona baza transportowa przy ulicy Towarowej. Dzisiaj podpisano umowę na zakup dziewięciu nowych autobusów niskoemisyjnych, które w listopadzie 2022 roku wyjadą na linie miejskie i międzymiastowe.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE