Informacje

Dębowiec: Kapituła Prowincjalna Saletynów

„Saletyńska wspólnota zakonna żyje charyzmatem pojednania” to temat Kapituły Prowincjalnej Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów odbywającej się w dniach 20-25 kwietnia 2009 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Obradom Kapituły przewodniczy przełożony generalny z Rzymu ks. Dennis Loomis MS.

Bierze w niej udział z urzędu pięcioosobowy Zarząd Prowincji oraz 26 Delegatów reprezentujących całą Prowincję. Kapituła Polskiej Prowincji Misjonarzy Saletynów zajmie się refleksją nad życiem charyzmatem pojednania na co dzień, a także rodzącymi się na tym polu problemami i brakami saletyńskich wspólnot zakonnych. Pomocą w ocenie bieżącej sytuacji Prowincji posłuży także konferencja ks. Mieczysława Kożucha SJ nt. rozeznawania charyzmatu we wspólnocie.

„Kapituła jest wydarzeniem eklezjalnym, nie jest debatą, w której strona pokonuje drugą stronę rozumem lub innymi środkami… nie jest współzawodniczeniem, aby oddzielić zwycięzców od pokonanych…” – powiedział w homilii rozpoczynającej Kapitułę Przełożony Generalny – Ks. Dennis Loomis MS. „Sercem kapituły jest po prostu – słuchać tego co Bóg próbuje nam powiedzieć, a Boże orędzie może być zrozumiane, przyjęte przez słuchanie, dzielenie się z drugim, przez modlitwę i otwarcie na Ducha Świętego” – kontynuował. „Powrót do Ewangelii skoncentrowanej na ewangelizacji ma być Waszą troską. Każdy program rozpoczynający się od czegoś innego niż Chrystus, nie ma sensu. Trzeba zatem zapytać się – o co Bóg mnie w tej Kapitule prosi?” – powiedział na zakończenie Ksiądz Generał, życząc wszystkim obfitości Bożych łask na czas obrad.

Charyzmat Zgromadzenia Księży Misjonarzy wyrażony został w Regule następującymni słowami: „Poruszeni przez Ducha Świętego, który skłonił Syna Bożego, aby doświadczył naszego człowieczeństwa i umarł na krzyżu dla pojednania świata ze Swym Ojcem, chcemy w świetle Objawienia Matki Bożej w La Salette być oddanymi sługami Chrystusa i Kościoła, aby się dokonała tajemnica pojednania” (Reguła, 4).

Kapituła Prowincjalna jest próbą odczytania Bożego zamysłu w nowym kontekście kulturowym, w atmosferze modlitwy i braterskiego dialogu. To szczególny czas łaski dla Prowincji, chwila, stwarzająca możliwość oceny przeszłości, skupienia się na teraźniejszości oraz wytyczenia kierunków działań na przyszłość. Owocem Kapituły będą nie tylko konkretne decyzje, ale również pewnego rodzaju odnowa świadomości zakonnej zgodnie z saletyńskim charyzmatem.

Na zakończenie Delegaci uczestniczący w tym spotkaniu o charakterze sprawozdawczo-wyborczym dokonają wyboru prowincjała, wikariusza oraz asystenta prowincjalnego na następne trzechlecie.

Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów (Misjonarzy Matki Bożej z La Salette) powstało w 1852 roku po objawieniu Matki Bożej w La Salette – 19 września 1846 roku. Polska Prowincja założona została w 1934 roku. Obecnie liczy 210 członków, kapłanów i braci zakonnych. Misjonarze Saletyni posługują w Polsce w 14 miejscowościach (Dębowiec, Kobylanka, Rzeszów, Trzcianka, Gdańsk-Sobieszewo, Kuźnica Czarnkowska, Warszawa, Łętowe, Zakopane, Olsztyn, Kraków, Łapsze Wyżne, Mrągowo i Mysłowice-Krasowy). Oprócz tego wielu polskich Saletynów pracuje na poza granicami (Anglia, Belgia, Białoruś, Czechy, Słowacja, Niemcy, Francja, Brazylia, USA, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania).

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

SŁOWA KLUCZOWE