Informacje

Dębowiec: Wybory Prowincjała Saletynów

Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów obradująca od 20 kwietnia 2009 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu wybrała 24 kwietnia br. ks. Władysława Pasiuta MS na przełożonego prowincjalnego na drugą kadencję.

Ks. Władysław Pasiut MS urodził się 16 kwietnia 1947 r. w Brzeznej. Do Zgromadzenia wstąpił w 1962 r. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1964 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1975 r. w Krakowie. Przez trzynaście lat duszpasterzował w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance jako katecheta, a później superior i proboszcz (1975-1988). Następnie pełnił posługę asystenta i ekonoma prowincjalnego w Warszawie (1988-1991). W latach 1991-1994 był superiorem i kustoszem w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, później pełnił funkcję superiora i proboszcza w Rzeszowie (1994-2000). Przez dwa lata posługiwał w grupie rekolekcyjno-misyjnej (2000-2002), a później był superiorem i proboszczem w Gdańsku-Sobieszewie (2002-2006). W latach 2006-2009 Kapituła Prowincjalna wybrała go na urząd prowincjała.

W dniu dzisiejszym dokonano także wyborów Rady Prowincjalnej: wikariuszem prowincjalnym został ks. Roman Gierek MS, a asystentem prowincjalnym – ks. Maciej Kucharzyk MS.

Kapituła Prowincjalna podjęła temat przewodni: Saletyńska wspólnota zakonna żyje charyzmatem pojednania. Kapituła zajęła się także sprawą zjednoczenia dwóch prowincji – szwajcarskiej i polskiej.

(ps)

SŁOWA KLUCZOWE