Informacje

Miasto będzie mieć nowoczesne obiekty sportowe

W dniu 1 kwietnia Burmistrz Maria Kurowska spotkała się z Radnymi Rady Miejskiej Jasła i przedstawiła zamierzenia inwestycyjne na najbliższe lata. Najważniejsze z nich to rozbudowa i modernizacja hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem w Jaśle.

Na wstępie burmistrz przedstawiła największe obecnie realizowane inwestycje: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i wymiana 10 km sieci wodociągowej ( 28 mln zł), termomodernizacja Gimnazjum nr 2 ( 2 mln zł), budowa ulicy Sroczyńskiego i KL1 (2,5 mln zł). Niedługo rozpoczną się następne: przebudowa ulicy Fabrycznej i budowa KZ 4 ( 6,5 mln zł), Kazimierza Wlk. – Rynek – Kościuszki z rondem koło JDK-u ( 3 mln zł ), budowa budynku socjalnego ( 2,2 mln zł) budowa kompleksu boisk tzw. Orlik 2012 ( 1,3 mln zł).

Największą planowaną obecnie inwestycją jest modernizacja i rozbudowa Jasielskiego Domu Kultury i budowa hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem. Wniosek o dofinansowanie inwestycji JDK został złożony do Funduszu Polsko – Słowackiego, przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i czeka na ostateczną decyzję, która ma zapaść w tym półroczu. Bardziej złożona jest sprawa hali widowiskowo – sportowej z lodowiskiem. Programy unijne, które obecnie funkcjonują nie dają bowiem możliwości znaczącego wsparcia tego typu obiektów. Dlatego burmistrz zwróciła się do Radnych:

W ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy wiele zadań, nasze miasto wypiękniało i lepiej funkcjonuje. Jednocześnie dzięki dużemu programowi oszczędnościowemu i determinacji w staraniach o środki zewnętrzne zeszliśmy z zaplanowanego w2006 roku 46 % zadłużenia do poziomu poniżej 25 %. Dlatego występuję do Państwa Radnych z propozycją rozpoczęcia budowy nowych obiektów sportowych zakładając etapowanie ich realizacji. Ze względu na katastrofalny stan istniejącego lodowiska, uważam, że wskazane i właściwe jest rozpoczęcie budowy od hali lodowiska. Inwestycja ta jest zaplanowana na miejscu obecnego lodowiska i jej realizacja daje możliwość funkcjonowania tak jak dotychczas istniejącej hali sportowej. Po zrealizowaniu pierwszego etapu, w zależności od sytuacji finansowej podejmiemy dalsze decyzje. Koszt budowy lodowiska to około 20 mln zł, całej inwestycji – 50 mln zł.

Planowane lodowisko posiadałoby wymiary 30 m x 60 m., trybuny na 825 osób i mogłoby funkcjonować przez cały rok. W czasie przerwy w funkcjonowaniu lodowiska można byłoby organizować zajęcia w innych dyscyplinach sportu lub imprezy komercyjne np. targi lub imprezy estradowe

Należy wspomnieć, że cały projekt zakłada też budowę hali sportowej o wymiarach 42 m x 22 m. przeznaczonej do następujących dyscyplin: halowa piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa koszykówka, tenis ziemny. W części powiązanej z halą sportowa zaprojektowano hotel na 40 miejsc noclegowych i restauracja na ok. 80 miejsc. Ponadto w tej części zlokalizowano salę do judo. W każdej z części zaprojektowano także zaplecza szatni dla zawodników, pokoje sędziów i zaplecza sanitarne. Radni w dyskusji pozytywnie przyjęli przedstawiona propozycję. W najbliższym czasie burmistrz Jasła przygotuje projekty odpowiednich uchwał na Sesję Rady Miejskiej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE