Kultura | rozrywka | edukacja

„Nasze jasielskie korzenie – Sybiracy” (zapowiedź)

W dniu 3 kwietnia br. o godz. 10.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Związek Sybiraków Koło Terenowe w Jaśle zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy „Nasze jasielskie korzenie – Sybiracy”.

Wystawa poświęcona jest losom polskich rodzin na Syberii. Dzięki dokumentom, zdjęciom i pamiątkom przekazanym przez Władysława Kuźmę, Barbarę Powroźnik, Stanisława Słowika, Ewę Sobotę-Grün, Barbarę Marchlik, Stanisława Giebułtowskiego, Annę Szyszkowską, Mieczysława Jakubowskiego, Konstancję Strusiewicz możliwe było przedstawienie syberyjskich dziejów członków Koła Terenowego Związku Sybiraków w Jaśle.

Na wystawie prezentowane będą m.in. archiwalne dokumenty, fotografie, świadectwa szkolne, kartki pocztowe, wspomnienia, przedmioty codziennego użytku oraz inne drobiazgi wykonane ręcznie m.in. nahajka, szachy, karty do gry wykonane przez artystę Stanisława Ćwikowskiego, a udostępnione przez jego syna Jana. Archiwalne fotografie autorstwa Karola Wituszyńskiego pokazują trudy codziennego życia. Tadeusz Wiśniewicz udostępnił podręczniki dla dzieci polskich w ZSRR wydane w 1944 r. w Moskwie przez Komitet do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR przy Ludowym Komisariacie Oświaty RFSRR. Konstancja Strusiewicz przekazała modlitewnik wydany w 1877 r. w Gliwicach, który towarzyszył rodzinie przez wszystkie lata zesłania.

Ekspozycja jest wzbogacona opisem działalności Związku Sybiraków – Oddział Wojewódzki w Krośnie i Koła Terenowego Sybiraków w Jaśle oraz księgozbiorem poświęconym tematyce syberyjskiej m.in. wspomnieniami, historycznymi opracowaniami, albumami.

W ramach wystawy „Nasze jasielskie korzenie – Sybiracy” odbędą się spotkania autorskie: w dniu 7 kwietnia o godz. 12.00 z Anatolem Diaczyńskim, repatriantem z Kazachstanu, potomkiem polskich zesłańców, autorem fabularyzowanych dziejów jego rodziny „To my jesteśmy Polsko!” oraz w dniu 16 kwietnia o godz. 9.00 z Barbarą Powroźnik z d. Bilewicz, Sybiraczką, autorką wspomnień „Między nocą rozpaczy a świtem nadziei”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle serdecznie dziękuje Władysławowi Kuźmie, Prezesowi oraz Zarządowi Koła Terenowego Sybiraków w Jaśle oraz wszystkim osobom, które pomogły przy organizacji wystawy.

Beata Szybka | MBP w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE