Informacje

Czysta woda pod koniec roku

Prace przy modernizacji jasielskiej Stacji Uzdatniania Wody idą w bardzo szybkim tempie. Dzięki unijnym środkom przeznaczonym na realizację programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, już pod koniec roku w naszych domach popłynie krystalicznie czysta woda.

Wizualizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaśle (widok od strony północno-wschodniej)
Wizualizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaśle
(widok od strony północno-wschodniej)

Jasło jest jednym z beneficjentów programu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Roboty budowlane z zakresu gospodarki wodnej zostały rozpoczęte w czerwcu 2007 roku. Inwestycja o łącznej wartości 28,7 milionów złotych obejmuje rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody i modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta. Roboty są współfinansowane z: Funduszu Spójności w wysokości 12,3 mln zł, preferencyjnej pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 9,0 mln zł.i środków własnych.

Każda gmina zgłosiła do projektu to, co jest jej najbardziej potrzebne. Problemem dla Jasła był brak czystej wody, dlatego postawiliśmy na modernizację Stacji Uzdatniania Wody. Będzie to najbardziej nowoczesna stacja w całym województwie podkarpackim. Myślę, że również taka priorytetowa w całej Polsce. Są tam przewidziane najnowsze technologie, rozwiązania. – podkreśla Maria Kurowska, burmistrz miasta Jasła.

Do tej pory udało się szereg robót budowlanych wewnętrznych i technologicznych na budynkach Stacji, wybudowano nowy zbiornik wody czystej o pojemności 5000 m3, zakończono modernizację 8 sztuk filtrów pośpiesznych, wykonano sieci zewnętrzne oraz ukończono prace przy budynku labolatorium. Projekt ma być zakończony w październiku br., dzięki czemu mieszkańcy Jasła będą mogli cieszyć się z krystalicznie czystej wody we własnych domach.

Nowa jakość wody wpłynie też na rachunki. Jak podkreśla burmistrz miasta, nie będą to wysokie podwyżki. – Jestem przekonana, że jeżeli będzie wzrost, to on będzie nieznaczny. Cały czas dbam o to, żeby te opłaty nie dotykały zwykłych ludzi. Dlatego takie nasze starania w uzyskiwaniu środków zewnętrznych, aby nie obciążać mieszkańców potem tymi opłatami. – zaznacza Maria Kurowska.

W ramach projektu, na terenie miasta zmodernizowano również osiem kilometrów sieci wodociągowej w ciągach ulic: Mickiewicza i przyległe, Floriańska – Kadyiego, Rejtana, Dworcowa – 3-go Maja, Baczyńskiego, Kościuszki, Kochanowskiego, Ducala, P. Skargi – Basztowej, Lenartowicza, Partyzantów, Wincentego Pola, Kraszewskiego, Wojska Polskiego, Młynarskiej i Św. Jana z Dukli.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE