Kultura | rozrywka | edukacja

O niesfornym alfabecie i liberaturze (zapowiedź)

W ramach IV Festiwalu Poezji i Prozy Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza 24 kwietnia 2009 r. na spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke oraz Katarzyną Bazarnik i Zenonem Fajferem.

Wszystkich młodych czytelników zapraszamy na spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – pisarzem dla dzieci i młodzieży, autorem wielu bajek i opowiadań dla dzieci publikowanych w „Świerszczyku”, „Ciuchci” i „Komiksowie”, autorem scenariuszy programów dla dzieci („Ciuchcia”, „Budzik”, „Podwieczorek u Mini i Maxa”) oraz seriali telewizyjnych (m.in. telenoweli „Klan”). Pisarz jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody im. Kornela Makuszyńskiego za „Kacperiadę” (2002 r.), dwukrotnie Nagrody Edukacja XXI za: „Co to znaczy” (2003 r.) i „Bon czy ton” (2005 r.). Spotkanie z autorem „Kuby i Buby”, „Kacperiady”, „Niesfornego alfabetu”, „CO TO ZNACZY… 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń”, „POWRÓT BARTUSIA czyli CO TO ZNACZY… po raz drugi”, „BON CZY TON savoir-vivre dla dzieci”.

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke odbędzie się 24 kwietnia o godz. 8.30 w Czytelni Głównej MBP.

O godz. 12.00 w Czytelni Głównej MBP odbędzie się spotkanie z Katarzyną Bazarnik i Zenonem Fajferem, twórcami i teoretykami liberatury, redaktorami serii wydawniczej „Liberatura” Korporacji Ha!art. Wspólnie opublikowali Oka-leczenie (2000) i (O)patrzenie (2003). Razem realizują program założonej w Krakowie Czytelni Liberatury (od 2002), mają na swoim koncie również działalność teatralną (autorski Teatr Zenkasi) i popularyzatorską (zainicjowanie polskich obchodów Dni Joyce’a – Bloomsday).

Katarzyna Bazarnik (ur. 1970) – tłumaczka, asystentka w Instytucie Filologii Angielskiej UJ w Krakowie; zajmuje się twórczością Jamesa Joyce’a.

Zenon Fajfer (ur. 1970) – filozof, artysta, autor programowego eseju-manifestu Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich (1999), w którym wprowadził termin i zarysował problematykę, twórca liberackich poematów publikowanych na łamach „FA-artu”, „Ha!artu” i „Portretu”, poematu kinetycznego Ars poetica (2004), książki-butelki Spoglądając przez ozonową dziurę (2004).

Liberatura jest rodzajem literatury, gdzie tekst i nośnik słowa tworzą całość, a każdy element ma znaczenie. Materiał, kształt, kolor jak i sama forma zapisu są także płaszczyzną treści. Twórca wykorzystuje przestrzeń składając litery w obraz, będący przedmiotem poznawczym. Tekst traci swą linearność, a książka tradycyjną formę kodeksu. To literatura totalna, której autorzy są architektami słowa w dosłownym znaczeniu.

… W liberaturze najważniejsze jest słowo, co oznacza, że każde odejście od edytorskich konwencji ma swoje literackie uzasadnienie. Natomiast książka artystyczna należy do dziedziny sztuk plastycznych, tam słowo jest tylko jednym z elementów, o ile w ogóle występuje… Zenon Fajfer

Projekt Festiwal Poezji i Prozy – edycja IV realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marta Gąsiorowska, Katarzyna Musiał | MBP w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE