Informacje

52 tysiące dla schroniska dla bezdomnych

W Urzędzie Miasta odbyło się dzisiaj posiedzenie XLVI Sesji Rady Miasta Jasła. Głównym tematem, nad którym dyskutowali radni miejscy były zmiany budżetu miasta na 2009 rok. Rada przegłosowała dotację w wysokości 52 tysięcy złotych dla Schroniska św. Brata Alberta w Jaśle.

Towarzystwo zwróciło się do władz miasta, że bez dotacji finansowej nie będzie mogło funkcjonować na takim poziomie, na jakim teraz się znajduje. Przekazana kwota zostanie wykorzystana m.in. na opłatę mediów (gaz, prąd). Miasto zyska również na tej współpracy, ponieważ bezdomni zostaną zaangażowani do prac przy utrzymaniu porządku i czystości w Jaśle.

W wyniku długich rozmów z kierownikiem schroniska panem Sikorą, który jest tutaj znakomitą osobą w zakresie zarządzania tym schroniskiem okazało się, że schronisko ma nowy sprzęt do koszenia trawy, który pozyskali z programu zewnętrznego i mogliby z kolei nam tutaj pomagać w utrzymaniu porządku i zieleni w mieście. Myślę, że to jest bardzo ważne, że pan kierownik nie tylko zabezpiecza te potrzeby bieżące, ale również resocjalizuje również tych ludzi. – mówi Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

W tej chwili przebywa w schronisku 27 osób. Są to mężczyźni w wieku od 45 do 70 lat, o trudnej sytuacji życiowej. Według kierownika schroniska, niektórzy z nich do końca życia będą mieć problem z wyjściem z bezdomności.

Ci ludzie są najbiedniejsi. Są bezdomni, uzależnieni i dodatkowo nie mają żadnych szans na wyjście z bezdomności. W tej chwili mieszkań socjalnych jest bardzo mało i nie ma pracy. Dlatego też, na pewno nie zostawimy tego. – dodaje Wiesław Sikora, kierownik schroniska.

Pieniądze dla Czarnych

Druga zmiana budżetowa dokonana przez radnych dotyczyła dofinansowania dla klubu sportowego Czarni Jasło. Z przyznanej dotacji w wysokości 35 tysięcy złotych zostanie dokończony montaż krzesełek na stadionie przy ulicy Śniadeckich 15.

Stadion będzie miał już wizerunek godny miasta Jasła. – zaznacza burmistrz Maria Kurowska.

Inne uchwały

Ponadto radni miejscy podjęli dzisiaj trzy inne uchwały. Pierwszą w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Jasła porozumienia z Zarządem Powiatu Jasielskiego dotyczącego przekazania do zarządzania dróg gminnych.

Druga uchwała dotyczyła przystąpienia miasta Jasła do zadania pod nazwą „Ochrona zasobów naturalnych Gmin Dorzecza Wisłoki poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle.

Natomiast trzecia uchwała dotyczyła uchwalenia zmian w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2009 r.

Dzisiejsza sesja zakończyła się wysłuchaniem przez radnych informacji o działalności burmistrza miasta w okresie międzysesyjnym oraz wnioskami wolnymi.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE