Informacje

Cztery pory roku dla zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia w Rzeszowie prowadzi w tym bezpłatne profilaktyczne programy zdrowotne. Do akcji włączyły się równiez placówki z terenu powiatu jasielskiego. Poniżej przedstawiamy Państwu ich wykaz.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych w 2009 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia dostępne są na stronie: www.nfz-rzeszow.pl po przez link „Cztery Pory Roku dla Zdrowia” lub bezpośrednio www.nfz-rzeszow.pl/wykaz_pro_2008.php.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z placówką realizującą program, by ustalić termin wizyty.

Wykaz placówek realizujących bezpłatne programy profilaktyczne w 2009 r. na terenie Powiatu Jasielskiego:

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach 38-212 Brzyska 349, tel. (013) 4460110;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowcu 38-220 Dębowiec 81, tel. (013) 4791398;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 38-213 Kołaczyce ul. Adama Mickiewicza 90, tel. (013) 4460213;
– CENTRUM ZDROWIA L-MED KOŁACZYCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 38-213 Kołaczyce, ul. Burmistrza Wiejowskiego 22 A, tel. (013) 4410232;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 185, tel. (013) 4420017;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 232, tel. (013) 4491024;
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej 38-232 Krempna 32, tel. (013) 4414008;
– Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 4, tel. (013) 4481630;
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 38-230 Nowy Żmigród ul. Krakowska 11, tel. (013) 4415233;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KEMED” Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 c, tel. (013) 4915042;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SOMED” Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Krasińskiego 17, tel. (013) 4485558;
– „CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 38-200 Jasło, ul. Staszica 17A, tel. (013) 4438000;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” s.c. Lucyna Mikrut, Roman Patykiewicz 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 5, tel. (013) 4467281;
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AD – MED” w Tarnowcu 38-204 Tarnowiec 256, tel. (013) 4424006;
– Indywidualna Praktyka Lekarza Rodzinnego Urban Fryderyk 38-204 Roztoki 123, tel. (013) 4455685;
– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grodzicki Włodzimierz 38-204 Łajsce 140, tel. (0-13) 4423011;
– Ochrona Zdrowia – Sadzikowski 38-200 Jasło, ul. Krasińskiego 17/ 37, tel. (013) 4463608.

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,
w tym – w szczególności:
– osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
– osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Objęcie świadczeniobiorców Programem następuje przede wszystkim poprzez wykorzystanie posiadanej przez pielęgniarki poz znajomości środowiska świadczeniobiorców, która umożliwi bezpośrednie dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem zostaną objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do do gabinetu pielęgniarki poz.

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach 38-212 Brzyska 349, tel. (013) 4460110;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowcu 38-220 Dębowiec 81, tel. (013) 4791398;
– Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 38-200 Jasło Mickiewicza 4, tel. (013) 4481630;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KEMED” Sp. z o.o. 38-200 Jasło Mickiewicza 108 c, tel. (013) 4915042;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SOMED” Sp. z o.o. 38-200 Jasło Krasińskiego 17, tel. (013) 4485558;
– „CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 38-200 Jasło Staszica 17A, tel. (013) 4438000;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” s.c. Lucyna Mikrut, Roman Patykiewicz 38-200 Jasło Mickiewicza 5, tel. (013) 4467281;
– NZOZ Centrum Domowej Opieki Pielęgniarskiej LIBRA 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 29, tel. (013) 4482047;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GEMINI” 38-200 Jasło, ul. Baczyńskiego 15, tel. (013) 4450150;
– Indywidualna Praktyka Pielęgniarska ” Almus” Małgorzata Czajka 38-200 Jasło Wyspiańskiego 13;
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej 38-232 Krempna 32, tel. (013) 4414008;
– Wielgosz Halina Indywidualna Praktyka Pielęgniarska 38-204 Łajsce 140, tel. (0-13) 4423011;
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie 38-230 Nowy Żmigród ul. Krakowska 11, tel. (013) 4415233;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 185, tel. (013) 4420017;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 232, tel. (013) 4491024;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AD – MED” w Tarnowcu 38-204 Tarnowiec 256, tel. (013) 4424006.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
– rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki )
– mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe
o charakterze złośliwym w piersi.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY
– Szpital Specjalistyczny w Jaśle PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38-200 JASŁO LWOWSKA 22, tel. (013) 4437701.
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
– Szpital Specjalistyczny w Jaśle PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38-200 JASŁO LWOWSKA 22, tel. (013) 4437701, (013) 4437547;
– Szpital Specjalistyczny w Jaśle PRACOWNIA USG 38-200 JASŁO LWOWSKA 22, tel. (013) 4437644.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badania będą przeprowadzane 1 raz na 3 lata.

Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

– Szpital Specjalistyczny w Jaśle, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-200 Jasło ul. Lwowska 22, tel. (0-13) 4462041;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dębowcu, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-220 Dębowiec 81, tel. (013) 4791398;
– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-242 Skołyszyn 232, tel. (013) 4491024;
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-230 Nowy Żmigród ul. Krakowska 11, tel. (013) 4415233;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KEMED” Sp. z o.o., PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-200 Jasło ul. Mickiewicza108c, tel. (013) 4915042;
– „CENTRUM ZDROWIA DR MASTEJ” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-200 Jasło ul. Staszica17A, tel. (013) 4438000;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GEMINI”, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-200 Jasło ul. Baczyńskiego 15, tel. (013) 4450150;
– CENTRUM ZDROWIA L-MED KOŁACZYCE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA 38-213 Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 22 A, tel. (013) 4410232.

PROGRAM PROFILAKTYKI JASKRY

Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry skierowane są do świadczeniobiorców w wieku powyżej 35 roku życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badaniami przesiewowymi nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy byli diagnozowani w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy (w szczególności w ramach profilaktycznych badań przesiewowych kontraktowanych
w roku 2006 i 2007) lub u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.

– Prywatny Gabinet Okulistyczny Kawałek Agata 38-200 Jasło Jana Pawła II 35, tel. (13) 4480706;
– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Mazan 38-200 Jasło Kołłątaja 14/ 10, tel. (13) 4465555;
– Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Szprucińska 38-200 Jasło Kościuszki 13/ 1, tel. (13) 4464649;
– Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Okulista Józef Świstak 38-200 Jasło Szopena 22, tel. (13) 4467845.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy), Świadczenia w ramach Programu udzielane są bez skierowania, bez względu na przynależność świadczeniobiorców do list innych lekarzy poz.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) bez badania spirometrycznego
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej 38 – 232 Krempna 32, tel. (013) 4414008;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KEMED” Sp. z o.o. 38 – 200 Jasło Mickiewicza 108 c, tel. (013) 4915042;
– Centrum Zdrowia L-Med. Kołaczyce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 38 – 213 Kołaczyce Burmistrza Wiejowskiego 22, tel. (013) 4410232.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
– Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej 38 – 232 Krempna 32, tel. (013) 4414008;
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KEMED” Sp. z o.o. 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 c, tel. (013) 4915042;
– Centrum Zdrowia L-Med. Kołaczyce Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 38 – 213 Kołaczyce, ul. Burmistrza Wiejowskiego 22, tel. (013) 4410232.

(NFZ w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE