Informacje

DPS w Foluszu musi poprawić standardy

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu. Fot. www.folusz.dps.pl
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu.
Fot. www.folusz.dps.pl

Większość z podkarpackich domów pomocy społecznej nie spełnia jeszcze standardów unijnych. A zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami muszą się do nich dostosować do końca 2010 roku. Dla samorządu powiatu jasielskiego, który prowadzi DPS w Foluszu, ten termin wydaje się zbyt krótki, dlatego apeluje o zmianę rozwiązań prawnych w tym temacie.

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu może przyjąć w swoich murach do 240 pensjonariuszy. Zgodnie z nowymi wymogami m.in. pokoje jednoosobowe powinny być nie mniejsze niż 9 metrów kwadratowych, a pokoje dwuosobowe nie mniejsze niż 6 metrów kwadratowych na jedną osobę. Standardy określone w rozporządzeniu muszą być spełnione do 31 grudnia 2010 roku.

Adam Kmiecik
Adam Kmiecik, starosta jasielski
Fot. terazJaslo.pl

Dotyczą one głównie sfery bytowej i opiekuńczej. Czyli na każdego pensjonariusza musi być przyporządkowana określona ilość metrów kwadratowych. Sale muszą być o określonym w tym rozporządzeniu standardzie. Tego niestety w tym momencie nie spełniamy. Robimy wszystko, żeby do tych standardów dojść. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

W ubiegłym roku na remonty pawilonu mieszkalnego DPS-u w Foluszu przeznaczono ponad półtora miliona złotych. W tym roku kwota ta wynosi już ponad sześćset tysięcy złotych. W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg na dokończenie remontów. Będą to jednak doraźne działania, które nie pozwolą do końca spełnić postawionych wymagań.

Radni powiatowi apelują

Rada Powiatu wystosowała na ostatniej sesji apel do ministra w sprawie aktualnie obowiązujących przepisów określających standardy w domach pomocy społecznej oraz zasady odpłatności za pobyt mieszkańców. Rada wyraziła prośbę o przesunięcie terminu dochodzenia do standardów i żeby zmienił warunki okresu przejściowego.

Rafał Gużkowski
Rafał Gużkowski, dyrektor DPS w Foluszu
Fot. terazJaslo.pl

Taka inicjatywa z ramienia Rady Powiatu, na terenie której znajduje się jeden z największych domów pomocy społecznej na Podkarpaciu i pewnie jeden z większych w Polsce o tej specyfice, to na pewno to działanie jest godne zauważenia i my się tylko w DPS-ie z tego powodu cieszymy. – mówi Rafał Gużkowski, dyrektor DPS w Foluszu.

Co więcej, od 1 stycznia 2008 roku domy pomocy społecznej, które posiadają zezwolenia warunkowe nie mają możliwości podwyższenia opłaty za pobyt swoich mieszkańców, a od początku tego roku nie mogą przyjmować nowych mieszkańców. W tym punkcie rodzi się kolejny problem, z którym musi zmierzyć się lokalny samorząd.

Termin upływa z końcem 2010 roku. Do tego momentu nie możemy przyjmować pensjonariuszy. Licząc średnio, że około dwudziestu pensjonariuszy w roku umiera, tych środków na bieżące utrzymanie będzie mniej, bo jest to na mieszkańca. Natomiast koszty stałe będą praktycznie niezmienne. – podkreśla Adam Kmiecik.

Jeżeli nie spełnimy standardów do końca 2010 roku to? – To teoretycznie wojewoda powinien Dom Pomocy Społecznej w Foluszu zamknąć. Jednakże musi znaleźć miejsce dla tych pensjonariuszy, którzy są. Nie sądzę, aby na terenie województwa podkarpackiego wszystkie domy spełniły te standardy i aby były w stanie przyjąć pensjonariuszy z tych domów, które nie spełnią standardów. – zastanawia się starosta jasielski.

Dokończyć remont

Co jeszcze trzeba wykonać? Przede wszystkim dokończyć remont jednego z pawilonów. Według starosty, błędem było rozpoczęcie remontu starego budynku, bo za te pieniądze można było wybudować nowy budynek i zaprojektować go tak, aby spełniać te wszystkie wymagania.

Zastaliśmy ten budynek w trakcie remontu, więc kontynuujemy ten remont. Już tak dużo nie brakuje. Praktycznie zostało wykończenie wewnętrzne. Niemniej jednak to są dość duże koszty. Wtedy jesteśmy w stanie rozcieśnić mieszkańców, czyli pokoje trzyosobowe zamienić na dwuosobowe, itd. To pozwoli, abyśmy spełnili te standardy. – dodaje starosta Kmiecik.

Braknie na bieżące opłaty?

Na dodatek we znaki może dać się także postępujący kryzys gospodarczy. Dyrektor placówki przewiduje, że w ostatnim kwartale bieżącego roku może zabraknąć funduszy na drobne remonty, czy na wynagrodzenia dla pracowników.

Mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny pracownikom, ponieważ ich pieniążki czy pensja daleko odbiega od średniej krajowej, a wykonują kawał dobrej roboty. Naprawdę fantastyczną pracę wykonują, bo dbają o dobro mieszkańców. Żeby to dobro mieszkańców było jeszcze na wyższym poziomie, oni muszą mieć ten motywator w postaci chociażby swoich zarobków. – powiedział Rafał Gużkowski.

Obecnie miesięczne utrzymanie jednego pensjonariusza utrzymuje się na poziomie 1 846,25 złotych. Jeżeli zostanie podniesiona do poziomu rzeczywistego, który teraz sięga co najmniej trzysta złotych więcej, to DPS będzie stać i na te podwyżki, i na drobne remonty i przede wszystkim na całą bieżącą działalność.

Mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski (posłuchaj)

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu:

Jest jednostką organizacyjną powiatu o zasięgu ponad lokalnym i przeznaczony jest dla osób dorosłych obojga płci. Dom sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Jasielskiego prowadzący DPS. Położony jest na obrzeżach Magurskiego Parku Narodowego w obrębie wsi Folusz oddalonej w kierunku południowym od Jasła o 20 kilometrów.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “DPS w Foluszu musi poprawić standardy”