Informacje

Młodzież pod opieką „Trenera osiedlowego”

Program „Trener osiedlowy” powstał z myślą o dzieciach i młodzieży. Ma ich zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez sport. W Jaśle cykl zajęć rozpocznie się już 11 maja i potrwa do końca września. Do realizacji tego pilotażowego programu wytypowano trzy osiedla: Rafinerię, Gamrat i Kopernika.

Głównym celem programu jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie zajęć sportowych Zajęcia skierowane są do młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Od 11 maja do 30 września br., cztery dni w tygodniu w godzinach 16:00-20:00, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego będą oczekiwać na młodzież zainteresowaną uczestnictwem w programie.

Zajęcia prowadzone w ramach programu „Trener Osiedlowy” będą opierać się nie tylko na piłce nożnej i koszykówce, lecz również zostaną wprowadzone nowe dyscypliny i formy aktywności sportowej, np: siatkówka, deskorolki, gimnastyka czy rowery. Ponadto planowane są rajdy rowerowe, wycieczki oraz wyjścia na otwarty basen. – mówi Iwona Byczek z Urzędu Miasta w Jaśle.

Zajęcia będą odbywać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i 2. Realizatorzy programu liczą na ścisłą współpracę z dyrektorami szkół, przewodniczącymi osiedli, a w szczególności z rodzicami.

Uczestnictwo młodzieży w różnych formach zajęć minimalizuje ryzyko zachowań agresywnych, opóźnia inicjację alkoholową i pokazuje alternatywę do picia alkoholu czy innych używek. – dodaje Iwona Byczek.

Program „Trener Osiedlowy” jest realizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowany ze środków pochodzących z opłat na sprzedaż alkoholu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE