Informacje

Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu

Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu. Fot. Starostwo Powiatowe
Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu.
Fot. Starostwo Powiatowe

W Foluszu na terenie należącym do Powiatu Jasielskiego trwają prace nad powstającym Parkiem Rekreacji i Edukacji Ekologicznej.

Park położony jest w atrakcyjnym krajobrazowo terenie na lewym brzegu potoku Kłopotnica na przeciwko Domu Pomocy Społecznej. Zajmuje powierzchnię blisko 2,5 hektara. Graniczy bezpośrednio z Magurskim Parkiem Narodowym i wchodzi w skład otuliny parku. Prace związane z urządzeniem Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej rozpoczęły się w 2007 roku.

Pierwszym krokiem było sporządzenie koncepcji architektonicznej parku, której autorem jest inż. Architekt Ruben Bardanaszwili oraz uprzątnięcie z terenu zalegających śmieci z nielegalnego wysypiska. Działanie to zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Powiat Jasielski. Pracownicy Arboretum w Bolestraszycach przygotowali nieodpłatnie program ścieżek edukacji ekologicznej.

W ubiegłym roku zakończono I etap prac w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej w Foluszu, podczas których zostały wykonane:

– ścieżki spacerowe,
– ścieżka edukacyjno – przyrodnicza, których wykonawcą jest Spółdzielnia Usług Wodno – Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” w Skołyszynie.

W roku bieżącym uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle pomalowali konstrukcje tablic-przystanków ścieżki edukacyjnej. Swój wkład w tworzenie Parku Rekreacji i Edukacji ekologicznej miała również młodzież ze szkół w Nowym Żmigrodzie oraz w Trzcinicy, która oczyściła plac z kamieni i zasiała trawę. W ostatnim czasie uczniowie z Zespołu Szkół w Trzcinicy pomagali przy wykonaniu oczka wodnego. Na najbliższy okres zostało zaplanowane zamontowanie placu zabaw dla mniejszych jak również i większych dzieci. Trwają też prace przy wykonaniu ławek i koszy. Z uwagi na charakter inwestycji dodatkowa ścieżka edukacyjna wzdłuż potoku Kłopotnica oraz prace przy urządzeniu boiska do piłki siatkowej odbędą się po zakończeniu okresu lęgowego ptaków.

Powiat Jasielski przy wsparciu Senatora Stanisława Zająca i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pozyskał dotacje w kwocie 50 tys. zł. Otrzymał również od sponsorów część materiałów koniecznych do urządzenia parku. Szczególne podziękowania Powiat Jasielski składa Zarządowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Panu Andrzejowi Czajce Prezesowi ZTS Gamrat S.A. w Jaśle za przekazaną folię PCV niezbędną do budowy oczka wodnego, Panu Edwardowi Gierutowi Prezesowi JAFAR S.A. w Jaśle, który przekazał zasuwy do zasilania i odpływu oczka wodnego oraz Panu Zbigniewowi Myśliwcowi Prezesowi Trans-Wiert Sp.z o.o.i Panu Zbigniewowi Staniszewskiemu Wójtowi Gminy Dębowiec jak również Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie Ewie Różyckiej, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle Dorocie Czerneckiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Trzcinicy Ludomirowi Mastejowi, a także uczniom tych szkół za pomoc w urządzaniu parku.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE