Informacje

Wiem, umiem, potrafię…

W trzech edycjach jasielskiego szkolenia w styczniu, kwietniu, maju 2009 programu: „Młodzież w działaniu” uczestniczyło 90 osób liderów młodzieżowych, pedagogów, pracowników bezpośrednio pracujący z młodzieżą w ramach edukacji nieformalnej, czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez Krystynę Marcinkowską i Ewę Czekaj z Krakowa omawiano zasady i szczegóły Programu „Młodzież w działaniu”; zarządzanie projektem, ewaluację, tworzenie projektu, wypełnianie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz przybliżono sposób naliczania budżetu i grantu.

Uczestnicy szkolenia, którzy rekrutowali się z terenu całego województwa podkarpackiego mieli zapewnione: bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz wszystkie materiały związane z programem szkolenia finansowanego z Programu „Młodzież w działaniu”. Natomiast koszty podróży każdy uczestnik pokrywał we własnym zakresie.
Wobec ogromnego zainteresowania tego typu szkoleniami osób z całego województwa Podkarpackiego planuje się podobnie warsztaty w nowym roku szkolnym 2009/2010.

Materiały dotyczące programu „Młodzież w działaniu” dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Dodajmy, że decyzją Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” od 1 listopada 2008 organizacją prowadzącą szkolenia i konsultacje w zakresie programu edukacyjnego „Młodzież w działaniu” na terenie Małopolski i Podkarpacia jest Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie, zaś koordynatorem dla naszego województwa jest Zbigniew Dranka z Jasła.

(dra)

SŁOWA KLUCZOWE