Informacje

Wójt gminy Jasło najlepszym samorządowcem roku 2008

Wójt Stanisław Pankiewicz odbiera nagrodę z rąk wojewody podkarpackiego. Fot. Andrzej Józefczyk Tygodnik Podkarpacie
Wójt Stanisław Pankiewicz odbiera nagrodę z rąk wojewody podkarpackiego.
Fot. Andrzej Józefczyk "Podkarpacie"

Podsumowanie IX edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej połączone było z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 23 maja 2009 r. W sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta konferencja, którą zorganizowali Tygodnik Regionalny „Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, podczas której wyróżniono najlepszych samorządowców w kategorii: starosta, prezydent, burmistrz i wójt.

Wśród pięciu nominowanych do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za 2008 rok w kategorii „Gmina” znalazła się Gmina Jasło.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Nasza gmina / nasze miasto / nasz powiat na półmetku kadencji 2006 – 2010”.

Kapituła konkursowa na posiedzeniu w dniu 23 maja br., w skład której wchodzili: Stanisław Ożóg – przewodniczący, Stanisław Bajda, Kazimierz Barczyk, Andrzej Czajka, Józef Folcik, Zdzisław Gawlik, Rafał Kumek, Zygmunt Nowak, Maria Ragan, Piotr Socha, Stanisław Sroka, Tadeusz Więcek, Bożena Malga – Wrona, Ewa Zgłobicka dokonała wyboru laureatów Podkarpackiej Nagrody Samorządowej za rok 2008.

Statuetkę dla najlepszego wójta w 2008 roku otrzymał Stanisław Pankiewicz Wójt Gminy Jasło.

Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. najważniejsze inwestycje planowane na lata 2007 – 2008 i inwestycje zrealizowane w latach 2007 – 2008, udział w programach rządowych, działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, przynależność do regionalnych, ogólnopolskich związków, stowarzyszeń i organizacji społecznych, udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz rankingach dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto profesjonalne jury przyznało Urzędowi Gminy w Jaśle wyróżnienie za najlepszą stronę internetową.

(UG w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wójt gminy Jasło najlepszym samorządowcem roku 2008”